Tukuma novada Izglītības pārvalde

Informācija

Pārskats par pasākuma 17.04.2013. norisi     Foto apraksts par pieredzes apmaiņas semināru Irlavas vidusskolā

VISC semināra kopsavilkuma prezentācija (autore E.Korna) un tajā minēto lektoru prezentācijas

VISC semināra kopsavilkums (E.Korna)
Aktualitātes audzināšanas darbā (A.Aukšmuksta)
Metodiskais atbalsts audzināšanas darbam novados/pilsētās un izglītības iestādēs (E.Pelša)
Informatīva kampaņa pret cilvēku tirdzniecību
"Kokneses fonda"prezentācija

Jelgavas novada direktoru vietnieku audzināšanas darbā pieredzes apmaiņas seminārs Tukuma novadā

Audzināšanas darbu speciālistu MA sanāksmes 31.10.2012. pārskats     Prezentācija

VISC seminārs audzināšanas darba koordinātoriem 23.10.2012.

Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu audzināšanas darba speciālistu MA sanāksme 31.10.2012.

Seminārs "Karjeras atbalsts riska grupas jaunešiem pedagoģiskajā procesā" Jelgavā  Pieteikuma anketa

Aktualitātes un prioritātes audzināšanas darbā un interešu izglītībā 2012./2013.m.g.

28.08.2012. MA sanāksmes prezentācija

2011./2012.m.g. novada audzināšanas darba problēmu apkopojums

Anketa par audzināšanas darba speciālistiem. Iesūtāma līdz 14.09.2012. elektroniski Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogu metodiskā diena

Dalībnieku ieguvumi metodiskajā dienā

Dalībnieku ieteikumi 2014.gada metodiskajai dienai

Kopsavilkums (prezentācija) par metodisko darbu skati (E.Korna)

Darba kārtība

Metodisko darbu skate

Metodisko darbu saraksts 2012.2013.m.g.

Tukuma, Engures, Jaunpils novada audzināšanas un interešu izglītības metodisko darbu skates organizēšanas un norises kārtība 2012./2013.m.g.  Pieteikuma anketa

ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Kontaktinformācija: Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

 

ESF projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Kontaktinformācija:

no 2021.gada 1.septembra - Egija Muižniece

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 

izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 26335356

e-pasts: egija.muizniece[at]tukums.lv 

 

līdz 2021.gada 1.septembrim - Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv

 

 

ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

Kontaktinformācija: Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

Tālrunis: 26320672

e-pasts:  marita.berzina[at]tukums.lv

 

 

ESF projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Kontaktinformācija: Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 25433432

e-pasts: angelika.dembovska[at]tukums.lv

 

 

ESF projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/001 "Kompetenču pieeja mācību saturā"

 

 

 

 

 

Noderīgas vietnes projektu rakstīšanā:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Eiropas Savienības struktūrfondi (ESF)

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Reģionālie Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centri


 

 

Informācija:

31.05.2021.

Vasaras nometņu līdzfinansēšana Tukuma novada pašvaldībā

nometnes 200xTukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību nometnē var saņemt nometnes organizētājs, ja nometne tiek organizēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai nometnes organizētājs ir persona, kas reģistrēta vai deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī ja ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu tiek samazināta vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja maksa par bērna dalību nometnē. Savukārt bērna vecāki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, ja bērns apmeklē nometni, kas darbojas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.      

 

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts par bērna dalību vienā diennakts nometnē kalendārā gada laikā. Līdzfinansējuma apmērs ir 5,00 euro par bērna dalību nometnē diennaktī. Ja dalības maksa nometnē par diennakti ir mazāka par 5,00 euro, līdzfinansējums tiek piešķirts atbilstoši faktiskajai diennakts maksai par nometni. Ja nometnes organizēšanā nav paredzēta vecāku maksa par bērna dalību nometnē, nometnes organizētāji un vecāki uz līdzfinansējumu nevar pretendēt.

 

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, nometnes organizētājam līdz kārtējā gada 15.jūnijam jāiesniedz iesniegums:

*  ievietojot Tukuma novada Izglītības pārvaldes pastkastītē, Šēseles iela 3, Tukums;

*  nosūtot pa pastu uz adresi – Tukuma novada Izglītības pārvalde, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;

*  elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. ar norādi „Iesniegums par nometni”.

