Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Ārpusstundu darbs Interešu izglītība Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 2014./2015.m.g.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pasākumu plāns 2014./2015.m.g.

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības programmas 2014./2015. m. g.

 

Informācija

Par izstādi „Tur kaut kam ir jābūt”

 

Par izstādi - konkursu „Rakstu darbi”

 

Par vizuālās un vizuāli lietišķās mākslas konkursu darbiem

 

Izstādes „Trejdeviņas saules lec” atklāšana Rīgā 09.01.2015.

„Trejdeviņas saules lec” 3.kārtas Tukuma un Engures novadu skolu dalībnieki

 

Profesionālās pilnveides seminārs interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem „Burts. Raksts. Ornaments.” 12.12.2014.   
Semināram nepieciešamie materiāli     
Pieteikuma anketa

 

42.starptautiskā bērnu mākslas konkursa „Lidice" noslēguma pasākums

 

Informatīvi izglītojošs seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem 17.10.2014.

 

Konkursu, pasākumu nolikumi

Radošo spēļu darbnīcu konkurss „Rakstu darbi”     Pieteikuma anketa

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss - izstāde  „Rakstu darbi”   
Darbu noformēšana

 

Tērpu kolekciju skate - konkurss „Rakstu darbi”           Pieteikuma anketa

 

43.starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2015”       Vizītkartes paraugs

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde-konkurss „Tur kaut kam ir jābūt…”

 

Rezultāti

Vizuālā un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde - konkurss „Tur kaut kam ir jābūt”

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki tērpu skates finālā 10.jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā un 11.jūlijā tērpu kolekciju demonstrējumos Vērmanes dārzā

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieki  10.jūlijā un 11.jūlijā Radošās darbnīcās Vērmanes dārzā

Zemgales reģiona radošo spēļu darbnīcu „Rakstu darbi” un tērpu kolekciju skates II. kārtas rezultāti

Zemgales reģiona skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursa „Rakstu darbi” II  kārtas rezultāti

Radošo spēļu darbnīcu konkurss un tērpu kolekciju skate „Rakstu darbi”

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss „Rakstu darbi”

43.starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa „Lidice 2015” Latvijas kārta

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa „Trejdeviņas saules lec” 3.kārta

43.starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa „Lidice 2015" Tukuma, Engures un Jaunpils novadu kārta