Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums "Vecāku dienas" Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Pepija"

Katru gadu martā pirmsskolas izglītības iestādē „Pepija” tiek organizēta vecāku nedēļa, kad mammām un tētiem tiek dota iespēja vērot savas atvases un  līdzdarboties kopā ar viņiem rotaļnodarbībās. Prieks par to, ka apmeklējumu skaits katru gadu palielinās. Šogad uzstādījām jaunu rekordu - 40 apmeklējumi. Paldies vecākiem par atsaucību, ieinteresētību un aktīvu darbošanos! 

 

Katru reizi "Pepijas" skolotāji rotaļnodarbības veido tā, lai interesanti un radoši būtu ne tikai bērniem, bet arī vecākiem. Šogad vecākiem tika dots uzdevums prezentēt mazajiem "Pepijas" bērniem savu profesiju, pastāstot un parādot, ar ko vecāki ikdienā nodarbojas, kādus darbus strādā.  Atsaucība bija liela, un "Pepijā" vecāku dienās ciemojās 13 vecāki 8 profesiju pārstāvji -  elektriķis, policisti, galdnieki, pavāri, ugunsdzēsēji, medicīnas māsa, TV darbinieks un mūziķis. Bērni bija patiesi priecīgi un lepni par saviem vecākiem.  

 

    

 

Jāpiebilst, ka bērnu vecāki ir ļoti ieinteresēti savu bērnu attīstībā un izaugsmē, vienmēr pamana un priecājas, kad bērniņš ir ko jaunu apguvis un kļūst arvien patstāvīgāks. Ņemot vērā vecāku ierosinājumus, šogad tika sarīkotas praktiskas nodarbības, kurās skolotājas un skolotāju palīgi atbildēja uz daudzajiem vecāku jautājumiem, piemēram: "kāpēc svarīgi darboties ar priekšmetiem, tos kārtojot tieši no kreisās puses uz labo, kā vieglāk iemācīties uzvilkt virsjaku un aizsiet apavu auklas, kā vannojoties vingrināt artikulāro aparātu, cik daudz iespēju attīstīt skaņu izrunu un lasītprasmi, kā veicināt pirkstu muskulatūras un  sajūtu attīstību, produktīvi darbojoties  ar vienu avīzi."

 

    

 

Liels paldies par šo nodarbību sagatavošanu un realizācijas procesā veltīto laiku iesaistītajiem "Pepijas" darbiniekiem: pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" vadītājas vietniecei izglītības jomā Ingai Ivanei, skolotājām, Evitai Puķei, Dinai Degtjarenko, Laurai Strazdiņai, Ludmilai Andersonei, Sintijai Polei, Kerijai Fedorenko, Solvitai Grebeško un visiem skolotāju palīgiem, kuri veltīja savu laiku. PALDIES!

 

Plašāku foto galeriju "Vecāku dienas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Pepija" " apskati šeit!

 

 

Protams, gatavojoties "vecāku dienām", skolotājas ne tikai sniedz noderīgus padomus un oriģinālas idejas vecākiem, bet radošajā procesā arī pašas pilnveidojas, ģenerē atkal jaunas idejas un gūst gandarījumu par padarīto. Visus "Pepijas" skolotājus un darbiniekus spēcina, motivē un iedvesmo jaunu mērķu sasniegšanai vecāku atsaucība, pozitīvais novērtējums un  laba vēlējumi  nākamajam posmam:

„Paldies par izturību, ļoti patika…   paldies par pozitīvu rītu bērniem un priekšstatu vecākiem…  patīk ,kā strādā audzinātāja, runā ar bērniem, ir mierīga…   radošs pasākums, attīsta prātu un prakse ļauj iemācīties ko jaunu…  es novērtēju, kā audzinātāja un auklīte tiek galā ar visiem bērniem…  paldies skolotājām par darbu… audzinātājai ir ļoti labvēlīga un draudzīga attieksme pret bērniem…  paldies par rūpēm un audzināšanu…   Lai izdodas arī turpmāk!”

 

 

 

"Dots devējam atdodas!"  

Lai mums visiem kopā izdodas arī turpmāk!

 

 

Sagatavoja

Aiva Ābola

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pepija" vadītāja

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd