Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa rezultāti

2017. gada 8. martā Slampes Kultūras pilī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.

Liela daļa konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies to dzejnieku un rakstnieku darbus, kuriem šogad ir kāda nozīmīga jubileja. Konkursanti deklamēja un atveidoja literāros darbus, kurus radījuši Jānis Jaunsudrabiņš, Eduards Veidenbaums,

Māra Zālīte, Mirdza Ķempe, Jānis Sirmbārdis, Ilze Indrāne, Pēteris Brūveris, Juris Alunāns, Rūta Skujiņa, Ēriks Ādamsons, Jāzeps Osmanis, Zenta Mauriņa, Lija Brīdaka, Imants Auziņš, Jānis Ziemeļnieks. Protams konkursa dalībnieku repertuārā varējām dzirdēt arī ārzemju autoru darbus un darbus par mūsdienās tik ļoti populārām un aktuālām tēmām -  viedtālrunis, planšetdatori, internets, virtuālā spēļu vide un virtuālie draugi.

 

Konkurss norisinājās divās daļās. Rīta pusē skolēnu kolektīvi savu talantu demonstrēja mazo formu uzvedumos, bet pēc tam sekoja dalībnieku individuālie skatuves runas priekšnesumi.

Konkursa dalībnieku sniegumu pēc nolikuma kritērijiem šogad vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, režisors un aktieris Jānis Kaijaks un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

 

Mazās formas uzvedumu konkursa rezultāti:

Mazās formas uzvedumu konkursā piedalījās 3 kolektīvi,  maksimālais iegūstamo punktu skaits - 40 punkti.

 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti sekojoši rezultāti:

Literārie uzvedumi

 

Mazo formu uzvedumu konkursa Kurzemes reģiona skatei izvirzīts Tukuma 2. pamatskolas 7. a klases mazo formu uzvedums "Spēlēsim princeses” (skolotāja Vineta Rozenberga).

 

Mazo formu uzvedumu konkursa Kurzemes reģiona skate notiks 2017. gada 31. martā plkst. 14.00 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā (Talsos, Brīvības ielā 17.a) vai Talsu tautas namā (Talsos, Lielā ielā 19/21). Dalības maksu reģiona konkursā, kura  Talsos no teātra kolektīva noteikta 15,00 euro, nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde.

 

Skatuves runas konkursa rezultāti:

Skatuves runas konkursā piedalījās 59 dalībnieki, maksimāli iegūstamais punktu skaits – 50 punkti. Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās - 1. klašu grupa, 2.-3. klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti sekojoši rezultāti:

1. klašu grupas rezultāti

2.-3. klašu grupas rezultāti

4.-6. klašu grupas rezultāti

7.-9. klašu grupas rezultāti

10.-12. klašu grupas rezultāti

 

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģiona skati izvirzīti:

 

 

Skatuves runas Kurzemes reģiona konkurss notiks 2017. gada 31. martā plkst.10:30 Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Talsos, Brīvības ielā 17a. Dalības maksu reģiona konkursā, kura  Talsos no skatuves runas konkursa dalībnieka noteikta 2,00 euro, nodrošina Tukuma novada Izglītības pārvalde.

 

Žūrijas locekļi no kreisās: Dace Liepeniece, Margita Skrazlovska un Jānis Kaijaks.

 

Izsakām lielu pateicību žūrijas komisijas locekļiem, Dacei Liepeniecei, Jānim Kaijakam un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu.

 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem!

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

kontakttālrunis 25433432

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd