Tukuma novada Izglītības pārvalde

Adrese:  
Lielā iela 9,
Tukums, Tukuma novads,  LV-3101

 

Tālruņi: 
Direktore 25447443
Lietvede 25448377e-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
www.tukuma1psk.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas:

Pamatizglītības programma  (21011111)

Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas programmas (21013111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

 

Interešu izglītības programmas:

Angļu kultūras pulciņš

Koris 1 .- 4. klasēm
Koris 5 .- 9. klasēm

Tautas deju kolektīvs „Pastariņi” (1. - 2. klašu grupa)
Tautas deju kolektīvs „Pastariņi” (3. - 4. klašu grupa)
Tautas deju kolektīvs „Pastariņi” (5. - 9. klašu grupa)
Teātra pulciņš „Tauriņi”
Prāta spēles „Cipariņa klubs”

Vācu kultūras pulciņš

 

Adrese:   
Slampe, Tukuma novads, LV-3119


Tālruņi: 
Direktors 22003940
Skolotāju istaba 63198482
Kanceleja 27009093


e-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
www.zevid.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem fiziskās attīstības traucējumiem (21015311)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Interešu izglītības programmas

Datorgrafikas pulciņš  (1 - 4. kl.)
Programmēšana (7. - 12. kl.)
Zīmēšana (1. - 9. kl.)
Skolas avīze “Ezīc” (6. - 12. kl.)
Mazpulki “Saulespuķe” (2.- 4. kl.)
Kokapstrāde (5. - 12. kl.)
Pašaizsardzība (5. - 12. kl.)
Koris (1. - 4. kl.)
Koris (5. - 9. kl.)
Ansamblis (10. - 12. kl.)
Skatuves runa (5. - 12. kl.)
Florbols (1. - 4. kl.)
Florbols (5. - 12. kl.)
Futbols (1. - 4. kl.)
Futbols (5. - 12. kl.)
Novadpētniecība (10. - 12. kl.)
Velo pulciņš

 

Adrese:
Skolas iela 1 c,
Tumes pagasts,
Tukuma novads,
LV-3139 

  
Tālruņi: 
Direktore 29114642
Skolotāju istaba 63193331
Kanceleja 29184551

 

Fakss:
63193397


e-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
www.tumesvsk.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas:

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem  (21015611)                              

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem (21015711)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programma (31011011)

 

Interešu izglītības programmas:

Datorgrafika

Dzīves ziņas pulciņš - 632. Tumes mazpulks

Kokapstrāde

Koris (5. - 9.klasēm)

Netradicionālie rokdarbi

Novadpētniecība

Sports 2.-4.klasēm

Sports 7.-12.klasēm
Tautas deju kolektīvs „Rikšiņš” (1. - 2. klašu grupa)
Tautas deju kolektīvs „Rikšiņš” (3. - 4. klašu grupa)
Tautas deju kolektīvs „Rikšiņš” (5. - 6. klašu grupa)
Zīmēšana, gleznošana

Vokālais ansamblis (1. - 4.klasēm)

 

Adrese:
Irlavas pamatskola, Irlavas pagasts, Tukuma novads,
LV-3137

 

Tālruņi: 
Direktore 26559884
Skolotāju istaba 62303833e-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
www.irlavasskola.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas:

Pamatizglītības programma (21011111)

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma (21011811)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Interešu izglītības programmas

Tautas deju kolektīvs „Dzirkstelīte” (10. - 12. kl.)
Klašu vokālais ansamblis (2. - 5. kl.)
Koris (1. kl.)
Teātra pulciņš
Floristika
Keramika
Kokapstrāde
Kombinētie rokdarbi
Netradicionālie rokdarbi
Florbols
Datorapmācība
Dzīvesziņa

Adrese:
Raudas iela 16, Tukums,

Tukuma novads,
LV-3101


Sākumskola -
Spartaka iela 2a, Tukums,

Tukuma novads,
LV-3101

 

Tālruņi:  
Direktore 63123084
Skolotāju istaba 63123785
Sākumskola 63125544
Kanceleja 63124383

 

Fakss:

63124383

 

e-pasts:  
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 

 

Mājas lapa:
www.t2v.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas

Vispārējās pamatizglītības vispārizglītojošā virziena programma (21011111)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (31014011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Interešu izglītības programmas

Tautas deju kolektīvs (1. - 4. kl.)
Džeza mūzikas ansamblis
Vokāli instrumentālais ansamblis „Pro”
Literāti publicistiskā jaunrade
Mākslinieciskā noformēšana
Izteiksmīgās runas pulciņš
Teātra pulciņš
Vizuālās mākslas pulciņš
Volejbola pulciņš
Koriģējošā vingrošana
Sporta spēles
Datorzinību pulciņš
Programmēšanas pulciņš
Vides izglītības pulciņš
Jaunie satiksmes dalībnieki - autoekspluatācija
Skolas vēstures izpētes pulciņš
Jauno lasītāju klubs
Jauno matemātiķu klubs
Jauno ķīmiķu klubs
Koris (1. - 4. kl.)
Vokālai ansamblis (1. kl.)
Vokālais ansamblis

Adrese:
J.Raiņa iela 3,
Tukums,
Tukuma novads,
LV-3101

 

Tālruņi:
Direktore 63122396 
Skolotāju istaba 63124182
Kanceleja 63122003

 

Fakss:
63122396

 

e-pasts:  
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
www.tukumagimn.lv

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas

Pamatizglītības otrā posma (7. - 9. klase) izglītības programma (23011111)

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma (31012011)

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (31013011)

Interešu izglītības programmas

„Mazā ota”
„Lielā ota”
Amatnieku darbnīca
Skolas avīze „Strops”
Vokāli instrumentālais ansamblis
Meiteņu koris „Savējās”
Jauktais koris „Savējie”
Koris  (7. - 9. kl.)
Dabas zinību pulciņš „Jaunie eksperimentētāji”
Programmēšanas pulciņš (pamatskolai) „Jaunie programmētāji”
Jauniešu radošās iniciatīvu grupa „Jaunais pilsonis”
Sporta spēles meitenēm
Sporta spēles zēniem

Adrese:
Jaunpils, Jaunpils pagasts,
Jaunpils novads,
LV-3145

 

Tālruņi: 
Direktors: 63162193
Skolotāju istaba: 63162187
Kanceleja:  63162130

 

Fakss:
63162130

 

e-pasts: 
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.Mājas lapa:
http://www.jaunpvsk.lv
 

 

Izglītības iestāde realizē

Izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (01015511)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611)

Pamatizglītības programma (21011111)

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)

Interešu izglītības programmas

Futbola pulciņš (5. - 9. kl.)
Pirmās palīdzības pulciņš
Zīmēšanas pulciņš
Koris (1. - 4.kl.)
Koris (5. - 9.kl.)
Datorpulciņš
Aerobikas pulciņš
Netradicionālie rokdarbi - Čaklās rokas”
Skatuves runa „Mana valodiņa”
Teātra pulciņš
Tautas deju kolektīvs (1. - 2. kl.)
Tautas deju kolektīvs (3. - 4. kl.)
Tautas deju kolektīvs (5. - 6. kl.)
Tautas deju kolektīvs (8. - 11. kl.)

 

 

Adrese:
Skolas ielā 10A, Engure,
Engures pagasts,
Engures novads,  LV–3113

 

Tālrunis:
63161384


e-pasts:
Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Mājas lapa:
http://enguresmms.lv/

 

 

Izglītības iestāde realizē

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas

Vizuāli plastiskā māksla  (20V21200)

Vizuāli plastiskā māksla  (30V21200)

Klavierspēle (20V21201)

Vijoļspēle (20V21202)

Kokles spēle (20V21202)

Klarnetes spēle (20V21203)

Flautas spēle (20V21203)

Saksofona spēle (20V21203)

Sitaminstrumentu spēle (20V21204)

 


 

Our website is protected by DMC Firewall!