Tukuma novada Izglītības pārvalde

Projekta ietvaros notiks četrdesmit 3. līdz 9.klases Irlavas pamatskolas skolēnu divu dienu aktīva atpūta pie jūras. Projekta īstenotāju mērķis ir rosināt skolēnus vērot un aizdomāties par jūras ekoloģiju un piesārņojuma problēmu Baltijas jūrā. Pirmajā dienā skolēni dosies pārgājienā no Ragaciema līdz Apšuciemam. Pārgājiena laikā skolēni piedalīsies izzinošā nodarbībā ”Ko ikdienā nepamanām piekrastē” par Baltijas jūras ekoloģiju. Skolēni cels teltis, kopīgi gatavos maltītes, vakarā piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātes un stafetēs. Skolēni jūras krastā zīmēs vai no dabas materiāliem veidos zīmējumus ar nosaukumu ”Kādu es redzu jūru nākotnē”.  Darbi tiks izstādīti skolā, Irlavas pagastā un bērnudārzā ”Cīrulītis”, bet darbu fotogrāfijas skolas Facebook mājas lapā.

 

2019.gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā pieteicās 43, piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

Visvairāk konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā ir mainīta vērtēšanas punktu sistēma:

·       augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;

·       I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punkti;

·       II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti;

·       III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti;

·       pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.

 Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti šādi rezultāti:

 

1.kl.                 2.-3.kl.                         4.-6.kl.                         7.-9.kl.                         10.-12.kl.

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2019.gada 15.martā Kandavas Kultūras namā plkst.10.00 - Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā.

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

Tīna Knostenberga - Tukuma 2.vidusskola, 3.a Klase, Skolotāja Velga Grīnvalde

Arta Zemture - Tumes Vidusskola, 3.klase, Skolotāja Anda Zaķe

Lilija Ožeta - Tukuma 2.pamatskola, 8.a Klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Elza Anmane - Zemgales Vidusskola, 9.klase, Skolotāja Aksana Strogonova

Līva Viktorija Dūmiņa - Tukuma Raiņa Ģimnāzija, 11.klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Artūrs Potjomkins - Tukuma 2.vidusskola, 12.b Klase, Skolotāja Ingrīda Freimane

 


Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Skanim un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai -,kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

Kontakttālrunis 25433432

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes norises kārtība (VISC)

MEITENES

8.-9.klašu 2.posma novada nolikums (IP)

 

Rezultāti (8.-9.klašu grupa)

Rezultāti (10.-12.klašu grupa)

 

Uzaicināto saraksts uz valsts posmu

 

ZĒNIEM

 

8.-9.klašu novada posma nolikums (IP)

25.01.2018. rīkojums Nr. 14-d "Par v-ts 19. mājturības olimpiādes zēniem atcelšanu" (IP)

 


MEITENĒM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes novadu posms

6.-7.klašu olimpiādes nolikums

Rezultāti

 


ZĒNIEM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes (7. un 8.klasēm) novadu posms

 

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

 

Pūres pamatskolas skolēni

Valsts programmas "Latvijas skolas soma" iniciatīvās

 

16.12.2019. Jaunsātu skolas skolēni iepazina ritma nozīmi sadzīvē un kultūrā, vēroja un klausījās vargana spēles demonstrējumu, ko sniedza stāstniece Līga  Reitere no Ventspils.

10.12.2019. Jaunsātu skolas skolēni apmeklēja muzejpedagoģijas nodarbību “Ceļojums pa literatūras un mūzikas vēstures takām”, kuru nodrošināja Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki.

15.05.2019. 6.klases un 16.05.2019. 5.klases skolēni devās uz Dundagas novada Sausteres ciema Kubalu skolu, lai piedalītos valsts programmas ‘Latvijas skolas soma” muzejpedagoģijas nodarbībā “Ar maizes kuli uz skolu”. 

03.05.2019. Pūres pamatskolā viesojās biedrība “Kultūras artefakts” no Daugavpils ar spēli “Trāpi 100!”.

17.04.2019. Pūres pamatskolas 4.klases skolēniem bija  iespēja  piedalīties  Pastariņa muzejā radošajā  darbnīcā ” Saulgriežu skoliņa”. Pūres pamatskolas 4.klases skolēniem bija  iespēja  piedalīties  Pastariņa muzejā radošajā  darbnīcā ” Saulgriežu skoliņa”. 

03.04.2019. 5.-6.klašu skolēni devās ceļojumā uz Latvijas Dzelzceļa muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībā "Ceļojumu pastkaršu veidošana". 

22.03.2019. Pūres pamatskolas 7.a klases skolēni devās uz Lapmežciema muzeju

21.03.2019. Pūres pamatskolas 7.b klases skolēni devās izglītojošā braucienā uz Engures novada Lapmežciema muzeju, lai iepazītu un izzinātu jūras piekrastes dabas vērtības, zvejniecības vēsturi un sadzīvi.

19.03.2019. 3. un 4.klases skolēniem bija iespēja doties uz Rīgas kinostudiju - filmu studiju "Animācijas Brigāde" un piedalīties kinolektorijā "Iepazīsties - Leļļu kino!"

14.02.2019.  Pūres pamatskolas 2.klases skolēniem bija iespēja paviesoties Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciemā „Pastariņa muzejā”, kurš atrodas lauku sētā „Bisnieki”, kur dzimis latviešu rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis.

13.02.2019.  Pūres pamatskolas 1.klases skolēni apmeklēja Pastariņa muzeju un piedalījās pasākumā "Saulgriežu skoliņa" 

8. februārī Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs organizēja konkursa “Tukuma novada gada jaunietis 2018” noslēguma pasākumu. Konkursa mērķis ir veicināt Tukuma novada jauniešu izaugsmi, novērtējot viņu sasniegumus. Konkurss Tukuma novadā notika pirmo reizi un turpmāk ir plānots kā ikgadējs pasākums.

Konkursam tika pieteikti 14 jaunieši trīs vecuma grupās. Vērtēšana notika divās kārtās. Vispirms žūrija, atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem, izvērtēja rakstiskos pieteikumus un pēc tam aicināja pretendentus uz klātienes prezentāciju. Vērtēšanā žūrija ņēma vērā jauniešu līdzdalību sabiedrībā, dažādās organizācijās vai neformālās interešu grupās, lēmumu pieņemšanas procesā, brīvprātīgajā darbā, dažādu iniciatīvu vai projektu īstenošanā vai dalībā tajos, ieguldījumu Tukuma novada tēla veidošanā, kā arī apkārtējo iedvesmošanā ar savu darbību.

Žūrijas sastāvā bija Jaunatnes lietu komisijas pārstāvji Marita Bērziņa, Ieva Upesleja un Artis Jaunkļaviņš un jaunieši no kaimiņu novadiem – Ketija Keita Krastiņa no Jaunpils novada un Daniels Balodis no Jūrmalas.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem nominētas septiņas jaunietes: Annika Kristena Ozoliņa, Enija Krauja, Helēna Anna Dzērvāne, Lilija Ožeta, Linda Bitte, Ulla Grinberga un Veronika Strogonova. Titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā 13 līdz 15 gadi ieguva Enija Krauja. Jaunieti konkursam pieteica Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone. Enija ir Džukstes pamatskolas skolēnu parlamenta priekšsēdētāja un kopš 2014.gada aktīvi darbojas Džūkstes mazpulkā. Enija dejo jauniešu tautas deju kolektīvā.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem nominēti seši jaunieši: Adrians Gūtšmits, Atis Ozols, Elza Anastasija Vasermane, Kristiāns Jakubovskis, Matīss Ķiecis un Natālija Pletčere. Titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā 16 līdz 18 gadi ieguva Kristiāns Jakubovskis. Jaunieti konkursam  pieteica draudzene Ksenija. Puisis ir veicis brīvprātīgo darbu Tukuma slimnīcas uzņemšanas nodaļā un šobrīd slimnīcā strādā par medmāsas palīgu. Kristiāns darbojas arī Tukuma novada Domes Kultūras komisijā. Viņš spēlē akordeonu, patīk lasīt grāmatas un veidot ciltskokus.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 19 līdz 25 gadiem nominēts Gints Sprēdis. Jaunieti konkursam pieteica “TuTV” biedrības vadītāja Iveta Jansone. Iveta min, ka Gints ir cilvēks ar kameru rokās. Ginta sapnis ir lielais kino, viņš vēlas kļūt par kino operatoru vai režisoru. Gints ieguva titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 19 līdz 25 gadiem.

Pasākuma laikā žūrijas pasniedza simpātijas balvu  Elzai Anastasijai Vasermanei un Lilijai Ožetai.

Dalībniekus, viņu ģimenes, draugus, skolotājus un citus atbalstītājus ar muzikālo priekšnesumu priecēja mūziķis Kaspars Zlidnis.

Pasākumu atbalstīja Tukuma novada Dome un balvas nominantiem un titula ieguvējiem sarūpēja pasākuma atbalstītāji “Puratos Latvia”, “Kvazi Pizza” un “Tukuma Boulings”.

 

Ieva Upesleja

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 


 

AKTUALITĀTES:

 

 Gadatirgus 150Apbalvoti labākie CITS BAZĀRS skolēnu mācību uzņēmumi

 

 

 

 


 

jaL 150x

JAUNUMS! Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS ziemā 2020 tiešsaistē!

 

 

 

 

 

 


 

img 9769 1 samazin 150Noskaidroti jaunāko klašu finanšu pratības konkursu “Mana vārdnīciņa” un “Biznesa pasakas” laureāti.

 

 

 

 

 


 

Komanda MM apgr samazin 150Latvijas finālistu vidū - Tukuma 2.pamatskolas skolēnu mācību uzņēmums "Healthy life"

Tukuma 2.pamatskolas skolēnu Mārtiņa Immermaņa un Madra Čivčiša mācību uzņēmums Healthy life ir iekļuvis “Jauno uzņēmēju dienas 2020” finālā un ir starp 5 labākajiem pamatskolas grupā. Skolēnu mācību uzņēmums “Healthy life” 16.jūnijā Rīgā klātienā sacentīsies par Latvijas labākā SMU titulu. 

 

 


 

 

JAL tiessaiste samazin 150Pārejot uz attālinātu mācīšanos ārkārtas situācijas laikā, Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu (RBS) Latvijas vidusskolēniem tiešsaistē organizē bezmaksas lekciju kursu biznesa vadībā un tirgzinībās.

Pieteikšanās ŠEIT.
Pirmais vebinārs norisināsies 26. martā plkst. 16.00.

 

Plašāka informācija ŠEIT.


 

49642615713 dc56a4b3db o samazin 150

2020.gada 7.martā tirdzniecības centrā “DOMINA” notika Junior Achievement Latvia (JA Latvia) Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākums “CITS BAZĀRS”.

Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) Latvijas mēroga pasākuma “CITS BAZĀRS” rezultāti ŠEIT

 

 

 


DSC 0627 samazin2020.gada 20.janvārī Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3, Tukumā notika pirmā sanāksme Tukuma novada izglītības iestāžu pedagogiem par Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošanu Tukuma novada izglītības iestādēs. Tukuma pašvaldība ar 2019.gada 11.februāri nolēma finansiāli atbalstīt skolēnu uzņēmējdarbību, rodot iespēju visām Tukuma novada izglītības iestādēm iesaistīties JA Latvia piedāvātajās programmās. Ar pozitīvu iedvesmu un uz turpmāku atbalstu un sadarbības solījumiem sanāksmi atklāja Tukuma novada Domes uzņēmējdarbības veicināšanas speciālists Artūrs Doveiks

JA Latvia programmas direktore Ingu Bolmane un JA Latvia projektu vadītājs Jānis Bukšs skolotājus iepazīstināja ar JA Latvia programmas vispārējās izglītības mācību saturā -  uzņēmējspēju kompetenču attīstīšanu skolēniem no sākumskolas līdz vidusskolai. Savā pieredzē darbā ar skolēnu mācību uzņēmumu mācību metodes īstenošanu dalījās JA Latvia konsultante Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāja Ieva Sebre.

Sanāksmes noslēgumā reģionālā SMU pasākuma “CITS BAZĀRS” Tukumā izvērtējums.

 


 

csm JA Latvija 98307eb5762020.gada 20.janvārī plkst.14.00Tukuma bibliotēkā, Šēseles ielā 3, Tukumā notiks sanāksme Tukuma novada izglītības iestāžu pedagogiem. 

Sanāksmes tēma Biznesa izglītības biedrības “Junior Achievement – Young Enterprise Latvia” ekonomiskās izglītības mācību programmu īstenošana Tukuma novada izglītības iestādēs.

 

Darba kārtība

 

Pieteikšanās sanāksmei līdz 15.janvārim http://ejuz.lv/pieteikumssanaksmei20012020  

 


citsbazars samazinReģionālā skolēnu mācību uzņēmumu pasākuma “CITS BAZĀRS” nolikums

Pielikums (pieteikuma anketa)

Pielikums (apliecinājums līdz 18 gadu vecumam)

Pielikums (apliecinājums 18+)

Informācija par skolēnu mācību uzņēmumu pasākuma “CITS BAZĀRS” pieteikumu izvērtēšanu

Pielikums (uzaicināto SMU saraksts)

 

 


 

Latvijas uzņēmējdarbības konference "Uzdrīksties uzvarēt" 

31102019 konference maz2019.gada 31. oktobrī, plkst. 10.00 Ķīpsalas izstāžu zālē notiks lielākā Latvijas uzņēmējdarbības konference “UZDRĪKSTIES UZVARĒT”, kopumā pulcējot 5000 skolēnu, jauniešu un skolotāju no visas Latvijas.

Šī gada konferences tēma ir “Pievienojies varoņiem biznesā!”. Konferenci organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) un Junior Achievement Latvia (JA Latvia), lai izglītotu Latvijas jauniešus par uzņēmējdarbības vidi un daudzām iespējām, ko tā dod.

 

Plašāka informācija par pasākumu un programmu pieejama: http://www.jalatvia.lv/bnews/global/792

 

 

 


Seminārs “Jauno uzņēmēju skola 2019"

 

2019.gada 17.septembrī Zemgales vidusskolā Junior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros organizēja semināru “Jauno uzņēmēju skola 2019”. 

Vairāk par semināru

 


 

Reģionālais seminārs "Jauno uzņēmēju skola 2019"

 

JAL reg sem tukums MLJunior Achievement Latvia (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) projekta “Inovāciju motivācijas programma” ietvaros organizēs semināru “Jauno uzņēmēju skola 2019”. Seminārā dalībniekus ar saviem biznesa veiksmes stāstiem iedvesmos esošie uzņēmēji, LIAA biznesa inkubatoru pārstāvji, SMU programmas dalībnieki atklās savu pieredzi un ieguvumus, un JA Latvia pārstāvji pastāstīs par iespēju uzsākt uzņēmējdarbību jau skolas laikā. Īpašais viesis — uzņēmēja Ieva Kalve — stāstīs, kas ir viedā ekonomika un kā tā var palīdzēt veidot inovatīvus un tehnoloģiskus SMU. SMU varēs saņemt individuālas konsultācijas par sava uzņēmuma darbību un attīstību, kā arī dalībniekiem būs iespēja apgūt dažādas ar uzņēmējdarbību un radošo domāšanu saistītas prasmes radošajā RTU Riga Business School darbnīcā.

“Jauno uzņēmēju skola 2019” ir vienas dienas seminārs, kas šogad norisināsies: 2019.gada 17.septembrī, no plkst. 10.00 līdz 15.00 Zemgales vidusskolā, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novadā.

Jau kopš 2018. gada decembra beigām līdz 2019. gada 30. janvārim uzņēmumiem, organizācijām un iestādēm bija iespē, reģistrējot vakanci, pieteikties praktiskās biznesa izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas šogad norisināsies 13. februārī. ĒNU DIENA šogad norisināsies jau 18. gadu pēc kārtas.

Ēnu devēji aicināti reģistrēt savas vakances tiešsaistes karjeras izglītības biržā skolu jauniešiem — portālā enudiena.lvlīdz 30. janvārim. Savukārt no 14. janvāra pieteikšanos piedāvātajām vakancēm uzsāks arī skolēni, potenciālie ēnotāji, un viņu pieteikumi tiks pieņemti līdz 7. februārim. Darba devēji ir aicināti nekavēties ar pieteikumiem — jo agrāk vakance ir publicēta portālā, jo lielākas izredzes tai ir sapulcināt lielāku skolēnu pieteikumu skaitu, kas nodrošina darba devējam plašākas atlases iespējas.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!