Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada olimpiāžu apbalvotie

 

Informācija un norises kārtība

Vācu valodas 8.kl. olimpiādes norises kārtība

Ekonomikas 10.-12.kl. olimpiādes norises kārtība

Fizikas 9.12.kl. olimpiādes norises kārtība   
Rīkojums par novada fizikas 9.-12.kl.olimpiādi tiešsaistes formā

Matemātikas 9.-12.kl. olimpiādes norises kārtība

Ķīmijas 9.-12.kl. olimpiādes norises kārtība

Vides projektu 8.-12.kl. olimpiādes norises kārtība

Vēstures 12.kl. olimpiādes norises kārtība

Latviešu valodas un literatūras 8.- 9.kl. olimpiādes norises kārtība   Komisija

Latviešu valodas un literatūras 11.-12.kl.olimpiādes norises kārtība

Vācu valodas 10.-12.kl. olimpiādes norises kārtība

Informātikas (programmēšanas) olimpiādes norises kārtība 

Bioloģijas 9.,11.,12.kl. olimpiādes norises kārtība

 

Rezultāti

Vācu valoda 8.kl.

Latviešu valoda un literatūra 11.kl.    Latviešu valoda un literatūra 12.kl.

Ģeogrāfija 10.-12.kl.

Ķīmija 9.kl.   Ķīmija 10.kl.   Ķīmija 11.kl.   Ķīmija 12.kl.

Latviešu valoda un literatūra 8.kl.  Latviešu valoda un literatūra 9.kl.

Ekonomika 10.-12.kl.

Matemātika 9.kl.  Matemātika 10.kl.  Matemātika 11.klMatemātika 12.kl.

Fizika 9.kl.  Protokols 9kl.     Fizika 10.kl.  Protokols 10.kl      Fizika 11.kl.   Protokols 11.kl.  
Fizika 12.kl.      Protokols 12.kl.

Vēsture 12.kl.

Vides projekti

Vācu valoda 10.-12.kl.

Bioloģija 9.kl.   Bioloģija 11.kl.   Bioloģija 12.kl.

Latviešu valoda mazākumtautībām

 

Tukuma novada atklāto olimpiāžu apbalvotie

 

Informācija un norises kārtība

Atklātās bioloģijas  8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās fizikas 8., 9.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās ģeogrāfijas 7.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās mājturības (zēniem) 7.-8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās informātikas 7.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās mājturības (meitenēm) 5.-8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās politikas 12.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās matemātikas 4.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās latviešu valodas 4.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās matemātikas 3.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās latviešu valodas 3.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās kombinētās 2.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās kombinētās 1.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās ģeogrāfijas 8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās angļu valodas 7.-8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās krievu valodas 10.-12.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās krievu valodas  8.-9.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās vizuālās mākslas 5.-12.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās vizuālās mākslas 1.-4.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās filozofijas 11.-12.kl.olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās ģeogrāfijas 9.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās matemātikas 5.-8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība 
MA vēstule 24.01.2013

Atklātās angļu valodas 10.-12.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās sociālo zinību 8.kl. olimpiādes organizēšanas un norises kārtība

Atklātās mūzikas olimpiādes organizēšanas un norises kārtība    Pieteikuma anketa

 

Rezultāti

Mājturība un tehnoloģijas  5.-6.kl.     Mājturība un tehnoloģijas  5.-6.kl. (radošie darbi)
Mājturība un tehnoloģijas  7.-8.kl.     Mājturība un tehnoloģijas  7.-8.kl. (radošie darbi)

Fizika 8., 9.kl. (komandas)  Fizika 8., 9.kl. (individuāli)

Mājturība un tehnoloģijas (zēniem)  7.-8.kl.

Ģeogrāfija 7.kl.

Bioloģija 8.kl.

Sociālās zinības 8.kl.

Latviešu valoda 4.kl.

Latviešu valoda 3.kl.

Informātika 7.kl.

Politika 12.kl.

Angļu valoda 7.-8.kl.

Vizuālā māksla 1.-2.kl.    Vizuālā māksla 3.-4.kl.     Vizuālā māksla 5.-6.kl. 
Vizuālā māksla 7.-8.kl.    Vizuālā māksla 9.-10.kl.    Vizuālā māksla 11.-12.kl.

Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12.kl. (A)   Krievu valoda (svešvaloda) 10.-12.kl. (B)

Krievu valoda (svešvaloda) 8.-9.kl. (A)   Krievu valoda (svešvaloda) 8.-9.kl. (B)

Ģeogrāfija 8.kl.

Matemātika 4.kl

Matemātika 3.kl

Kombinētā 2.kl.

Kombinētā 1.kl.

Matemātika 5.kl.   Matemātika 6.kl.   Matemātika 7.kl.   Matemātika 8.kl.

Filozofija 11., 12.kl

Mūzika 5.-8.klMūzika 9.-12.kl.

Ģeogrāfija 9.kl

Angļu valoda 10.-12.kl.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!