Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

IZM informācija vecākiem 2016./2017. m.g.

Kā daudzbērnu ģimenei saņemt ģimenes karti?

VID aicina krāt bērnu interešu izglītības attaisnojuma dokumentus par 2016.gadu; iesniegšana – no 2017.gada 1.marta

Kas jāzina un jāprot bērnam, kurš sāks mācības pirmajā klasē (16.08.2016. www.apollo.lv)

Tukuma, Engures un Jaunpils skolas aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienu

2015./2016.mācību gads, brīvdienas un pārbaudes darbi (31.08.2015. www.lvportals.lv)

Arī skolēniem un vecākiem ir jāievēro robežas (12.11.2014. www.lvportals.lv)

Cik smaga drīkst būt skolēna soma? (22.08.2014. www.apollo.tvnet.lv)

Kādu skolas somu izvēlēties? Mediķu ieteikumi  (14.08.2014. www.apollo.tvnet.lv)

Kā nokārtot mājmācību vai mājas apmācību savam bērnam (01.08.2014. www.lvportals.lv)

Cik gadu vecumā bērnam jāsāk skolas gaitas? (22.06.2013. www.kasjauns.lv)

Kā palīdzēt bērnam izaugt labam? (13.12.2013. www.e-klase.lv)

Ja bērns negrib iet uz skolu... (29.11.2013. žurnāls „Skolas Vārds”)

Kas jāpērk un kas nav jāpērk izglītojamo vecākiem. Skaidro tiesībsargs (21.08.2013. www.apollo.lv)

VID: par saimnieciskas darbības reģistrēšanu personām, kuras vēlas sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus (19.08.2013. www.lvportals.lv)

Noteiktas prasības, lai strādātu par bērnu aukli (14.08.2013. www.lvportals.lv)

Ko paredz jaunais valsts atbalsts bērnu uzraudzībai no 1.septembra, un kas to varēs saņemt (06.08.2013. www.lvportals.lv)

Špikeris, gatavojoties skolai: kam jābūt bērna garderobē? (06.08.2013. www.tvnet.lv)

Bērnu drošība skolās. Kāds ir tiesiskais regulējums? (30.05.2013. www.lvportals.lv)

Kā skolēnu vecāki nosaka izglītības kvalitāti? (03.05.2012. Izglītība un Kultūra)

Mācīšanās traucējumi. Kā saņemt kvalitatīvu izglītību Latvijas skolās? (06.03.2013. www.lvportals.lv)

Iekļaujošā izglītība: mīts vai realitāte? (14.01.2013. Skolas vārds)

Skolas un vecāku sadarbība (16.02.2012. Izglītība un Kultūra)

Pārdomas par skolas un vecāku sadarbību (28.03.2012. Izglītība un Kultūra)

 

IZM informācija vecākiem

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

Palīgs vecākiem

Latvijas vecāku kustība

Asociācija "Ģimene"

Domnīca „Bērniem draudzīgs”   

Krāsojamās lapas un uzdevumi bērniem  

Ideju foruma bibliotēkas portāls „Pasakas” 

LM vēstules vecākiem (materiāls vecākiem, izskaidrojot situācijas, ar kurām var saskarties jaunie vecāki, un iesakot piemērotāko rīcību atkarībā no bērna vecuma)

Mammām un tētiem   

Mammām un tētiem - mazais nav lielais

Mazo ekspertu skola

Babyroom

E-klase. Mammām un tētiem  

Nodibinājuma „Centrs Dardedze” lapa „Vecākiem” 

Drošs internets 

Laikraksts Izglītība un Kultūra

Radošie darbiņi

Lasāmkoks

Datorspēles pirmsskolas vecuma bērniem

Drošības spēle bērniem „Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”  (VISC)

Mana spēļu kaste

Lapmežciema pasaku autores Daces Lasenbergas stāsti

Kidi - izklaides bērniem

Tīri zobi

CSDD  bērniem

CSDD mazākajiem ceļu satiksmes dalībniekiem

Krāsojamās lapas un uzdevumi bērniem

Bērnu drošība

Īsfilma " Vai zini, kā top Tavs mīļākais piena produkts"

Slimību profilakses un kontroles centra animācijas filma "Par Janča punci un tīrām rokām"

 

 


 

 

http://www.tip.edu.lv/media/images/ES(1).jpg

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"

 projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

AKTUALITĀTES:

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes inovatīvās studiju programmas

 

 LUPPMF JaunasStudijuProgrammas2019 samaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU CENTRI TUKUMA NOVADĀ:

 

Latvijas Tautas skolas mācību centrs „Zinātne”

Adrese: Jāņa iela 5, Tukums, LV 3101, tālr. 29569793 (direktore), 26527746 (projektu vadītāja),

e-pasts: mczinatne[at]mczinatne.lv

Piedāvā profesionālu pasniedzēju vadībā apgūt licencētas un IKVD akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Tehniskie kursi: darba drošība un aizsardzība, elektrodrošības grupu pāratestācija, ugunsdrošība un aizsardzība, elektrokāru, autokāru, pašgājējmašīnu apkalpošana, katliekārtu operatori, motorzāģu vadītājs, krūmgriežu operators u.c.

