Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Lasītprasmes apguve pirmsskolā būs aizraujošāka un interesantāka

28. februārī Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē ,,Karlsons’’ pulcējās aktīvi un radoši pirmsskolas izglītības skolotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēm, lai dalītos un smeltos pieredzē, kā ar dažādu rotaļu palīdzību pirmskolas vecuma bērniem veidot interesi par lasīšanu un attīstīt viņu lasītprasmi.

Semināra „Labā prakse rotaļmetožu un rotaļpaņēmienu pielietojumā lasītprasmes sekmēšanai pirmskolā” sākumā

visus tā dalībniekus priecēja Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes ,,Karlsons’’ kristīgā grupiņa ,,Gaismiņas’’ ar teatralizētu Leona Brieža dzejoļa ,,Lasītāji’’ patskaņu rotaļas iestudējumu.

Semināra praktiskajā daļā visi dalībnieki prezentēja savus labās prakses piemērus par fonemātiskās dzirdes attīstīšanu, par burtu iepazīšanu un lasītprasmes attīstīšanas sekmēšanu pirmsskolā, ņemot vērā bērnu intereses un vēlmi rotaļāties. Un kā jau ierasts šādos semināros-praktikumos, dalībniekiem bija aktīvi jāiesaistās un jādarbojas, izspēlējot pašu izdomātās, sagatavotās un ikdienas darbā pārbaudītās didaktiskās un galda spēles, imitācijas un kustību rotaļas, kā arī spēles uz interaktīvās tāfeles.

 

Ceļot godā  burtus un lasītprasmi, meklējot interesantākās metodes pirmsskolnieku lasītprasmes apgūšanas motivēšanai un veicināšanai, semināra noslēgumā tā dalībnieki atzina, ka, darbojoties visiem kopā, daloties ar savu pieredzi, ir gūtas vērtīgas atziņas un prakstiskas idejas turpmākajā pedagoģiskajā darbībā.  Pedagogu pozitīvās emocijas un vēlme pēc iespējas ātrāk sākt pielietot savā ikdienas darbā jaunās idejas ir apliecinājums tam, ka nākotnē mazajiem pirmsskolniekiem burtu mācīšanās un lasītprasmes apgūšana būs vēl aizraujošaka un interesantāka.

 

Paldies visiem semināra dalībniekiem par pozitīvajām emocijām un radošajām idejām! Īpašs paldies Tukuma pirmskolas izglītības iestādes “Karlsons” vadītājai Andrai Mazurei par laipno un silto sagaidīšanu, par mājīgajām semināra telpām un nelielo ekskursiju pa bērnudārzu!

 

 

Sagatavoja

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba vecākā speciāliste,

 izmantojot Vitas Puhevicas,

Tukuma PII “Karlsons” vadītājas vietniece izglītības jomā, 

 iesūtītos informatīvos un foto materiālus

Our website is protected by DMC Firewall!