Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par personīgā transporta izdevumu kompensēšanu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

  Lai nodrošinātu iespēju bērniem no pusotra līdz trīs gadu vecumam, kuru dzīvesvieta deklarēta Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā, apgūt pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības izglītības iestādēs, Tukuma novada Dome ir apstiprinājusi grozījumus Tukuma novada pašvaldības 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.40 “Par transporta izdevumu segšanu vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem Tukuma novada pašvaldībā” (pieejami http://tukums.lv/lv/tukuma-novada-pasvaldiba-1/normativie-akti/saistosie-noteikumi).

Grozījumi paredz no 2016.gada 1.septembra daļēji kompensēt transporta izdevumus tiem vecākiem, kuri Tukuma pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētus bērnus no pusotra līdz trīs gadu vecumam uz pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu Tukuma novada pagastos (Sēmes sākumskola, Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle, Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”) pārvadās ar personīgo transporta līdzekli. 

  No 2017.gada 1.janvāra pašvaldība kompensēs transporta izdevumus bērna nogādāšanai no Tukuma pilsētas administratīvās teritorijas uz izglītības iestādēm, kas atrodas pašvaldības pagastu administratīvajās teritorijās, sekojošā apmērā:
-    Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle – 4,80 euro dienā;
-    Sēmes sākumskola – 3,20 euro dienā;
-    Irlavas pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis” – 5,40 euro dienā.
   No 2016.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.decembrim transporta izdevumi tiks kompensēti 50% apmērā. 
Lai saņemtu kompensāciju par personīgā transportlīdzekļa izmantošanu, bērna vecākam vai citam likumiskajam pārstāvim ir jāaizpilda iesniegums(lejuplādēt šeit), kas jāiesniedz Tukuma novada Izglītības pārvaldē vai attiecīgajā izglītības iestādē.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd