Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Normatīvie dokumenti

Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS. 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes struktūrvienības:

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra NOLIKUMS

Pieaugušo Tālākizglītības centra NOLIKUMS

 

 

Izglītības pārvaldes noteikumi:

 

   Tukuma novada Izglītības pārvaldes 28.04.2023 iekšējie noteikumi Nr.2 "Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu"  (ar grozījumiem 28.05.2024.)

   * 2.pielikums - Skolas pieteikums skolēnu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar Noteikumu 6.3., 6.4., vai 6.5. apakšpunktu

   * 3.pielikums - Naudas balvas pretendenta iesniegums

   * 4.pielikums - Skolas pieteikums – 9. klases skolēnu saraksts apbalvošanai par izciliem mācību rezultātiem 

   * 5.pielikums - Skolas pieteikums – 12. klases skolēnu saraksts apbalvošanai par izciliem mācību rezultātiem

   * 6.pielikums - Skolas pieteikums skolēnu un pedagogu apbalvošanai saskaņā ar Noteikumu 6.6. vai 6.7. apakšpunktu mākslā/mūzikā/sportā 20___./20___. m.g. 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 08.08.2022. iekšējie noteikumi Nr.7 "Tukuma novada balvas izglītībā "GADA SKOLOTĀJS" piešķiršanas kārtība".

* Pielikums - Pieteikums Tukuma un Jaunpils novadu balvai izglītībā "GADA SKOLOTĀJS" 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.08.2023. iekšējie noteikumi Nr.4 "Atzinības raksta un Pateicības raksta piešķiršanas noteikumi"             

* Pielikums - Par apbalvošanai izvirzītajiem kandidātiem 

 


Tukuma novada Domes  normatīvie akti

 

Tukuma novada domes 31.08.2022 noteikumi Nr.53 "Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai sadales kārtību Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs"

 

Tukuma novada domes 31.08.2022 noteikumi Nr.52 "Par pašvaldības finansēto pedagogu darba slodzi"

 

Saistošie noteikumi

 

Noteikumi

 

Lēmumu projekti

 

Domes lēmumi

Domes lēmumu arhīvs

 


Valsts izglītības informācijas sistēma

 

VIIS publiskais portāls

 

MK 25.06.2019. noteikumi nr.276 "Valsts izglītības informācijas sistēmas noteikumi"

 

Kā reģistrēties par sistēmas lietotāju? Lietotāju tiesību anulēšana. Sistēmas lietotāja materiāli. 

 


LR normatīvie akti

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd