Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkursa rezultāti

2019. gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

 

Visvairāk konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi.

 

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

 

Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

 

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā tika mainīti kritēriji, ieviešot šādu vērtēšanas punktu sistēmu:

Augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;

I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punkti;

II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti;

III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti;

Pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.

 

 

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

 

Skatuves runas konkursa žūrijas kopvērtējums:

 

1.kl.                 2.-3.kl.                         4.-6.kl.                         7.-9.kl.                         10.-12.kl.

 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu un konkursa nolikumu konkursa 3. kārtai jeb Kurzemes reģiona kārtai izvirzīto skolēnu saraksts.

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2019. gada 15. martā Kandavas Kultūras namā no plkst.10.00 - Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Skanim un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai -, kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

 

 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!