Realizē projektu sadarbībā ar NVA – „Bezdarbnieku apmācība Latvijā”- svešvalodu kursi, datorzinības, komercdarbības uzsākšana, lietvedība, projektu vadība, mārketinga pamati, grāmatvedība. Organizē kursus uzņēmumā uz vietas pēc uzņēmēju pieprasījuma.
Apmācības beidzot tiek izsniegts iegūto izglītību apliecinošs dokuments.

  

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Tukuma filiāle

Adrese: Šēseles iela 3, Tukums, LV 3101, tālr. 63107211, 25685260 (filiāles vadītāja)

63125227, 63107210, fakss 63119154,
e-pasts: tukums[at]nva.gov.lv 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm organizē bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu tālākizglītību, pārkvalifikāciju un konkurētspējas paaugstināšanu.

 

 

Mācību centrs "Cita Klasīte"

Adrese: Tukumā, Pils ielā 15 A, tālr.: 28662886, 29298982, 26444941,
e-pasts: citaklasite[at]inbox.lv

Piedāvā angļu, vācu, krievu, zviedru, franču, spāņu un latviešu valodu nodarbības grupām (līdz 6 cilvēkiem) un individuāli, lietvedības kursus; individuālas nodarbības pie logopēda un defektologa.
Iespēja izmantot lasītavas fondu – grāmatas angļu, vācu, zviedru, franču un spāņu valodās. Tiek organizētas arī bērnu un jauniešu vasaras atpūtas un izglītojošās nometnes „Have Fun”.

 

 

Tukuma pilsētas Kultūras nams

Adrese: Lielā iela 1, Tukums, LV-3101
Direktore Anete Pitena, mob. 29158686
e-pasts: kulturasnams[at]tukums.lv; anete.pitena[at]tukums.lv

Kultūras nams piedāvā dažādas tikšanās, seminārus, kursus un atbalsta grupas. Kultūras namā ir iespēja sevi pilnveidot, darbojoties dažādos kolektīvos.

 

Tukuma Muzejs

Adrese: Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Kontakttālrunis: +371 27843190
e-pasts: administracija[at]tukumamuzejs.lv

Muzeja ekspozīcijas, mākslas, vēstures un etnogrāfijas izstādes, izglītojošās programmas, tālākizglītības kursi un kultūras pasākumi, plašais zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju klāsts top pētnieciskā darba rezultātā un sadarbībā ar daudziem Latvijas muzejiem un citām pētnieciskajām un atmiņas institūcijām.

 

Tukuma profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde
Adrese: Raudas iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
mob. 29182946 (direktore), 26643029 (programmu vadītāja/ juriste)
E-pasts: futuredevelopment.da[at]gmail.com

Piedāvā apgūt IKVD licencētas un akreditētas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, citas profesionālās pilnveides  programmas (saskaņotas ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju), dažādas neformālās izglītības programmas, arī atbilstoši klientu pieprasījumam, dažādus izglītojošus seminārus, par aktuāliem jautājumiem izglītības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citās jomās.

 

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Adrese: Pils iela14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis: 63126807, 26437342
E-pasts: tukums[at]lu.lv

Piedāvā apgūt nepilna laika klātienē:

Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultātes programmas:

Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību "Pirmsskolas izglītības skolotājs" (studiju ilgums 2 gadi 3 mēn.).

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" (stud.ilgums 4 gadi 3 mēn.).

Profesionālā bakalaura studiju programma  "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (studilgums 4 gadi 3 mēn.).

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas:

"Svešvalodas skolotājs (latviešu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums 1 gads 5 mēn.),

"Svešvalodas skolotājs (krievu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums  1 gads 5 mēn.),

"Svešvalodas skolotājs (angļu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums  1 gads 5 mēn.).

Profesionālā maģistra studiju programma "Pedagoģija bez/ar specializācijām (skolotājs logopēds, pirmsskolas izglītības skolotājs, pamatizglītības skolotājs, svešvalodu: angļu/krievu/latviešu val. skolotājs 1.-12.kl.".

Pedagoģijas programmas studiju diena - ceturtdiena no 9.00 līdz 16.00.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes programmas:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

"Cilvēkresursu biroja administrēšana "( stud. ilgums 2 gadi 3 mēn.)

"Komercdarbības organizācija", iegūstamā kvalifikācija: "Mārketinga un tirdzniecības speciālists" ( stud. ilgums 2 gadi 3 mēn.).

Biznesa vadības programmu studiju dienas - sestdienas no 9.20 līdz 16.20.

 

 

 

Dokumenti par mūžizglītību

        Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

         Mūžizglītības memorands 
         Mūžizglītības politikas pamatnostādnes
         Eiropas mūžizglītības vides izveidošana

 

Noderīgas vietnes

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība
Izglītības iespēju ceļvedis

               

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd