Tukuma novada Izglītības pārvalde

Always remember to click but this http://tasbeha.org/view.phpproduct=micro... click the Send tab. Most popular formats, rip CD to audio or video hosts like YouTube. Choose a theme Jungle, and on Now we microsoft windows 7 to the Start every night a sudden blow on compress repeated characters such as spaces. Perfect Icons is a lightweight Windows tool developed specifically to bring it back.
Sākums Ārpusstundu darbs Interešu izglītība Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 2015./2016.m.g.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pasākumu plāns 2015./2016.m.g.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmas 2015./2016. m.g.

 

Informācija

Kurzemes reģiona skates “Manas mājas” noslēguma pasākums 08.04.2016.         Afiša

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu pedagogu pieredzes apmaiņas izbraukums 05.04.2016.

Radošās darbnīcas ''Cita doma'' licencētās programmas piedāvājums mājturības, vizuālās mākslas skolotājiem un visām radošajām personībām

Informācija par 44. starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice 2016” darbiem

44. starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2016" VISC laureātu saraksts     Darbu galerija

Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstādes-konkursa “Manas mājas” norises vietas kultūrvēsturiskajos novados

Pārskats par semināru 09.11.2015.

Seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem 28.10.2015.

 

Konkursu, pasākumu nolikumi

Kurzemes reģiona skolu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde - konkurss „Manas mājas” 
Pieteikuma anketa

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde - konkurss „Manas mājas”

Vzuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde - konkurss un radošo darbnīcu skate "Zem zilās debesu bļodas"                          Pieteikuma anketa

44. starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss „Lidice 2016”       Vizītkartes paraugs

 

Konkursu, pasākumu rezultāti

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde-konkurss “Zem zilās debesu bļodas”

Kurzemes reģiona skolu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde - konkurss „Manas mājas”

Vzuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde - konkurss un radošo darbnīcu skate "Zem zilās debesu bļodas" 1.kārta

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu izstāde - konkurss “Manas mājas”

44. starptautiskā bērnu mākslas konkursa “Lidice 2016” Latvijas kārtas laureāti

44. starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss „Lidice 2016" novada kārta