Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Raksts Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti

 

2019.gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā pieteicās 43, piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

Visvairāk konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā ir mainīta vērtēšanas punktu sistēma:

·       augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;

·       I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punkti;

·       II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti;

·       III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti;

·       pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.

 Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti šādi rezultāti:

 

1.kl.                 2.-3.kl.                         4.-6.kl.                         7.-9.kl.                         10.-12.kl.

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2019.gada 15.martā Kandavas Kultūras namā plkst.10.00 - Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā.

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

Tīna Knostenberga - Tukuma 2.vidusskola, 3.a Klase, Skolotāja Velga Grīnvalde

Arta Zemture - Tumes Vidusskola, 3.klase, Skolotāja Anda Zaķe

Lilija Ožeta - Tukuma 2.pamatskola, 8.a Klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Elza Anmane - Zemgales Vidusskola, 9.klase, Skolotāja Aksana Strogonova

Līva Viktorija Dūmiņa - Tukuma Raiņa Ģimnāzija, 11.klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Artūrs Potjomkins - Tukuma 2.vidusskola, 12.b Klase, Skolotāja Ingrīda Freimane

 


Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Skanim un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai -,kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

Kontakttālrunis 25433432

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd