Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu 9. klašu skolēniem notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!”

kd3 samazinNu jau piekto reizi Tukumā tiek organizēta Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu skolēniem, lai sekmētu viņu karjeras izvēli pēc 9. un 12. klases beigšanas. Šogad 11 profesionālās izglītības iestādes uzņēma Tukuma pilsētas kultūras nams, Tukuma Raiņa ģimnāzija un Tukuma 2. pamatskola. Pasākumu apmeklēja aptuveni 250 skolēni no Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma 2. vidusskolas, Zemgales vidusskolas, Tumes pamatskolas, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskolas, Tukuma 2. pamatskolas, Tukuma 3. pamatskolas, Džūkstes pamatskolas, Irlavas pamatskolas un Smārdes pamatskolas. Šo pasākumu sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē novada pedagogi karjeras konsultanti.

 

Iepriekšējos gados šis pasākums notika Tukuma 2. vidusskolā, bet nu apjoma dēļ tas ir jau izaudzis līdz tam, ka šogad tas notika  divās dienās: 23. janvārī kopā pulcējās 10.-12. klašu skolēni, lai uzzinātu par karjeras iespējām pēc vidusskolas beigšanas, bet 6.februārī novada 9. klašu skolēni tikās ar dažādām izglītības iestādēm, kurās tiek īstenota profesionālā izglītība, kura piemērota pamatskolas beidzējiem.     

Karjeras dienā 9. klašu skolēniem tika piedāvātas iespējas gan klausīties dažādu izglītības iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt meistarklases un skatīt dažādus demonstrējumus, tā gūstot praktisku priekšstatu par dažādām profesijām, tāpat arī skolu pārstāvji atbildēja uz dažādiem interesentu jautājumiem.

Skolēni tika aicināti izmēģināt dažādus praktiskus darbus, piemēram, kopā ar Jelgavas tehnikuma audzēkņiem darbināt robotus un citas mehāniskās ierīces, kā arī darboties ar 3D pildspalvu, savukārt kopā ar Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma pārstāvjiem atpazīt dažādas garšvielas un dārzeņus aizsietām acīm, izprast, ko nozīmē komercdarbība un ko dara tūrisma jomas speciālisti. Sarunā ar Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošās vidusskolas pārstāvi skolēni uzzināja, ka šajā skolā paralēli jau zināmām profesijām – frizieris, pavārs, automehāniķis, datorsistēmu tehniķis – var apgūt arī tādu mazāk zināmu profesiju kā krāšņu podnieks. Atraktīvi bija RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņi, kuri uzrunāja ikvienu un aicināja piedalīties ķīmijas eksperimentu veikšanā kopā ar viņiem, un viņu uzstāšanās bija sava veida “slavas dziesma” ķīmijas nozarei ar tās nākotnes perspektīvu un izaugsmes iezīmēšanu. Saldus tehnikuma pārstāvji akcentēja, ka pie viņiem var apgūt tādas būvniecības nozares profesijas kā ēku būvtehniķis, transportbūvju būvtehniķis, hidrobūvju būvtehniķis, kuras var apgūt tikai Saldū. Skolēnu atsauksmēs daudz pateicības vārdu tika veltīts Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma organizētajām praktiskajām darbnīcām (īpaši bija paticis veidot uzkodas un dekorēt kūciņas), audzēkņiem un pedagogiem, kuri tās vadīja. Pēc vairāku skolēnu atsauksmēm viņiem ļoti liels atklājums ir Bulduru Dārzkopības vidusskola un tās piedāvājums, kas rosinājis skolēnus kopā ar vecākiem doties uz atvērto durvju dienām. Skolēniem interesants šķita arī Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas audzēkņu uzstāšanās stils ar dažādām spēlēm un uzrunājošām videofilmām, kurās varēja gūt plašu ieskatu par skolas ikdienu. Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma pārstāvji pārliecināja mūsējos, ka ir vērts doties uz kaimiņu novadu, lai apgūtu ne tikai lauksaimniecības nozares profesijas, bet arī mūsdienās tik populārās ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu un autotransporta jomas profesijas, kā arī mazāk zināmās komerczinību, enerģētikas un elektrotehnikas nozares profesijas. Ogres tehnikuma pārstāvji sniedza klasiski skaidru informāciju par izglītības iespējām šajā skolā, par to, kas būtu jāņem vērā, ja izvēlas šo skolu pēc 9. klases beigšanas. Skolēniem, kuri interesējas par stilista, vizāžista, tērpu stila un foto dizaina speciālista profesijām, ļoti patika Rīgas Stila un modes tehnikuma prezentācija, dažādi uzskates materiāli un praktiskie demonstrējumi, kā, piemēram, kosmētikas uzklāšana.

