Tukuma novada Izglītības pārvalde

Olimpiādes

Olimpiādes, mācību priekšmetu konkursi

Olimpiāžu norises laiki 2017./2018. m.g.

Janvāris

Decembris

Novembris


Mācību priekšmetu olimpiādes

 

Angļu valoda

Bioloģija

Dabaszinātnes

Ekonomika

Filozofija

Fizika

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu valoda (svešvaloda)

Ķīmija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Politika un tiesības

Sociālās zinības

Vācu valoda

Vēsture

Vizuālā māksla

 

Citas olimpiādes

 

Datorika

Inženierzinātnes

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

 

 


Mācību priekšmetu u.c. konkursi:
 
1.-4. klašu glītrakstīšanas konkursa novadu posma nolikums
Rezultāti
 
2.-4.klašu skolēnu atklātais konkurss "Gunāram Bērziņam - 90"
 
Skolēnu ražojumu gadatirgus
 

1.-7.klašu skolēnu radošo darbu konkursa “Mazajam ganiņam pa pēdām”

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

 


 

Normatīvie dokumenti

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2017. iekšējie noteikumi Nr.4 "Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība"

1.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei

2.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu atbildīgās personas pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

3.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skolotāju un skolēnu pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

4.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols

5.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku apbalvošanas protokols

6.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols - pieteikums valsts posma olimpiādei

 

MA vadītājiem – nolikuma paraugs - veidlapa olimpiāžu, konkursu organizēšanai

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd