Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Eiropas Sociālā fonda projekti izglītībai Tukuma novadā

Tukuma novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar izglītības iestādēm 2017./2018. mācību gadā uzsākusi īstenot trīs Eiropas Sociālā fonda projektus: “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (projektā jau notikušas aktivitātes), “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

 

 

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.5.0./16/I/001)


Tukuma novada Izglītības pārvalde 2017.gada 11.septembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Uzzini vairāk!

 

 

 

“Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.2.2./16/I/001)


Tukuma novada Izglītības pārvalde 2017.gada 21.novembrī ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības satura centru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Uzzini vairāk!

 

 

“Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

(Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001)

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde 2017.gada 1.novembrī ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par sadarbību Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanā. Projekts tiks finansēts no Eiropas Sociālā fonda un Valsts budžeta līdzekļiem.

Uzzināt vairāk!

 

 

Plašāka informācija par Eiropas Sociālā fonda projektu izglītībai Tukuma novadā īstenošanas norisi un aktualitātēm pieejama Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā "Projekti" .

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

vadītāja vietniece

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd