Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde-konkurss

“To redzēju, to dzirdēju, to es pratu!”

 

No 2019.gada 7.maija Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstāde “To redzēju, to zināju, to es pratu!”.

Tās mērķis ir vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņiem rosināt atklāt mākslas darbos savu talantu, radošumu, kādas jaunas zināšanas un prasmes apgūtas, kas ir paveikts 2018./2019.mācību gadā.

Un patiesi, padarīts ir ļoti daudz, izstādē darbi pārsteidz ar kvalitāti, oriģinalitāti, dažādību materiālu un māksliniecisko izteiksmes veidu izvēli.

Izstādē var apskatīt 167 darbus no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām: Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas, Tumes vidusskolas, Irlavas pamatskolas, Pūres pamatskolas, Tukuma 3.pamatskolas, Tukuma novada internātpamatskolas, Tukuma 2.pamatskolas, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas, Tukuma Mākslas skolas, Engures vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas, Smārdes pamatskolas, Milzkalnes sākumskolas, Engures Mūzikas un mākslas skolas, Jaunpils vidusskolas.

Izstādes darbus vērtēja žūrijas komisija, kuras sastāvā darbojās:

·            M. Muižnieces Rīgas Mākslas skolas skolotāja Ingemāra Treija,

·            brīvmāksliniece, skolotāja Iveta Liepiņa,

·            izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska.

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu darbu izstādes-konkursa “To redzēju, to zināju, to es pratu!” rezultāti

 

Paldies visiem konkursa dalībniekiem un skolotājiem!

 

__________________________________________________________________________________

 

Informācijai:

Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā, atrodas 858.vēlēšanu iecirknis. Eiropas Parlamenta vēlēšanu procesa nodrošināšanai 858.vēlēšanu iecirknis strādās no 20.05.2019. līdz 27.05.2019. Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasībām atbilstošu 858.vēlēšanu iecirkņa darbību, kā arī pasargātu bērnu veidotos darbus no netīšas vai tīšas bojāšanas, laikā no 21.05.2019. līdz 27.05.2019.  ekspozīcija apskatei daļēji slēgta. Ņemot vērā iepriekš minētos iemeslus,  izstādes norises laiks pagarināts līdz 2019.gada 11.jūnijam.

 

Angelika Dembovska,

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste,

t. 25433432

Projekta īstenotāju mērķis iesaistīt un ieinteresēt Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnus dažādos sporta veidos. Projekta laikā paredzēts veselīgi un fiziski aktīvi izmantot brīvo laiku. Aktivitāšu laikā dalībnieki iegūs informāciju par dažādiem sporta veidiem – konkrētu sportistu pieredze, darbošanās kopā ar „zvaigzni”. Tiks veicināta skolēnu savstarpējā sadarbība, spēlējot komandas spēles, kā arī prasmju apguve dažādos sporta veidos. Rezultātā skolēni būs papildinājuši savas zināšanas un prasmes dažādos sporta veidos, interesanti un fiziski aktīvi pavadījuši nodarbības kopā ar saviem sporta elkiem.

Projektu īsteno četri Irlavas pamatskolas 7. un 8. klases jaunieši, kurus interesē un aizrauj kokapstrāde. Projekta ietvaros jaunieši izgatavos piecas interesantas āra koka spēles, kuras var izmantot skolas skolēni savā brīvajā laikā skolas pagalmā .Projekta īstenotāju mērķis ir skolēnus ieinteresēt savu brīvo laiku aktīvi pavadīt svaigā gaisā nevis sēdēt iekštelpās mobilajās ierīcēs. Pēc spēļu izgatavošanas notiks  pasākums un interesantas stafetes skolēnu komandām. Atsevišķs spēļu spēlēšanas pasākums tiks organizēts bērnudārza bērniem.

Projekta mērķis ir atjaunot un uzlabot Sēmes pieturu, kura laika gaitā ir ievērojami zaudējusi savu pievilcību. Lai uzturēšanās tur būtu patīkama un pagasts varētu lepoties ar vēl vienu skaistu un sakoptu vietu. Projekta ietvaros jauniešiem tiek dota iespēja izpausties un dot savu pienesumu vides uzlabošanā Sēmes pagastā un radīt kopēju vīziju ar savam radošajām idejām. Galvenās projekta aktivitātes: prāta vētra - skiču izstrāde, pieturas labiekārtošana, sienu, stabu un sola krāsošana. Paredzamais rezultāts: labiekārtota, pārkrāsota un atjaunota Sēmes pietura, kas priecēs acis gan vietējiem iedzīvotajiem, gan caurbraucējiem.

Projekta mērķis ir saliedēt Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnus ar interesantām aktivitātēm dabā un iepazīt savas pilsētas apkārtni.  Aktivitātes būs dabai draudzīgas un izzinošas. Piesaistot lektoru, tiks iepazīta un uzzināta jauna informācija, kas pirms tam nebija zināma. 1.- 4. klases skolēni iepazīs dabu un cilvēkus sev apkārt. 8. klases skolēni iepazīs sākumskolas skolēnus un sadraudzēsies ar tiem, kā arī  iepazīs  Tukuma apkārtni. Projekta ideja - lai cilvēki, kas piedalās šajā pārgājienā, saprot, ka nav tikai  e-vide, kura mums  ir apkārt, bet tā ir  tikai neliela daļa no mūsu dzīves.

Projekta īstenotāji vēlas paši veidot jaukas nodarbības, kurās dalībniekiem iemācīs dažādus veidus kā darināt pērļu rotiņas. Galvenās aktivitātes ir rokassprādžu pērļošana. Mērķauditorija ir Irlavas pamatskolas no 4. līdz 9. klases skolēni. Ja ir vēlēšanās, arī vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās.

Projekta īstenotāji vēlas rosināt cilvēku interesi par vides jautājumiem un iedvesmot uz aktīvu līdzdalību, veidot un attīstīt starppaaudžu sadarbību. Projekta ietvaros plānots stādīt kokus, iepazīstināt cilvēkus ar dažādiem veidiem kā dot lietām otru dzīvi, tiks organizēta Brīvbode, kurā varēs mainīties ar lietām,  uzlabots pilsētvides izskats un attīstīta pašizpausme, apgleznojot sienu, kā arī notiks kopīga veselīga ēdiena gatavošana. 

Irlavas pamatskolas skolēniem ir labas savstarpējās attiecības un projekta īstenotāji ar šī projekta īstenošanu vēlas veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc stundām. Projekta īstenotāji paši izgatavos dažādas spēles un spēlēs kopā ar citiem skolas biedriem, kā arī organizēs dažādus spēļu turnīrus.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!