Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par bērnu uzņemšanu 1.klasē

 

pirma klase1


2019. gada 11.martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs.

 

2017. gada 26. janvārī Tukuma novada Domē apstiprinātie noteikumi Nr.1 “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi Nr.1) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena (noteikumi Nr.1 pieejami un iesniegumu veidlapu iespējams lejupielādēt Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Uzņemšana 1.klasē”).  

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu.

Iesniegumu no 2019. gada 11. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski.

Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2019. gada 11. martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2019. gada 11. marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar Noteikumos Nr.1 noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

 

 

Arī šogad Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolas aicinās topošos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienām. Informāciju publicēsim Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļās “Aktuāli” un “Uzņemšana 1.klasē” kā arī Izglītības pārvaldes sociālo tīklu “twitter” un “facebook” kontos.

 

 

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!