 

Liela pateicība visu profesionālo skolu pārstāvjiem, kuri ļoti bija domājuši par to, lai viņu uzstāšanās piesaistītu jauniešu uzmanību. Ļoti pozitīvi tika novērtēts tas, ka pašu profesionālo skolu audzēkņi runāja par savām mācībām, ikdienu, brīvo laiku. Paralēli tam, ka tika izstāstīts par izglītības un ārpusstundu iespējām skolā, piemēram, Saldus tehnikuma pārstāvji runāja arī par 21. gs. prasmēm un unikālām profesijām, kuras piedāvā apgūt tikai šī skola. Pie tam mūsu skolēni tika aicināti aizdomāties par to, ka būtiskākais nav iegūt kādas izglītības diplomu, bet gan būtiskāk prast atbildēt uz jautājumu: “Ko tu proti?” un cik azartiski, ar kādu degsmi acīs un cik kreatīvi cilvēks spēj paveikt savu darbu, piemēram, kaut vai pagatavot un pasniegt tēju. Jaunieši labprāt ieklausījās padomos par darba interviju, kā tajā labāk rīkoties. Patīkami arī tas, ka profesionālās skolas prezentēja daudzi mūsu novada jaunieši, kuri iepriekšējos gados par šīm profesionālās izglītības iestādēm uzzinājuši mūsu organizētajās karjeras dienās un šobrīd ir ļoti apmierināti ar savu profesionālo izvēli. Vēl skolēni pozitīvi novērtēja tādus knifiņus, kā konfektes, ar kurām tika pacienāti, skaistas meitenes un atraktīvus puišus, kuri prezentēja savu skolu, draudzīgus, saliedētus un atsaucīgus skolu pārstāvjus – gan audzēkņus, gan pedagogus.

Šajā dienā uz Tukumu bija atbraukuši 53 pārstāvji no 11 profesionālās izglītības iestādēm, kuras piedāvā jauniešiem apgūt dažādas profesijas pēc pamatskolas beigšanas. Skolu pārstāvji pie mums bija ieradušies no Rīgas, Bulduriem, Olaines, Dobeles, Jelgavas, Ogres, Saldus, Kuldīgas un Kandavas.

 

Visas Karjeras dienas laikā skolēni vēroja, pētīja, izzināja sevi un guva daudz atziņu par savām karjeras izvēles iespējām nākotnē.

 

Skolēnu, dažādu skolu pārstāvju iedvesmojošās atsauksmes, ieteikumi un pārdomas par šīs dienas norisi  rosina domāt, ka nākamgad pasākums vēl organizējams līdzīgā formā dažādās vietās Tukumā, lai pēc Tukuma 2. vidusskolas renovācijas uzņemtu viesus jau atjaunotajās telpās.

 

Arī pēc šīs Karjeras dienas tās organizatoriem palikusi apziņa, ka tā ir nepieciešama daudziem jauniešiem, jo palīdz izprast profesiju pasauli, izglītības iespēju daudzveidību un veicina pārdomātu, mērķtiecīgu karjeras izvēli.

 

Foto no pasākuma skatīt šeit: "Galerija"

 

Paldies visiem sadarbības partneriem, kuri iesaistījās abu šī gada Karjeras dienu organizēšanā un norises nodrošināšanā!

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Korna-Opincāne

Karjeras dienas organizatore

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd