Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Atklāta Dabas vides estētikas studija "WARMSANDBOX" un Sensorā istaba

DSC 1048 samazin 2002020.gada 28.februārī Tukuma novada speciālās izglītības iestādē notika Dabas vides estētikas studijas "WARMSANDBOX" un Sensorās istabas atklāšanas pasākums. 

 

Foto no pasākuma skatīt šeit: "Galerija"

 

 

 

 Iestādē būs pieejamas sekojošas nodarbības:

1) Dabas vides estētikas nodarbības ( DVE) ar silto smilšu terapijas nodarbībām “Warmsandbox” iekārtā. Tās ir Dabas vides estētikas speciālista plānotas, sagatavotas, vadītas un izvērtētas nodarbības, kuras tiek organizētas dabā vai telpā, nodrošinot drošu un bērna kopveselumu veicinošu rotaļu, izglītības vai korekcijas vidi. Nodarbības tiek plānotas un realizētas, izmantojot radošu un ciklisku kārtību, tā atbalstot skolēna vispārējo attīstību, mazinot spriedzi, veicinot organisma pašregulāciju, līdzsvarojot to, lai tiktu rasta personības fiziskā, emocionālā, intelektuālā un garīgā sakārtotība. Kustību un radošajos procesos tiek izmantoti dabas materiāli, tiek ievērota atbilstoša metodiska kārtība ,principi un higiēnas prasības. Nodarbības notiek atbilstoši skolēna atbalsta vai korekcijas mērķiem, iekšējiem resursiem, izaugsmes tempiem. Tās notiek individuāli, pārī, nelielās grupās vienu reizi nedēļā vai mēnesī, atbilstoši izvēlētajiem atbalsta vai korekcijas mērķiem. Kopīgas DVE nodarbības klasei veicinās kolektīva saskarsmes iemaņu uzlabošanos un kolektīva saliedēšanos. Nodarbības DVE studijā bērnam dos iespējas :
• palielināt uztveres diapozonu;
• attīstīt koncentrēšanās spējas;
• līdzsvarot adaptācijas procesu;
• pilnveidot komunikācijas un socializācijas prasmes;
• iegūt sajūtu apzināšanās pieredzi;
• paplašināt radošās pašizziņas pieredzi;
• nostiprināt saiknes ar dabu un tās estētiskās vides likumsakarību izpratni;
• mazināt spriedzi, emocionālos blokus.


2) Silto smilšu terapijas nodarbības, kurā bērniem būs iespēja darboties silto smilšu iekārtā “Warmsandbox”(WSB). Smilšu iekārtā nodarbības bērniem vadīs speciālās izglītības iestādes pedagogi, kuri ir apguvuši Dabas vides estētikas mācību programmu un ieguvušas speciālista sertifikātu. Silto smilšu iekārta WSB ir siltumu nodrošinoša ierīce. Silto smilšu terapija uzlabo bērnu vispārīgo veselību, kā arī veicina smadzeņu, limfas un nervu darbību, asinsriti, elpošanu un citas organisma funkcijas. Bērniem tiek piedāvāti īpaši vingrinājumi rotaļu veidā, kuru laikā speciālisti ar dažādu palīgmateriālu palīdzību darbojas kopā ar bērniem. Atrodoties smiltīs (38°C – 40°C) 15 līdz 30 minūtes, bērnu nervu sistēma nomierinās, jo smilšu elektromagnētiskais lauks atrodas zemfrekvenču diapazonā, kas cilvēkam ir dabiski atbilstošs un nodrošina organisma šūnu pašregulāciju. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizē taustes sajūtas, stimulē sīko pirkstu motoriku, nomierina hiperaktīvus bērnus un aktivizē pasīvos, nostiprina un koriģē stāju, līdzsvaro veģetatīvo nervu sistēmu, palīdz sakārtot emocijas, nosacītais klusuma laiks smilšu iekārtā sekmē bērna saskarsmes prasmes, attīsta dzirdi;


3) Sensorā istaba (Maņu, sajūtu istaba) , kura tika radīta, lai piepildītu skolēna iekšējo pasauli ar relaksācijas vai stimulācijas sajūtām, kurā ir vairāku maņu kokteilis (redzes, dzirdes, taustes, smaržas u.c.) , kas rosina vienreizēju, bērniem ar speciālām vajadzībām uztveres maņu reakciju un harmoniju.
Sensorā istaba ir īpašā veidā organizēta un ar dažādiem stimulatoriem piesātināta vide, kuras mērķis ir iedarboties uz cilvēka sajūtu orgāniem. Telpa var tikt izmantota kā relaksācijas istaba ar mērķi sniegt nomierinošu un atslābinošu iedarbību, kā arī tonizējoša, stimulējoša un attīstoša efekta sasniegšanai. Telpā ir mīksts grīdas segums, pufi un spilveni, sausais baseins. Tā ir aprīkota ar gaismas ierīcēm, drošiem spoguļiem, kas rada izkliedējošu gaismu, piekaramām kustīgām konstrukcijām (spoguļbumba, sausais lietus), speciālām sensorājām takām, kas domātas pēdām. Telpā ierīkotais apgaismojums ir ar optisku efektu un skaņas pavadījumu (interaktīvie paneļi, prožektoru sistēma).
Sensorajā istabā tiek izmantoti šādi sensorie stimuli: gaismas un krāsu terapija – iedarbojas uz redzi. Maiga gaisma – miers, spilgta gaisma – uzbudinājums. Tiek izmantots gaismu krāsu terapija, piemēram, sarkanā krāsa – stimulēšana, oranžā – atjaunošanās, dzeltenā – tonizējoša iedarbība utt. Skaņas terapija – iedarbojas uz dzirdi. Var būt pasīva (cilvēks klausās skaņas un mūziku) un aktīva (cilvēks pats rada skaņas un mūziku). Mierīga melodiska mūzika, dabas skaņas – miers. Mehāniskas skaņas, elektroniskā mūzika, dažādu tonalitāšu skaņdarbi (piemēram, Mocarta mūzika), skaņdarbi ar augstu tempu (valši) – uzbudinājums. Aromterapija (smaržu terapija) – iedarbība uz ožu. Patīkamas smaržas – miers. Asas smakas – uzbudinājums. Turklāt ēteriskajām eļļām piemīt bakteriāla, pretvīrusu un pretiekaisuma iedarbība. Taktilās izjūtas iedarbojas uz ādas receptoriem. Maiguma, mīkstuma, siltuma izjūtas – miers. Durstīšana, spiešana, vibrācija – uzbudinājums. Stimulatorus iespējams apvienot un komplektēt atkarībā no izvirzītajiem uzdevumiem.
Nodarbības sensorajā istabā var tikt ieteiktas šādos gadījumos:
• neirotisks stāvoklis;
• adaptācijas traucējumi;
• emocionālās sfēras traucējumi (bailes, noslēgtība);
• psihomatiskās saslimšanas;
• stress, depresīvs stāvoklis, psihoemocionāls uzbudinājums;
• muskuļu sasprindzinājums;
• traucējumi uzvedībā (agresivitāte);
• hiperaktivitātes vai uzmanības deficīta sindroms;
• pavājinātas sensorās funkcijas (redze, dzirde, tauste);
• runas vai psihiskās motorikas attīstības aizture;
• vieglas autisma formas;
• nervu tiks.


Telpas iekārtotas, izmantojot valsts mērķdotāciju iestādes uzturēšanai: sensorās istabas aprīkojums - 21188,93 eiro (ieskaitot PVN) , silto smilšu iekārtas cena - 15 125 eiro (ieskaitot PVN).

 

Informāciju sagatavoja:

Silva Freimane

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes

direktore 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd