Tukuma novada Izglītības pārvalde

Reģionālā angļu valodas olimpiāde - Jelgavas Valsts ģimnāzijā, Lielajā ielā 2, Jelgavā;  28.04.2018. 

Nolikums (6.klase)

Nolikums (8.klase)

Nolikums (11.klase)

Rezultāti:          8.klase          11.klase

 

5.-6.klašu Angļu valodas konkursa novada posms

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

7. - 8.klašu angļu valodas olimpiāde novada posms

Nolikums (IP)

Rezultāti:     7.klase          8.klase

 

10.-12.klašu Angļu valodas valsts 47. olimpiādes novadu posms

Nolikums (IP)

Rezultāti              Apbalvošanas protokols

Angļu valodas valsts 47. olimpiādes  I kārtas uzaicināto dalībnieku saraksts

Vācu valodas olimpiāde 8.klasēm

Nolikums (IP)

Rezultātu (novadu posms)

Vācu valodas valsts 48.olimpiāde (10.–12.klasēm)

Nolikums (IP)

Rezultāti (novada posms)

Uzaicināto dalībnieku saraksts uz vācu valodas valsts 48. olimpiādes  I kārtu

 

Zemgales reģiona vācu valodas olimpiāde (8.klasēm)

 

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

Vācu valodas olimpiāde (8.klasēm)

 

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

 

Vācu valodas valsts 47.olimpiāde (10.–12.klasēm)

 

Norises kārtība (VISC)

Nolikums

Rīcības komisija

Rezultāti (novada posms)

Uzaicinātie dalībnieki uz valsts trešā posma I kārtu

Izbraukšana uzaicinātajiem - 28.janvārī plkst.8.40  no Talsu 4 laukuma, Tukumā.

Trešā posma pirmās kārtas rezultāti

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņi 2017./2018. m.g.

 

 

Izstādes:

Vizuālās mākslas pedagogu izstāde „Eksperimenti – domu, ideju virzītājs”

Tukuma Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Vasaras plenērs 2017”

 

Informācija:

 

Seminārs Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogiem 20.10.2017.

 

 

Konkursu, pasākumu nolikumi:

46.starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa „LIDICE 2018” Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 1.kārtas nolikums

Vizītkartes paraugs (pielikums Nr.1)

Iesniegto darbu saraksts (pielikums Nr.2)

Rezultāti:

1. kārta (novadu posms)          2.kārta (Latvijas kārta)         3. kārta (Čehija)

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu mākslas darbu un vides objektu konkursa "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās" nolikums

Pielikums (.ppt)

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādes - konkursa "Strādājam Latvijai" nolikums

 

 

Konkursu, pasākumu rezultāti:

46.starptautiskā bērnu mākslas izstādes - konkursa „LIDICE 2018” Tukuma un Engures novadu 1.kārtas rezultāti:

Dalībnieki, kuru darbi izvirzīti 2.kārtai Latvijā

Dalībnieki, kuri par dalību konkursā saņēmuši pateicību

Plašāk par konkursa 1.kārtu lasi šeit!

Plašāk par 46. starptautiskā bērnu mākslas konkursa „LIDICE 2018” Čehijas kārtas rezultātiem lasi šeit!

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās māk slas pulciņu mākslas darbu un vides objektu konkursa "Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās"

Žūrijas kopvērtējums (1.kārta)

Žūrijas kopvērtējuma protokols (2.kārta un 3. kārta)

 

Plašāk par konkursa 1.kārtu lasi šeit!

Plašāk par konkursa 2.kārtas rezultātiem lasi šeit!

Plašāk par konkursa 3. kārtas rezultātiem lasi šeit!

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādes - konkursa "Strādājam Latvijai"

Žūrijas kopvērtējums

 

Plašāk par konkursu lasi šeit!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes  

GADA PLĀNS

2017./2018.m.g.

Aicinām jauniešus vecumā no 16 līdz 19 gadiem pieteikties praktiskās pieredzes gūšanai uzņēmumos!

 

Projekta “JUP: jaunietis – uzņēmējs – pašvaldība” mērķis ir uzsākt un veicināt dialogu starp uzņēmējiem un pašvaldību, lai sniegtu iespēju jauniešiem iegūt praktiskās iemaņas un zināšanas uzņēmumu vidē, ar mērķi strādāt vasaras periodā, kā arī lai palīdzētu jaunietim gūt priekšstatu par dažādām profesijām un izvēlēties tālāko izglītību un nākotnes profesiju.

 

 

Pavisam projektā iesaistījusies 14 uzņēmumi, kas sniegs jauniešiem iespēju iegūt praktiskās iemaņas darbojoties uzņēmumos.

 

 Praktiskā darbošanās ietver:

  • jauniešu iepazīstināšanu ar uzņēmumu, tā vidi;
  • darbinieku ēnošana;
  • pieredzes nodošana jaunietim;
  • instruktāžas sniegšana dažādu uzdevumu veikšanā;
  • dažādu praktisko uzdevumu veikšana (praktizēšanās).

 

Pirms tam, jauniešiem paredzētas 4 sagatavošanās nodarbības, kā arī katram jaunietim būs pieejams mentora atbalsts.

 

Vairāk informācija par projekta aktivitātēm un pieteikšanās: http://ejuz.lv/jupjauniesiem

 

Projektu īsteno Tukuma novada Izglītības pārvalde Izglītības un Zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes  

GADA PLĀNS

2018./2019.m.g.

Aprīlis

Marts

Februāris

Janvāris

Decembris

Novembris


Mācību priekšmetu olimpiādes

 

Angļu valoda

Bioloģija

Dabaszinātnes

Ekonomika

Filozofija

Fizika

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu valoda (svešvaloda)

Ķīmija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Politika un tiesības

Sociālās zinības

Vācu valoda

Vēsture

Vizuālā māksla


Sākumskola


 

Citas olimpiādes

 

Datorika

Inženierzinātnes

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Fizika

 

 


Mācību priekšmetu u.c. konkursi:
 
6. un 7. klašu argumentācijas prasmju atklātais konkurss "Domā ātri, domā lēnām"
 
1.-4. klašu glītrakstīšanas konkursa novadu posma nolikums
Rezultāti:  1.klase          2.klase          3.klase          4.klase   
 
2.-4.klašu skolēnu atklātais konkurss "Gunāram Bērziņam - 90"
 
Skolēnu ražojumu gadatirgus
 

1.-7.klašu skolēnu radošo darbu konkursa “Mazajam ganiņam pa pēdām”

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

Tukuma novada Jauniešu iniciatīvu konkurss 2018

Nolikums

Konkursa pieteikuma anketa

 

 


 

Normatīvie dokumenti

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2017. iekšējie noteikumi Nr.4 "Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība"

1.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei

2.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu atbildīgās personas pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

3.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu skolotāju un skolēnu pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

4.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols

5.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku apbalvošanas protokols

6.pielikums - Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols - pieteikums valsts posma olimpiādei

 

MA vadītājiem – nolikuma paraugs - veidlapa olimpiāžu, konkursu organizēšanai

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!