Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Izskanējusi jaunā mācību gada ieskaņas konference

29. augustā Tukuma 2.pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

 

Sakot paldies pedagogiem par padarīto un vēlot izturību, radošas idejas un veiksmi, konferences dalībniekus sveica arī Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, Engures novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Jaunpils novada domes priekšsēdētāja Ligita Gintere.   

Pēc svinīgajām uzrunām Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs konferences dalībniekus informēja par paveikto un sasniegto 2017./2018. mācību gadā, kā arī par jaunā 2018./2019. mācību gadā sagaidāmajām pārmaiņām, izglītības iestāžu iespējām, izaicinājumiem un prioritātēm.

 

Augusta konferencē, sakot paldies skolām un skolēniem, kuri visu iepriekšējo mācību gadu aktīvi darbojušies dažādās muzeja aktivitātēs un pasākumos, piedalījās Tukuma Muzeja direktore Agrita Ozola.

 

Šogad konferencē viesojās arī eTwining projekta vadītājs Latvijā Kristaps Auzāns, kurš Tukuma 2.viduskolas direktorei Anitai Locānei svinīgi pasniedza apbalvojuma “eTwining skola” plāksni, kā arī Eiropas Savienības izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras komisāra Tibora Navračiča pateicības vēstuli, jo skola kļuvusi par vienu no 24 eTwininga skolām Latvijā un vienu no 1200 skolām Eiropā. 

“eTwining” skola, tā ir skola, kur pedagogi cītīgi mācās un savā ikdienas darbā jēgpilni  izmantot jaunākās tehnoloģijas, nebaidās strādāt jaunajā kompetenču modelī, uzlabojot skolēnu mācību sasniegumus.

 

    

 

Augusta konference ir arī laiks, kad Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada Domes priekšsēdētājs saka paldies ilggadējiem izglītības iestāžu vadītājiem. Šoreiz paldies par ieguldīto darbu, par neizsīkstošo degsmi un mīlestību, veicot savus darba pienākumus un vadot izglītības iestādi, tika teikts Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” vadītājai Laimai Zīlei, Slampes pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai Dacei Bičolei, Tukuma internātpamatskolas direktorei Maritai Rozenbergai, Dzirciema internātpamatskolas direktoram Romusim Balanasam un Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas direktorei Ainai Ozerinskai.

 

 

Tradicionāli augusta konferencē tiek sveikti arī jaunie izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, un jaunie skolotāji. Šajā 2018./ 2019. mācību gadā Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājas pienākumus uzsāks pildīt Baiba Zunde. Jaunizveidotās Tukuma novada internātpamatskolas direktores amata pienākumu pildīšanu uzsāks Silva Freimane, kā arī Tukuma novada internātpamatskolas direktores vietnieces mācību darbā pienākumus turpmāk pildīs Gita Aulaciema, Tukuma novada internātpamatskolas direktores vietnieces audzināšanas darbā pienākumus pildīs Ilze Rasa un Tukuma novada internātpamatskolas direktores vietnieces pienākumus metodiskajos jautājumos pildīs Linda Otto. Šajā mācību gadā Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolā direktora vietnieces pienākumus audzināšanas darbā sāks pildīt Maira Vimba, Tukuma 2. vidusskolā direktores  vietnieces audzināšanas jomā darba pienākumus turpmāk uzticēts pildīt Ilzei Bulahai un Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” vadītājas vietnieces izglītības jomā pienākumus pildīs Kristīne Hiršfelde.

 

Šajā mācību gadā kā jaunais pedagogs izglītības iestādē darbu uzsāks Milzkalnes sākumskolas sporta pedagoģe Līga Krūmiņa.

 

Svinīgās konferences galerija šeit!

 

 

Veiksmīgi norisinājusies svinīgā konference un 3. septembrī ar Zinību dienas pasākumiem iezvanīts jaunais 2018./2019. mācību gads. Lai skolēniem un skolotājiem radošs, sekmīgs un jauniem sasniegumiem bagāts 2018./2019. mācību gads! Lai pietiek pacietības un neizsīkst enerģija, apgūstot jaunas zināšanas un prasmes, atklājot jaunus talantus un veicinot lietpratību.

 

 

Izturību un aizrautību jaunu ieceru realizēšanai!

 

 

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!