Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti

2018.gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss.

Lielākā daļa konkursa dalībnieki savam repertuāram bija izvēlējušies to dzejnieku un rakstnieku darbus, kuriem šogad ir kāda nozīmīga jubileja - Imants Ziedonis, Rūdolfs Blaumanis, Leonīds Breikšs, Guntars Godiņš, Ojārs Vācietis, Olga Lisovska, Elīna Zālīte.  Kā arī konkursā jaunie skatuves runas meistari deklamēja  citu populāru un iemīļotu autoru daiļdarbus vai to fragmentus.

 

Arī šogad konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, režisors un aktieris Jānis Kaijaks un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

 

 

Apskati Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skatuves runas konkursa galeriju!

 

 

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Skatuves runas konkursā piedalījās 43 dalībnieki, maksimāli iegūstamais punktu skaits – 50 punkti. Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās - 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

 

 Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti sekojoši rezultāti:

1. klašu grupas rezultāti 

2.-3. klašu grupas rezultāti 

4.-6. klašu grupas rezultāti

7.-9. klašu grupas rezultāti 

10.-12. klašu grupas rezultāti 

 

Konkursa dalībnieki, kuri ieguva visaugstāko žūrijas vērtējumu (46 punkti un vairāk), tika irvirzīti dalībai skatuves runas Kurzemes reģiona konkursā. Kurzemes reģiona konkurss notiks 2018. gada 4.aprīlī Kandavā (vieta un laiks tiks precizēti).

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka lielu pateicību žūrijas komisijas locekļiem, Dacei Liepeniecei, Jānim Kaijakam un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu.

 

 

Paldies visiem jaunajiem skatuves runas meistariem un viņu skolotājiem!

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

Kontakttālrunis 25433432

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!