Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Raksts Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs 2015./2016.m.g.

Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs 2015./2016.m.g.

Informācija

Rīgas Stradiņa universitāte piedāvā skolēniem konsultācijas pētniecisko darbu izstrādē

Seminārs MA vadītājiem, SZPD sekciju - ekspertu komisiju vadītājiem, SZPD vadītājiem, konsultantiem, direktoru vietniekiem mācību darbā 30.11.2015.

VISC aktuālā informācija

Latvijas 40. skolēnu zinātniskās konferences nolikums

 

Valsts SZPD

Valsts skolēnu zinātniski pētnieciskā konferencē visi apbalvotie

Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences rezultāti

Latvijas 40.skolēnu zinātniskā konference notiks Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā, Latvijas Mākslas akadēmijā, Rīgas Tehniskajā universitātē un Rīgas Stradiņa universitātē no 2016.gada 23. līdz 24. aprīlim.

Tukuma un Engures novadu  uzaicinātie dalībnieki mutvārdu un stendu prezentācijām un informācija par dienas kārtību, sekciju darbu, izbraukšanu

Tukuma novada dalībnieki stendu prezentācijām

Informācija par valsts konferences norisi un stendu prezentācijām

VISC par Latvijas 40.skolēnu zinātniskās konferences norisi

 

Zemgales reģiona SZPD

Reģiona skolēnu zinātniski pētnieciskā konferencē visi apbalvotie

Tukuma un Engures novadu 7. Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences rezultāti

Par  Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7. konferenci

Zemgales reģionālās skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 7. konferences darba kārtība

Izvirzītie SZPD uz reģiona konferenci

Informācija par ēdināšanu

 

Novada SZPD

Novada skolēnu zinātniski pētnieciskā konferencē visi apbalvotie

Skolēnu zinātniski pētnieciskās konferences rezultāti

Skolēnu zinātniski pētnieciskās novadu konferences organizēšanas un norises kārtība

1.pielikums -  vērtēšanas kritēriju lapa

2.pielikums -  prezentācijas vērtēšanas anketa

3.pielikums -  sekciju protokols

4.pielikums -  skolēnu un skolas iegūtie punkti par piedalīšanos un sasniegumiem novadu, reģiona, valsts, starptautiskās SZPD konferencēs

Rīkojums Nr. 8-d “Par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu novadu konferenci 2015./2016.mācību gadā“

1.pielikums - konferences dienas kārtība

2.pielikums -  skolēnu darbu un citu materiālu iesniegšanas termiņi un kārtība

3.pielikums -  pieteikuma veidlapa

4.pielikums - sekciju sadalījums  un  ekspertu komisiju sastāvs

5.pielikums - ekspertu komisiju darbības laiki

Skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības rīcības komisija

 

SZPD konferences dalībniekiem - informācija

SZPD konferences kabinetu sadalījums

SZPD pieteikto darbu skaits sekcijās

SZPD pieteikto darbu sadalījums sekcijās

 

SZPD konferences norises laiks: 25.02.2016. plkst. 12.00 Tukuma Raiņa ģimnāzijā.

 

No 16.02.2016. līdz 22.02.2016. novada SZPD konferences ekspertu komisijas pa sekcijām lasa darbus elektroniski tīmekļa vietnē (nosūtīta katram komisijas loceklim uz e-pastu) un IP zālē, Talsu ielā 4:

16.02. – 18.02.2016.                no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 17.00;

19.02.2016.                             no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 16.00;

22.02.2016.                             no 9.00 līdz 12.00; no 13.00 līdz 17.00.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd