Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Apsveicam 2015./2016. m.g. apbalvotos!

Apsveicam 2015./2016. m.g. apbalvotos!

Starptautiskās, valsts, reģiona olimpiādēs, mācību priekšmetu konkursos, valsts un reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs apbalvotie

 

Starptautiskās olimpiādes

Filozofijas olimpiāde

Dalība

Rasma Kroņkalne Tukuma Raiņa ģimnāzija, 12.klase, skolotāja Loana Šulca

Eiropas meiteņu matemātikas olimpiāde
Dalība
Noreta Nordena  Tukuma 2.vidusskola, 12.klase, skolotājas Zita Štrausa, Sanita Birzniece

 

Valsts olimpiādes

Valsts latviešu valodas un literatūras olimpiāde

Atzinība

Annija Krūmiņa Lapmežciema pamatskola, 9.klase, skolotāja Rasma Kanska

Valsts matemātikas olimpiāde
1.vieta
Noreta Nordena Tukuma 2.vidusskola, 12.klase, skolotājas Zita Štrausa, Sanita Birzniece

Atzinība

Kārlis  Šermuksītis Tukuma 2. vidusskola, 10.klase, skolotājas Sanita Birzniece, Zita Štrausa

Valsts filozofijas olimpiāde

1.vieta

Rasma Kroņkalne Tukuma Raiņa ģimnāzija, 12.klase, skolotāja Loana Šulca

2.vieta

Kate Annija Auziņa Tumes vidusskola, 11.klase, skolotāja Daiga Elpere

Valsts vēstures olimpiāde

3.vieta

Austra Podniece Irlavas vidusskola, 9.klase, skolotāja Ināra Dauģele

Atzinība

Kristiāns Jakubovskis Zemgales vidusskola, 9.klase, skolotājs Guntis Skuja

 

Valsts olimpiādes sadarbībā ar asociācijām

Mūzikas olimpiāde

1.vieta

Melisa Votinova Tukuma 2. pamatskola, 9.klase, skolotāja Ingrīda Čarbarte

 

Valsts atklātās olimpiādes

Valsts atklātā astronomijas olimpiāde
Atzinība
Viktorija Leimane Tukuma 2.vidusskola, 12.klase, skolotāja Sanita Birzniece

 Valsts atklātā mājsaimniecības “Iedvesmojies no sava meistara!” olimpiāde
Atzinība
Amanda Melne Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Gaile

Valsts atklātā mājturības un tehnoloģiju olimpiāde  (koka  un metāla tehnoloģijas)
Atzinība
Kristaps Turiščevs Tukuma Raiņa ģimnāzija, 10.klase, skolotājs Jānis Sproģis

Valsts atklātā matemātikas olimpiāde
1.vieta

Noreta Nordena Tukuma 2.vidusskola, 12.klase, skolotāja Sanita Birzniece

Atzinība
Tomass Krastiņš  Smārdes pamatskola, 6.klase, skolotāja Ieva Krūmiņa

Paulīna Leimane   Tukuma 2.vidusskola, 9.klase, skolotāja Olga Antule

Komandu olimpiāde matemātikā amerikāņu stilā 2016

2.vieta

Noreta Nordena, Viktorija Leimane, Kārlis Šermuksītis, Līga Piņķe, Velards Valis Tukuma 2.vidusskola, 10. - 12.klase, skolotāja Zita Štrausa

Matemātikas komandu olimpiāde Atvērtā Kopa 2015

3.vieta

Kārlis Šermuksītis, Līga Piņķe, Līva Volberga, Rainers Zimins, Artjoms Miņejevs, Artūrs Agapovs Tukuma 2.vidusskola, 10.klase, skolotāja Zita Štrausa

Viktorija Kronberga, Ernests Ošenieks, Mārcis Gulbis, Rihards Mertens, Agnese Pridāne, Renārs Seļickis Vērmane  Tukuma Raiņa ģimnāzija,  8.klase, skolotāja Zinaida Holsta

Atzinība

Dita Feldmane, Paula Jurševica, Ņikita Kroshcin, Edvards Mazprecnieks, Dmitrijs Miņejevs, Kitija Saleniece, Nikola Vērmane  Tukuma Raiņa ģimnāzija,  7.klase, skolotāja Zinaida Holsta                                  

Reģiona olimpiādes

Ģeogrāfijas olimpiāde

3.vieta

Gints Jurševics Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 7.klase,  skolotāja Indra Būmane

Vizuālās mākslas olimpiāde

1.vieta

Milēna Agate Litvina  Tukuma 2.vidusskola, 9.klase,  skolotāja Sņežana Tišlere

Linda Reinholde  Tukuma 2.vidusskola, 11.klase,  skolotāja Sņežana Tišlere

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde
2.vieta
Amanda Kempele  Tukuma 2.pamatskola, 4.klase, skolotāja Daiga Budreika

Jānis Zukulis Tukuma 2.pamatskola, 4.klase, skolotāja Daiga Budreika

Vācu valodas olimpiāde

Atzinība

Lelde Brakmane Tukuma E.Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 8.klase, skolotāja Rasma Remese

 

Reģiona olimpiādes sadarbībā ar asociācijām

Mūzikas olimpiāde

2.vieta

Melisa Votinova Tukuma 2. pamatskola, 9.klase, skolotāja Ingrīda Čarbarte

Atzinība

Ēriks Balodis Engures vidusskola, 12.klase, skolotāja Dace Lāce

 

Reģiona atklātās olimpiādes

Matemātikas olimpiāde

1.vieta
Toms Krastiņš
  Smārdes pamatskola, 6.klase, skolotāja Ieva Krūmiņa
Paulīne Leimane Tukuma 2. vidusskola, 9.klase, skolotājas Sanita Birzniece, Olga Antule

2.vieta
Lauma Anmane 
Tukuma 2. pamatskola, 6.klase, skolotāja Sandra Eglīte

Sanija Buta Tukuma 2. pamatskola, 6.klase, skolotāja Ruta Liepa

Gints Jurševics Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 7.klase, skolotāja Ilga Jēgere

3.vieta

Ričards Gudelis Tukuma 2. vidusskola, 6.klase, skolotāja Marita Trušina

Ance Adiene Lapmežciema pamatskola, 6.klase, skolotāja Lolita Jansone

Anna Digna Dubrovska Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 9.klase, Sarmīte Krūmiņa

Kristers Melnis Tukuma 2. pamatskola, 9.klase, skolotāja Ruta Liepa

Laura Laurita Ķergalve Tukuma Raiņa ģimnāzija, 9.klase, skolotāja Zinaida Holsta

Atzinība

Ralfs Biruls Tukuma E. Birznieka - Upīša 1. pamatskola, 6.klase, skolotāja Ilga Jēgere

Karīna Radziņa Tukuma 2. pamatskola, 6.klase, skolotāja Ruta Liepa

Amanda Grandsberga Tukuma 2. vidusskola, 6.klase, skolotāja Krista Zubova

Edvards Mazprecnieks Tukuma Raiņa ģimnāzija, 7.klase, skolotāja Zinaida Holsta

Angļu valodas  olimpiāde

Atzinība

Rūta Alise Vaivare  Jaunpils vidusskola, 8.klase, skolotāja Valentīna Rubīna

Arianda Lačinova  Džūkstes pamatskola, 7.klase, skolotāja Gunta Bikše

Elza Elizabete Leice  Lapmežciema pamatskola, 8.klase, skolotāja Irina Dunaja

Jana Dakša  Jaunpils vidusskola, 11.klase, skolotāja Valentīna Rubīna

Roberts Rezevskis  Zemgales vidusskola, 11.klase, skolotāja Laila Vēvere

 

 

Valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

3.vieta

Kristīne Ķirse  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Maija Skuja

Arnolds Bērzājs  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotājs Valdis Zuters

Linda Reinholde  Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotāja Skaidrīte Prancāne

Jānis Rihards Klāks   Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotāja Evita Korna

Atzinība

Ieva Vērpēja  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ingrīda Jansone-Henkuzene

Helēna Skuja Engures vidusskola, 10.klase, skolotāja Sarma Skujiņa

Viktorija Kraukle Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Bērziņa      

Veronika Samborska  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Bērziņa

Amanda Melne Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Gaile 

 

Reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference

1.vieta

Kristers Misa Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotājs Guntars Helvigs

Mārtiņš Dambis  Zemgales vidusskola, 11.klase, skolotāja Aleksandra Leimane

Viktorija Kraukle Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Bērziņa      

Veronika Samborska  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Bērziņa

Linda Reinholde  Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotāja Skaidrīte Prancāne

Jānis Rihards Klāks   Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotāja Evita Korna

Miks Cērpiņš  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotājs Valdis Zuters

2.vieta

Kristīne Ķirse  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Maija Skuja

Arnolds Bērzājs  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotājs Valdis Zuters

Santa Pone  Tumes vidusskola, 11.klase, skolotāja Daiga Elpere  

Madara Brandava  Tumes vidusskola, 11.klase, skolotāja Daiga Elpere

Megija Miķelsone Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Maruta Kurmahere

Karīna Ivanova  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Maruta Kurmahere

Ieva Vērpēja  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ingrīda Jansone-Henkuzene

Helēna Skuja Engures vidusskola, 10.klase, skolotāja Sarma Skujiņa

Lāsma Lazdāne  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotājs Valdis Zuters

3.vieta

Sendija Andersone  Tukuma 2.vidusskola,11.klase, skolotāja Ingrīda Freimane

Ieva Turķe Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ingrīda Jansone-Henkuzene

Vita Vētra  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ingrīda Jansone-Henkuzene

Ieva Pētersone  Zemgales vidusskola, 10.klase, skolotājs Aivars Jurševskis

Anna Eleonora Freimane  Tukuma 2.vidusskola, 12.klase, skolotājas Inese Ķirķe, Ingrīda Freimane        

Kevins Legzdiņš  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotājs Valdis Zuters

Atzinība

Kristaps Aizups  Engures vidusskola, 10.klase, skolotāja Inese Vīksniņa

Klinta Šmelde  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Aiga Paegle

Mārtiņš Smilga  Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola, 12.klase, skolotāja Antra Brinkmane -Brimane 

Anastasija Gorišnaja  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ludmila Reimate

Anna Orlova  Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Ludmila Reimate

Amanda Melne Tukuma Raiņa ģimnāzija, 11.klase, skolotāja Una Gaile  

Elīna Zāģere  Engures vidusskola, 11.klase, skolotāja Daiga Latve

Betija Līcīte   Engures vidusskola, 10.klase, skolotāja Ilze Kalnozola                   

Amanda Kipena  Tukuma 2.vidusskola, 11.klase, skolotāja Vēsma Kaņepe

 

Reģiona sākumskolas pētniecisko darbu konkurss

1.vieta

Kristers Jānis Logins  Tukuma 2.pamatskola, 4.klase, skolotāja Daiga Budreika

2.vieta

Elīze Roze-Vītola  Pūres pamatskola, 4.klase, skolotāja Aiva Šuspāne

Demija Riekstiņa Jaunpils vidusskola, 4.klase, skolotāja Velga Pavlovska

Katrīna Ungure  Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola, 4.klase, skolotāja Gunita Oknova

Adele Kārkliņa  Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola, 4.klase, skolotāja Gunita Oknova

Estere Blumberga  Milzkalnes sākumskola, 4.klase, skolotāja Dace Jēgere

Dāvids Penders  Tukuma 2.pamatskola, 4.klase, skolotāja Aina Reķe

 

Valsts mācību priekšmetu konkursi

Vācu valodas atklātais konkurss

1.vieta

Luīze Karolīne Auliha Tukuma Raiņa ģimnāzija, 9.klase, skolotāja Inita Rudenko

2.vieta

Sīmanis Olafs Jurševics Tukuma Raiņa ģimnāzija, 9.klase, skolotāja Inita Rudenko

3.vieta

Vanesa Elīze Garsila Tukuma Raiņa ģimnāzija, 9.klase, skolotāja Inita Rudenko

Angļu valodas atklātais konkurss

1.vieta

Alise Upesleja Tukuma 2.pamatskola, 6.klase, skolotāja Sigita Roena - Immermane

3.vieta

Melisa Votinova Tukuma 2.pamatskola, 9.klase, skolotāja Anita Lučkovska

Atzinība

Atis Ozols Tukuma 2.pamatskola, 9.klase, skolotāja Anita Lučkovska

Kristers Melnis Tukuma 2.pamatskola, 9.klase, skolotāja Anita Lučkovska

Erudīcijas konkurss fizikā 8. un 9. klašu skolēniem “Experiments”

3.vieta

Anastasija Auziņa, Marks Barinovs, Jevgēņijs Skoriks, Marija Smirnova, Pāvels Volkonovskis  Tukuma 3.pamatskola, 8., 9.klase, skolotāja Jevgeņija Gaileša

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd