Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma novada Izglītības pārvalde pasniedz "Gada skolotājs 2017" balvas

Piektdien, 25. augustā Tukuma 2. pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā jaunā 2017./2018. mācību gada ieskaņas svinīgā konference. Konferences pirmajā daļā, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA arodkomiteju priekšsēdētāji, ar sagatavotu prezentāciju par jaunā 2017./2018. mācību gada aktuālajiem darba jautājumiem uzstājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs, Tukuma novada Izglītības pārvaldesvadītāja vietniece Marita Bērziņa, Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste Kristīne Logina un Tukuma novada Izglītības pārvaldes ekonomiste Ilze Neimane.

 

 

Konferences svinīgajā daļā, sakot paldies par padarīto un vēlot izturību, radošas idejas un veiksmi, visus klātesošos sveica arī Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Engures novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Kalnozols un Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.   Pēc svinīgajām uzrunām Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs konferences dalībniekus informēja par paveikto un sasniegto 2016./2017. mācību gadā, kā arī par jaunā 2017./2018. mācību gada iespējām, izaicinājumiem un prioritātēm.

 

Jau tradicionāli augusta konferencē Tukuma novada Izglītības pārvalde pasniedza izglītības balvu, ko saņem viens pedagogs katrā izglītības pakāpē. Šogad, par īpašiem un augstiem sasniegumiem pagājušajā 2016./2017. mācību gadā izglītības balvu – GADA SKOLOTĀJS 2017, un Tukuma novada Domes naudas balvu saņēma pieci Tukuma un Tukuma novada izglītības iestāžu pedagogi.

Nominācijā “Sākumskolas skolotājs 2017” balva tika pasniegta Tukuma 2.vidusskolas skolotājai Santai Šteinertei.

Tā kā nominācijā “Pirmsskolas skolotājs 2017” šogad netika izvirzīts neviens kandidāts, nominācijā “Pamatskolas skolotājs 2017” balvas tika pasniegtas Tukuma 2.pamatskolas skolotājai Sanitai Apinei un Pūres pamatskolas skolotājai Vēsmai Čerpinskai.

 Nominācijā “Vidusskolas skolotājs 2017” balva tika pasniegta Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolotājai Ivetai Āboliņai un nominācijā “Profesionālās ievirzes skolotājs 2017” Tukuma Mūzikas skolas skolotājai  Gitai Vanagai.

 

 

Esam lepni par mūsu skolotāju sasniegumiem!

 

Tā pat augusta konferencē jau gadu no gada tiek sveikti arī jaunie izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, kā arī jaunie skolotāji. Šajā 2017./2018. mācību gadā Irlavas vidusskolā direktores amata pienākumus uzsāks pildīt Aiva Platace. Irlavas vidusskolas direktores vietnieces pienākumus izglītības jomā turpmāk pildīs Liene Baumane. Tukuma Mākslas skolā direktora vietnieces pienākumus izglītības jomā uzticēts pildīt Ingai Kalniņai un Tukuma 2.viduskolas direktora vietnieces pienākumus izglītības jomā turpmāk uzņemsies Santa Šteinerte. Kā jaunie pedagogi 2017./2018. mācību gadā darbu izglītības iestādēs uzsāks Vikija Riekstiņa,Tukuma 3.pamatskolā  skolotāja – logopēde, un  Artis Ojārs Ostrovskis,Džūkstes pamatskolā sporta un mājturības un tehnoloģiju skolotājs.

 

 

Vēlam veiksmi, uzsākot pildīt jaunos amata pienākumus!

 

 

Augusta konferencē svinīgi tika sveikta arī Tukuma novada Domes stipendijas studijām augstskolā saņēmēja Lauma Apine. Lauma šogad absolvēja Rīgas valsts 3.ģimnāziju, ir iestājusies Rīgas Stradiņa universitātē, kur studēs medicīnu, pēc studijām kļūstot par ārsti.

 

 

Šo stipendiju Tukuma novada Domei Tukuma novada jauniešiem ir iespēja pasniegt jau piekto gadu, stipendijas apmērs ir 1500,00 euro un tā paredzēta pirmajam studiju gadam studijām augstskolā.

Uz stipendiju var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2017.gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā, kā arī uzrādījis teicamas sekmes mācībās - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 %.  Šogad pavisam tika saņemti  četri pieteikumi.

 

Pasākuma foto galerija

 

Veiksmīgi norisinājusies  jaunā 2017./2018. mācību gada svinīgā konference. Vēl pirms 1.septembra Tukuma novada Izglītības pārvaldes un Tukuma novada Domes darbinieki dodas vizītēs uz pilsētas un novada izglītības iestādēm, lūkot iestāžu gatavību uzsākt jaunomācību gadu.   Visapkārt jūtama rosība un svinīgs satraukums, jo tūlīt, tūlīt sāks skanēt skolas zvans, aicinot mūs visus Zinību dienā uz jaunā 2017./2018. mācību gada  ieskandināšanu.

 

 

Lai radošs, interesants, jaunām zināšanām un prasmēm bagāts jaunais 2017./2018.mācību gads!   

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd