Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” dalība Erasmus+ projektā

2016.gada septembrī Slampes pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenīte” uzsāka dalību  Erasmus+ projektā „Quality - 3C Child (cheerful, courageous, creative child)”, tulkojumā - ”Kvalitāte - 3C bērns (dzīvespriecīgs, drošs, radošs bērns)". Projekta sadarbības partneri ir no Igaunijas (koordinatori), Latvijas, Grieķijas, Horvātijas un Portugāles. Projekta īstenošanas periods divi gadi – 2016. gada septembris - 2018. gada septembris.

 

 

Projekta mērķis - izstrādāt apmācības un audzināšanas procesa kvalitātes novērtēšanas standartu un kritērijus, dalībnieku profesionālo kompetenču pilnveidošana.

Viena no galvenajām projekta aktivitātēm ir anketēšana par pirmsskolas apmācības un audzināšanas procesa kritērijiem un kvalitāti, kvalitātes kritēriju izveidošanā iesaistot gan pašu izglītības iestādi, gan arī bērnus un viņu vecākus. Anketēšanas process aktīvi norisinājies arī Slampes “Pienenītē”, izveidojot divas anketas, lai iegūtu viedokļus par kvalitātes kritēriju nozīmību, vērtējot pirmsskolas izglītības  iestādes darbību, pašu iestādi un grupas, kā arī pirmsskolas izglītības procesu.

 

    

 

Papildus projekta aktivitātēm, kas norisinājās dalībvalstu izglītības iestādēs, šo 2 gadu laikā notikušas arī 6 darba sanāksmes -  Igaunijā Tartu un Pērnavā, Portugālē Sesimbrā, Grieķijā Hanjā pilsētā Krētas salā, Horvātijā Zagrebā, kā arī Latvijā Slampē. Darba vizīšu laikā projekta dalībnieki reālajā vidē varēja iepazīties ar iesaistīto dalībvalstu izglītības iestāžu ikdienas darbību, uzzināt tās valsts aktualitātes un problēmas izglītības jomā, kā arī iepazīt valsts kultūru un dabu.

 

No 19. līdz 23. martam projekta dalībnieki sabrauca uz 5. darba vizīti  Latvijā, Slampes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”. Vizītes viesi tika iepazīstināti ne tikai ar “Pieneniti”, bet arī ar Zemgales vidusskolu, Tukuma pirmsskolas izglītības iestādi „Karlsons”, kā arī visi kopā viesojās Tukuma novada Domē un Tukuma novada Izglītības pārvaldē. Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans projekta dalībniekiem stāstīja par Tukuma novada un izglītības jomas aktualitātēm, kā arī uzaicināja apmeklēt mūsu skaisto pilsētu Rožu svētku laikā. Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs atbildēja uz viesu jautājumiem par izglītības sistēmu un izaicinājumiem izglītības jomā mūsu novadā un valstī.

 

    

Projekta dalībnieki atzina, ka 5. darba vizīte bijusi ļoti labi noorganizēta un pārdomāta, bijusi viena no labākajām.

 

Savukārt no 11. līdz 14. jūnijam 22 projektā iesaistītie dalībnieki no Portugāles, Latvijas, Grieķijas un Horvātijas viesojās Igaunijā, kur 13. jūnijā Pērnavā norisinājās projekta noslēguma konference. Konferencē piedalījās arī aptuveni 130 pārstāvji no Igaunijas Izglītības ministrijas, vietējām pašvaldībām, pirmsskolas izglītības apvienības, kā arī pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un skolotāji. Konferencē ar interaktīvu prezentāciju, kuras tēma “Kā bērni var novērtēt savu pirmsskolas izglītības iestādi”  uzstājās “Pienenītes”  vadītāja Dace Bičole un “Pienenītes” pirmsskolas izglītības skolotājas Baiba Zunde, Laila Kalniņa, Saita Korkle, Skaidrīte Meldere un Dzintra Rassa.

 

        

 

 

Prezentācijā apkopota informācija par pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte” veiktajiem pētījumiem projektā un izdarītajiem secinājumiem, galvenokārt akcentējot, ka bērns ir procesa daļa, viņš to pats apzinās, vērtē ikdienā notiekošo, aktīvi darbojās un ir atbildīgs.

 


Slampes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Daces Bičoles novērojumi un secinājumi, apmeklējot projektā iesaistīto valstu pirmsskolas izglītības iestādes:

Interesantais un atšķirīgais.                                                                    

Igaunija (pirmsskolas izglītības iestādes Tallinā, Pērnavā un Tartu)

Projekta sadarbības partneri prezentēja Igaunijas izglītības sistēmu - nav obligātā izglītība pirms skolas un līdz ar to nav izteiktu bērnudārzu rindu. Plaši piedāvāta iespēja pirmsskolas vecuma bērniem apgūt robotiku (valsts finansēts projekts).

