Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sporta interešu izglītības pulciņi 2017./ 2018. m.g.

 Latvijas skolu sporta federācijas (LSSF) kalendārais plāns 2017./ 2018. m.g.


Nolikumi:

 


Rezultāti:

Basketbols

Florbols

Futbols

Tautas bumba

Stafete "Drošie un veiklie"

Vieglatlētika

Volejbols

 

 


Informācija:

 

Vides izglītība 2017./ 2018. mācību gadā

 

Vides interešu izglītības pulciņi 2017./2018. m.g

 


Informācija:

VISC aktualitātes vides izglītības skolotājiem (Sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības skolotāju MA seminārs 02.10.2017.)

Mazpulki_VISC

VISC_vides izglītības projekti 2017.gadā

Vides izglītības projekti Mazpulkos

Lietotņu izmantošana skolēnu pētnieciskās darbības aktivizēšanai

 


Konkursu, pasākumu nolikumi:

 

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu vides interešu izglītības pedagogu metādisko izstrādņu skates "Nāc ārā!" nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1)

Ieteikumi pedagogu metodisko darbu noformēšanai (pielikums Nr.2)

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1)

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums)

Norises kārtība

 

 


Rezultāti:

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu vides interešu izglītības pedagogu metādisko izstrādņu skate "Nāc ārā!" Plašāk lasi šeit!

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" rezultāti (kopvērtējuma tabula). Plašāk lasi šeit!

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātās kārtas rezultāti  Plašāk lasi šeit!

Vides izglītība 2017./ 2018. mācību gadā

 

Vides interešu izglītības pulciņi 2017./2018. m.g

 


Informācija:

VISC aktualitātes vides izglītības skolotājiem (Sociālo zinību, veselības mācības un vides izglītības skolotāju MA seminārs 02.10.2017.)

Mazpulki_VISC

VISC_vides izglītības projekti 2017.gadā

Vides izglītības projekti Mazpulkos

Lietotņu izmantošana skolēnu pētnieciskās darbības aktivizēšanai

 


Konkursu, pasākumu nolikumi:

 

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu vides interešu izglītības pedagogu metādisko izstrādņu skates "Nāc ārā!" nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1)

Ieteikumi pedagogu metodisko darbu noformēšanai (pielikums Nr.2)

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vides izziņas spēļu konkursa „Iepazīsti vidi” nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1)

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku foruma „Skolēni eksperimentē” nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums)

Norises kārtība

 

 


Rezultāti:

Tukuma, Jaunpils un Engures novadu vides interešu izglītības pedagogu metādisko izstrādņu skate "Nāc ārā!" Plašāk lasi šeit!

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" rezultāti (kopvērtējuma tabula). Plašāk lasi šeit!

Jauno vides pētnieku foruma "Skolēni eksperimentē" Rīgas atklātās kārtas rezultāti  Plašāk lasi šeit!

Mūzikas kolektīvi 2017./2018. m.g.


Informācija:

Plašāk par Tukuma novadu internātpamatskolu mūzikas un deju kolektīvu koncertu "Mani sirdspuksti Latvijai" lasi šeit!

 


Konkursu, pasākumu nolikumi:

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2018” nolikums

Pieteikums (pielikums Nr.1)

Vērtēšanas anketa (pielikums Nr.2)

Žūrijas protokols (pielikums Nr.3)

 

 Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu skates nolikums

Pieteikums (pielikums Nr.1)

Vērtēšanas anketa (pielikums Nr.2)

Žūrijas protokols (pielikums Nr.3)

 

 

Tukuma novada internātpamatskolu mūzikas un deju kolektīvu koncerta "Mani sirdspuksti Latvijai" nolikums

Pieteikuma anketa (pielikums Nr.1)

 

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu koru skates nolikums

Pieteikums (pielikums Nr.1)

Vērtēšanas anketa (Pielikums Nr.2)

Žūrijas protokols (Pielikums Nr.3)

 

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu 1.-4.klašu koru festivāla – skates „Satikšanās 2018” nolikums

Pieteikums (pielikums Nr.1)

Vērtēšanas anketa (pielikums Nr.2)

Žūrijas protokols (pielikums Nr.3)

 

 


Rezultāti:

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu vokālās mūzikas konkursa „BALSIS 2018" vērtēšanas protokolsPlašāk lasi šeit!

 

Konkursa "BALSIS 2018" Kurzemes un Zemgales novadu 2. kārtu rezultāti

 

Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa "No baroka līdz rokam" Kurzemes reģiona rezultāti (VISC). Plašāk lasi šeit!

Par finālkonkursa norisi un rezultātiem lasi šeit!

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu koru skates žūrijas vērtēšanas protokols (3.pielikums) Plašāk lasi šeit!

 

Latvijas VII Mūzikas olimpiādes "Muzicē un saceri - ar veltījumu Latvijas simtgadei!" Zemgales reģiona un fināla rezultāti. Plašāk lasi šeit!

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu festivāls-skates žūrijas kopvērtējuma protokols. Plašāk lasi šeit!

 

Tukuma, Engures, Jaunpils novadu izglītības iestāžu 1.-4.klašu koru festivāla – skates „Satikšanās 2018” žūrijas kopvērtējuma protokols. Plašāk lasi šeit!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!