Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma 2. pamatskolas komandas vizīte Rumānijas pilsētā Ploiesti "Erasmus +" projektā

ErasmusErasmus12019. gada 15. un 16. aprīlī  Rumānijas pilsētā Ploiesti, "George Emil Palade" skolā notika otrā starptautiskā "Erasmus +" projekta "SMART - MT" (projekta Nr. 2018-1-LT01-KA201-046956) partneru sanāksme, kurā piedalījās arī Tukuma 2. pamatskolas komanda.

 

 

Projekta mērķis ir attīstīt matemātikas skolotāju digitālo izglītības kultūru, lai padarītu interesantāku un saistošaku mācību procesu 10 līdz 13 gadus veciem skolēniem un uzlabotu viņu mācību sasniegumus.

 

Divās piepildītās darba dienās tika pārrunāta projekta uzdevumu izpildes gaita, diskutēts par nākošo uzdevumu izpildes norādījumiem un izpildes termiņiem. Projekta partnervalstu dalībnieki vienojās par videostāstu formātu, ilgumu un to, lai, noskatoties šo materiālu, ikviens skolotājs spētu to uztvert kā veiksmes stāstu savam darbam. 

 

 

Par projektu:

Projekta darbības ilgums 28 mēneši un tas tiek realizēts no 2019. gada 1.septembra līdz 2020. gada 31. decembrim. 

Noslēdzoties projektam, tiks piedāvāti četri intelektuālie rezultāti:

1) Apmācību kurss matemātikas skolotājiem "Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”;

2) E-rīki matemātikas mācīšanai, kas sastāvēs no e-direktorija ar jau esošo mobilo aplikāciju apkopojumu matemātikas prasmju uzlabošanai (apkopojums jau ir pieejams projekta mājas lapā) un jaunizveidotu aplikāciju  ar 20 uzdevumu komplektu;

3) E-rīki skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma attīstīšanai, kas sastāvēs e-direktorija ar jau esošo mobilo aplikāciju apkopojumu, lai attīstītu skolēnu kritisko domāšanu un radošumu, un jaunizveidotu mobilo aplikāciju “The Eureka App” ar 6 uzdevumu komplektu;

4) Labākās pieredzes apkopojums darbam ar dažādu zināšanu līmeņa skolēniem klasē – videostāstu un teksta faila formātā.

 

Mobilo aplikāciju uzdevumus veidos projektā iesaistītie skolotāji no Lietuvas, Rumānijas, Polijas, Grieķijas un Latvijas - Tukuma 2. pamatskolas matemātikas, dabaszinību un mājturības un tehnoloģiju skolotāji.

 

 

Tveršana

 

Plašāk par projektu un tā aktivitātēm: https://smart.erasmus.site/ .

 

 

Paldies mūsu partneriem -  skolas "George Emil Palade" skolotājiem un vadībai!

Uz tikšanos Latvijā, Tukuma 2. pamatskolā 2020. gada 20. un 21. janvārī!

 

 

 

Tukuma 2. pamatskolas projekta koordinatore,

matemātikas un informātikas skolotāja Agrita Apine.

Our website is protected by DMC Firewall!