Portugāle (Sesimbras apgabals pie Atlantijas okeāna):

Bērni daudz laika pavada darbojoties laukā. Katrai iestādei ir savs zemes gabaliņš, kur bērni sēj, stāda un kopj gan viengadīgus, gan daudzgadīgus augus. Dažām iestādēm ir arī mājputni, parasti gailis, dažas vistas, pīle . Bērni var brīvi staigāt telpās un ārā, tāpēc mazos lauku dārziņos nepārvelk maiņas apavus.

Bērni strādā brīvi, nepiespiestā gaisotnē pa grupiņām jeb centriņos, brīvi izvēloties, ko darīt - pīt, pētīt, rēķināt un daudz citas nodarbes. Mācību programmu apgūst rotaļu un spēļu veidā. Bērni daudz palīdz praktiskos darbos - klāj un novāc galdus, notīra tāfeli, mazgā krūzītes, slauka putekļus un grīdu. Bērni ikdienā virs apģērba nēsā formas priekšautiņus.

Tiek nodrošināts liels personāla atbalsts skolotāja darbam, jo bērnudārzos srādā skolotājs un divi asistenti. Bērniem ar speciālām vajadzībām ir savs asistents. Skolotāji strādā 4 stundas dienā, 2 stundas plānošanai, novērošanai, secinājumiem, sapulcēm, kompetenču paaugstināšanai. Lielākai daļai pirmsskolu darba laiks nav ilgāks par 15:00. Saraksti ar vecākiem veic caur e-pastiem

 

Visiem projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar "FUTURE CLASSROOM" (Nākotnes klase) darbību. Vairāk informācijas: Future Clasroom Lab

 

         

Grieķija (Krēta, Hanja - apmeklējām 3 pirmsskolas izglītības iestādes):

Vecāki ļoti nopietni gatavo savas atvases pirmsskolai, ar lielu cieņu un pretimnākšanu sadarbojas ar skolotājiem. Bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs uzņem tikai no 4 gadu vecuma, visās grupās dažāda vecuma bērni no 4 līdz 6 gadiem.

Sporta un mūzikas nodarbības nav atsevišķi kā pie mums, jo grupas pedagogs dara visu. Gan telpās, gan ārā "Pārdomu soliņš", uz kura bērns apsēžas, ja slikti jūtas, un skolotājs dodas palīdzēt.

Horvātija (Zagreba, kur apmeklējām 2 iestādes -  pirmsskolas izglītības iestādi „Jarun” (darbojas 4 ēkās dažādās pilsētas vietās, kopumā izglītības iestādi apmeklē 900 bērni)  un privāto pirmsskolas izglītības iestādi „Mali Istraživač”).

PII "Jarun" īsteno iekļaujošu izglītību, uzņemot bērnus ar speciālām vajadzībām. Grupās liels bērnu skaits - vidēji 27 bērni, strādā 3 darbinieki. Skolotāji darbu plāno mēnesim, nedēļai, dienai. Reizi mēnesī vecākiem tiek rīkotas vecāku sapulces. Aktīvi un ar labiem rezultātiem darbojas atbalsta programma vecākiem „Augsim kopā”, ko vada iestādes psihologi (speciāli apmācīti) par pozitīvu bērnu audzināšanu  ar 12 nodarbību ciklu pa 2 stundām reizi nedēļā.

Privāto PII „Mali Istraživač” galvenokārt apmeklē galvaspilsētas līderu, biznesa vides un, valstī uz laiku iebraukušo, amatpersonu atvases. Privātais dārziņš iekārtots „kā mājas” - atvērta tipa telpas, bērni var pārvietoties pa visām istabām, kuras iekārtotas ar mīkstajām mēbelēm, paklājiem, pie sienām izkārtas gleznas. Virtuves daļa iekārtota bērna augumam atbilstošām mēbelēm. Bērniem pieejami dažādi zinātnes, pētniecības centri. Īpaši jāatzīmē, ka tiek domāts par darbinieku veselību (mugurām) - galdi atbilstoši pieaugušo augumam, savukārt bērni sēž uz paaugstinātiem krēsliem. Darbošanās ikdienā notiek angļu un horvātu valodās paralēli vai tikai angļu valodā.

 

        

 

Paldies visiem par  laipno un īpašo sagaidīšanu un uzņemšanu katras darba vizītes laikā!

Paldies Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” komandai par ieguldīto darbu un radošo un iniciatīvas pilno līdzdarbošanos!

Dalība projektā mūsu darbiniekiem deva noderīgu pieredzi un sniedza praktiskas zināšanas, lai paaugstinātu profesionālo kompetenci un sekmīgāk ieviestu jauno lietpratības pieeju apmācības procesā iestādē un katra skolotāja ikdienas darbā.

 

 

 

 

Dace Bičole

Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd