Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Ārpusstundu darbs Interešu izglītība Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla 2012./2013.m.g.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas, datorapmācības un datorgrafikas interešu izglītības pasākumu plāns 2012./2013.m.g.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņi 2012./2013.m.g.

 

Informācija

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu atklātās vizuālās mākslas olimpiādes darbu izstāde

Par izstādes "Ziedoņa pieskāriens" darbu saņemšanu

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde "Ziedoņa pieskāriens"

Zemgales novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Kur saulīte rotājās"noslēguma pasākums 24.04.2013.    2.kārtas rezultāti

Par konkursu darbu saņemšanu

Izstāde "Kur saulīte rotājās" Tukuma Kultūras namā    Rezultāti

41.Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2013" Latvijas laureāti   Afiša

Engures Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde

VISC seminārs vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem 26.02.2013. Rīgā

Par izstādes "Lidice 2013" I kārtu    I.kārtas labāko darbu autoru saraksts

Par Tukuma Mākslas skolas keramikas pulciņa audzēkņu darbu izstādi

Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbu Ziemassvētku izstāde

40. Starptautiskās bērnu un jauniešu mākslas darbu izstādes "Lidice 2012" atklāšana un Čehijas kārtas labāko autoru apbalvošana Rīgā

Seminārs vizuālās mākslas skolotājiem un vizuālās un  vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem 15.11.2012.

Seminārs vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem 11.10.2012.

Izstāde Tukuma bibliotēkā

Seminārs 05.11.2012. Rīgā vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem
Pieteikuma anketa

Dubultsvētki Salmu darbnīcā 24.09.2012.

Vizuālās mākslas pedagogu grafikas plenēra radošo darbu izstāde

40. Starptautiskā bērnu mākslas konkursa "Lidice 2012" rezultāti

 

Konkursu, pasākumu nolikumi

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vispārizglītojošo skolu 5.klašu viktorīna "Esi gudrs- būsi vesels!"

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu  vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde "Ziedoņa pieskāriens"

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss "Kur saulīte rotājās"

41.starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss "Lidice 2013"