Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Vides interešu izglītības pedagogu metodisko izstrādņu skate „Nāc ārā!”

Skates mērķis veicināt vides interešu izglītības pedagogu metodisko darbību un pieredzes apmaiņu novados un valstī, izstrādājot mūsdienīgus metodiskos materiālus un popularizējot pedagogu labās prakses piemērus.

Skati organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi.

 

 

Lai piedalītos skatē, pedagogam jāapkopo un jāprezentē paveiktais vides izglītības jomā.

 

Skate notiek divās kārtās:

 

 Skates 1.kārtā piedalās Tukuma 2.pamatskolas skolotājas Sanita Baumane, Inga Lapiņa.

Metodiskā darba nosaukums “Mazie pēddziņi dodas dabā”.

Mērķauditorija 5 – 6 g. bērni.

 

Skolotājas piedāvā divas nodarbības:

rudens nodarbība - “Kustoņi dabā!”, pavasara nodarbība - “Daba mostas!”.

 

 

Nodarbībās izstrādātas un darbībā realizētas metodiskas idejas brīvdabas nodarbībās Izglītības iestādēs, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmu. Nodarbībās iekļautas izziņas un atklājumu, vērošanas un pētniecības aktivitātes, iekļautas kustību spēles un radoša darbošanās, iepazīstot Latvijas dabas daudzveidību, dabas procesus un dabas sargāšanas nepieciešamību.

 

 

Metodisko darbu vērtēja:

•   Vēsma Kaņepe – Tukuma novada sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības skolotāju MA vadītāja;

•   Angelika Dembovska – Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste.

 

 

Skates 1.kārtas dalībnieces - skolotājas Sanita Baumane un Inga Lapiņa - saņem Tukuma novada Izglītības pārvaldes atzinības rakstus un balvas, kā arī tiek izvirzīts skates 2.kārtai valstī. Skates 2.kārtas norises laiks 2018.gada 1.novembris. Metodiskais materiāls apskatāms Tukuma 2.pamatskolā līdz 28.sepetmbrim.

 

 

 

Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba vecākā speciāliste

Our website is protected by DMC Firewall!