Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma novada Izglītības pārvaldē darbu uzsācis Izglītības iestāžu atbalsta centrs

2017. gada 1. novembrī Tukuma novada Izglītības pārvaldē darbu uzsāka Izglītības atbalsta centrs (turpmāk – Atbalsta centrs), kura izveides mērķis ir nodrošināt iespēju izglītības iestādēm saņemt psihologa, speciālā pedagoga un logopēda pakalpojumus. Atbalsta centra galvenais uzdevums ir sadarbība ar izglītības iestādēm, sniedzot atbalstu iekļaujošās izglītības ieviešanai, veicot krīzes situāciju risināšanu izglītības iestādēs, strādājot ar bērnu, klasi vai grupu, bērnu vecākiem un pedagogiem.

Ja izglītības iestādē nav atbilstošu speciālistu, centra speciālisti veiks izglītojamā intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti. Balstoties uz izpētes rezultātiem, sniegs ieteikumus par atbalsta pasākumu piemērošanu mācību procesā, piedalīsies individuālā izglītības atbalsta plāna izstrādāšanas procesā,

 

kā arī organizēs izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamo vecākiem seminārus un lekcijas.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU ATBALSTA CENTRS (shematiskais zīmējums)

 

Atbalsta centra speciālistes - psiholoģe Katrīne Dzene, logopēde Daina Medne un speciālā pedagoģe Liene Stepiņa (foto sākot no kreisās puses) - vada un koordinē Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības psihologu, izglītības iestāžu logopēdu metodisko apvienību darbu un speciālo pedagogu metodisko darbu.

 

Ar laiku Atbalsta centrs nodrošinās arī novada pedagoģiski medicīniskās komisijas darbību – situāciju izvērtēšanu, konsultāciju sniegšanu, rekomendāciju sagatavošanu pedagogiem, izglītojamiem, viņu vecākiem un izglītības iestādes atbalsta personālam. 

 

 

         

 

 

 

Novēlam Izglītības atbalsta centra meitenēm, lai izdodas īstenot iecerēto un, lai drosme, spēks un pacietība arī jauniem projektiem un idejām!

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes kolektīvs

DMC Firewall is a Joomla Security extension!