Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Aicinām jauniešus pieteikties stipendijai!

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 22. augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam.

Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2019.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

 

Lai pretendētu uz stipendiju, Tukuma novada Izglītības pārvaldē Šēseles ielā 3, Tukumā no 2019. gada 15. augusta līdz 2019.gada 22.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

iesniegums (Word doc),

- atestāta un sekmju izraksta kopija,

- centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija,

- izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

 

Tukuma novada Domes 2013.gada 28.marta noteikumi Nr.5 “Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā”

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!