 

Atbalsta gadījumā, ne vēlāk kā piecas darbadienas pirms nometnes sākuma, nometnes organizētājam Izglītības pārvaldē jāiesniedz bērnu saraksts, kurā norādīts bērna personas kods un deklarētās dzīvesvietas adrese, un nometnes organizētāja un bērnu vecāku līgumu kopijas. Nometnes organizētājs ar parakstu apliecina iesniegto dokumentu pareizība.

 

Iesniegumi, nometnes organizētāja kas iesniegti pēc 15.jūnija, netiek izskatīti. Uz pašvaldības finansiālo atbalstu kalendārā gada ietvaros nevar pretendēt bērnu nometnes organizētājs, kurš pašvaldības atbalstu attiecīgās bērnu nometnes organizēšanai ir saņēmis saskaņā ar Tukuma novada Domes 2015.gada 30.jūlija noteikumiem Nr.12 “Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām”.

 

Lai vecāki pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, vecākiem Izglītības pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kam pievienota līguma ar nometnes organizētājiem kopija un maksājuma par bērna dalību nometnē apliecinoša dokumenta kopija pirms vai pēc bērna dalības nometnē, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.septembrim.

 

Plašāka informācija pie Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākās speciālistes Angelika Dembovskas, mob. 25433432, vai e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

 

Noteikumu pilns teksts ar pielikumiem pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes  tīmekļa vietnē: https://www.tip.edu.lv/lv/pakalpojumi/nomet%C5%86u-l%C4%ABdzfinans%C4%93%C5%A1ana 

 

27. maijā Ministru kabinetā pieņemtie ārkārtējās situācijas rīkojuma grozījumi paredz atļaut nometņu darbību no 14. jūnija. Tā kā nometnes mēdz būt ļoti dažādas – sākot no interešu izglītības un beidzot ar piedzīvojumu un sporta nometnēm, kā arī to formāti mēdz būt dažādi – dienas vai diennakts, – Izglītības zinātnes ministrija kopā ar Valsts izglītības satura centru, Veselības ministriju un SPKC ir sagatavojuši Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

 

Plašāka informācija pieejama Valsts izglītības satura centra interneta vietnē www.visc.gov.lv

 

 

* Esošās vadlīnijas (publicētas 31.05.2020) var mainīties, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas attīstības valstī un turpmākiem Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem.

 


 

Par vasaras nometņu organizēšanu

 

Par bērnu vasaras nometņu līdzfinansēšanu

 

Tukuma novada Domes 28.04.2016. noteikumi Nr.10  „ Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā”

 

IESNIEGUMS Tukuma novada bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansējuma saņemšanai (nometnes organizētājs)

 

IESNIEGUMS Tukuma novada bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansējuma saņemšanai (vecāki)

 

LĪGUMS par bērnu vasaras brīvdienu nometnes līdzfinansēšanu (paraugs)

 

Noderīgas vietnes:

Nometņu informācijas centra mājas lapa

VISC            

  

 


Kontaktinformācija:

Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 25433432

e-pasts: angelika.dembovska[at]tukums.lv

 

 

Likumi

 

Izglītības likums 

Vispārējās izglītības likums

Jaunatnes likums

Iesniegumu likums

Informācijas atklātības likums

Darba likums

Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

Darba aizsardzības likums

 

 

Ministru kabineta noteikumi

 

Dokumentācija

MK 25.06.2019. noteikumi Nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

MK 14.07.2015.  noteikumi Nr.397 "Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība"

MK 20.08.2013. noteikumi Nr.594 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatu veidlapu paraugiem izglītības jomā"

MK 06.11.2006. noteikumi Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

 

MK 10.08.2021.  noteikumi Nr.528 "Vispārējās izglītības iestāžu un profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai obligāti nepieciešamā dokumentācija"

 

Iestādes darbība un mācību procesa organizēšana

MK 28.05.2019. noteikumi Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība"

MK 02.07.2019. noteikumi Nr. 288 “Vispārējās pamatizglītības programmas un vispārējās vidējās izglītības programmas īstenošanas kārtība neklātienes un tālmācības formā”

MK 11.12.2018. noteikumi Nr. 777 “Noteikumi par 2019./2020. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku”

MK 14.01.2020. noteikumi Nr.28 “Noteikumi par 2020./2021. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"

 

MK 11.03.2021. noteikumi Nr.157 “Noteikumi par 2021./2022. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku un brīvdienu laiku"

 

MK 06.10.2020. noteikumi Nr.618 "Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība"

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 01.02.2011. noteikumi Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi"

MK 24.11.2009. noteikumi Nr.1338 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos"

MK 04.08.2009. noteikumi Nr.871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"

MK 04.04.2006. noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes"

MK 11.08.2020. noteikumi Nr.518 "Kārtība, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss"  

 

Izglītības saturs

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 15.07.2016. noteikumi Nr. 480 "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība"

MK 27.11.2018. MK noteikumi Nr.747 "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.894 "Kārtība, kādā izvērtē un apstiprina mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam un valsts vispārējās vidējās izglītības standartam"

 

MK 03.09.2019. noteikumi Nr.416 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem"

 

Pedagogi

MK 11.10.2018. noteikumi Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

MK 22.08.2017. noteikumi Nr.501 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"

MK 25.10.2016. noteikumi Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 10.05.2011. MK noteikumi Nr.354 "Noteikumi par pedagogu profesiju un amatu sarakstu"

MK 14.12.1999. noteikumi Nr.404 "Kārtība, kādā pedagogam piešķir atvaļinājumu mācību līdzekļa izstrādei"

 

Pirmsskolas izglītība

MK 21.11.2018. noteikumi Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem"

MK 17.10.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 16.07.2013. noteikumi Nr.404 “Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība”

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

Valsts finansējums

MK 17.04.2018. noteikumi Nr.216 "Kārtība, kādā piešķir un administrē valsts sociālo atbalstu pedagogiem"

MK 29.08.2017. noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”

MK 25.08.2020. noteikumi Nr. 538 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs"

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”

MK 05.07.2016. noteikumi Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”

MK 11.03.2021. noteikumi Nr. 155 "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm"

MK 09.10.2012. noteikumi Nr.695 "Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu izglītības iestādē"

MK 10.12.2019. noteikumi Nr.614 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai"

MK 13.09.2001. noteikumi Nr.399 "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo (gadā)"

MK 28.08.2001. noteikumi Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība" 

MK 23.08.2001. noteikumi Nr.381 "Noteikumi par vispārējās pirmsskolas izglītības un speciālās pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo"

 

 

Valsts pārbaudījumi

MK 25.06.2019. noteikumi Nr. 275 “Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi”

MK 30.04.2019. noteikumi Nr. 183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020. mācību gadā”

MK 29.09.2015. noteikumi Nr.543 “Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā”

MK 06.04.2010. noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

MK 11.03.2003. noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

 

Veselības aprūpe, higiēnas prasības

MK 17.09.2013. noteikumi Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"

MK 23.03.2010. noteikumi Nr.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs"

MK 14.06.2005. noteikumi Nr.413 "Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos"

MK 27.12.2002. noteikumi Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas"

 

Speciālā izglītība

MK 15.07.2016. noteikumi Nr.477 “Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība”

MK 28.07.2016. noteikumi Nr.488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”

MK 21.06.2016. noteikumi Nr. 388 "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē"

MK 29.03.2016. noteikumi Nr.187 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu”

MK 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"

MK 20.06.2006. noteikumi Nr.492 "Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās"

 

Citi

MK 03.09.2019.  noteikumi Nr. 414 “Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam”

MK 13.06.2017. noteikumi Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”

MK 19.08.2014. noteikumi Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei”

MK 27.12.2011. noteikumi Nr.1002 “Kārtība, kādā izglītības iestāde (izņemot augstskolas un koledžas) nodrošina bibliotekāros un informācijas pakalpojumus”

MK 01.09.2009. noteikumi Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2021./2022.mācību gadā

 

 Nodrošināt kvalitatīvas izglītības iespējas visiem Latvijas iedzīvotājiem,

lai veicinātu viņu potenciāla attīstību un īstenošanu visa mūža garumā un

lai veidotu viņu spēju mainīties un atbildīgi vadīt pastāvīgās pārmaiņas sabiedrībā un tautsaimniecībā.

 

(Izglītības attīstības virsmērķis 2021.-2027.gadam)

 

1.  1.      Kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanas un nostiprināšanas, mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabošanas izglītības iestādēs veicināšana, nodrošinot metodisko, profesionālās pilnveides un konsultatīvo atbalstu.

 

1.1.             mācību jomu koordinatoru un metodiķu mērķtiecīga sadarbības veicināšana, metodiskā un konsultatīvā atbalsta nodrošināšana izglītības iestādēm;

 

1.2.             kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana 2., 5., 8. un 11.klasēs, sniedzot metodisko atbalstu pedagogiem;

 

1.3.             pedagogu kompetenču pilnveide, atbilstoši izglītības satura jauninājumiem;

 

1.4.             izcilības un individuālo kompetenču attīstība, sniedzot atbalstu un īstenojot nacionālā mēroga projektus;

 

1.5.             STEM un IKT prasmju iegūšanas veicināšana vispārizglītojošās skolās.

 

 

2.      2.      Mērķtiecīgas atbalsta sistēmas izveide pirmsskolas izglītības pieejamībai, pieaugušo neformālās izglītības un jauniešu sociālo aktivitāšu nodrošināšanai iespējami tuvāk dzīvesvietai.

 

2.1.             pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamības veicināšana;

 

2.2.             sekmēt pašvaldības jauniešu iesaistīšanos vietējā, reģionāla, valsts un starptautiska mēroga pasākumos, projektos un programmā jaunatnes jomā, nodrošinot lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas iespējami tuvāk dzīvesvietai;

 

2.3.             veicināt kreativitāti, radīt labvēlīgus apstākļus jauniešiem nepieciešamo zināšanu un prasmju apgūšanai ārpus formālās izglītības, nodrošināt nepieciešamo atbalstu jauniešu iniciatīvām;

 

2.4.             stiprināt novada jauniešu centru kapacitāti, veicināt sadarbību starp centriem un darbā ar jaunatni iesaistītajām personām vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā;

 

2.5.             sadarbības ar izglītības pakalpojuma sniedzējiem veicināšana, nodrošinot formālās un neformālās izglītības piedāvājumu mūžizglītībā;

 

 

3.     3.      Atbalsta sistēmas izveide iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

3.1.             mērķtiecīga atbalstu sistēmas nodrošināšana iekļaujošās izglītības nodrošināšanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem un viņu vecākiem;

 

3.2.             atbalsta sniegšana izglītības iestādēm sarežģītu un krīzes situāciju risināšanā (Izglītības atbalsta centrs - IAC);

 

3.3.             nepieciešamā speciālista (logopēda, speciālā pedagoga, psihologa) pakalpojuma nodrošināšana, ja izglītības iestādē nav atbilstoša speciālistu (IAC);

 

3.4.             Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) darbības nodrošināšana (IAC);

 

 

4.      4.      Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai un bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

 

4.1.             sekmēt izglītojamo pilsoniskās attieksmes un patriotiskās apziņas stiprināšana, iesaistot skolēnus valstiski nozīmīgos pasākumos;

 

4.2.             kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšana;

 

4.3.             saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana un sociālo aktivitāšu nodrošināšana interešu izglītības pulciņos;

 

4.4.             izglītojamo karjeras vadības un darba prasmju attīstīšana, karjeras atbalsta sistēmas pilnveidošana iestādēs;

 

4.5.             daudzpusīga un jēgpilna informācijas tehnoloģiju pielietojuma, digitālo prasmju un tehniskās jaunrades veicināšana;

 

4.6.             izglītojamo motivēšana iesaistīties uzņēmējdarbības veicinošos pasākumos;

 

4.7.             bērnu un jauniešu iesaiste aktīva un veselīga dzīvesveida veicinošos procesos.

 

 

5.     5.      Izglītības jomas pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

 

5.1.             izglītības kvalitātes pārraudzība un atbalsta sniegšana izglītības iestādēm;

 

5.2.             izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanas organizēšana;

 

5.3.             izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē;

 

5.4.             izglītības iestāžu vadības un pedagogu kompetences paaugstināšana iestādes darba pašvērtējuma procesa organizēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izstrādē;

 

5.5.             atbalsts izglītības iestāžu vadītājiem pirms iestādes akreditācijas un tās laikā;

 

5.6.             izglītības iestāžu kapacitātes stiprināšana sadarbībai ar vecāku izglītojamo mācīšanās atbalstam un emocionālajai labizjūtai.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd