Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Aicinām jauniešus pieteikties stipendijai!

Aicinām jauniešus pieteikties stipendijai!

m1643 samazin 200Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 22.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2020.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

 

Lai pretendētu uz stipendiju, Tukuma novada Izglītības pārvaldē Šēseles ielā 3, Tukumā līdz 2020.gada 22.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

iesniegums (Word);

- atestāta un sekmju izraksta kopija;

- centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija;

- izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

 

Kontaktinformācija:

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 63124463; 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv

DMC Firewall is a Joomla Security extension!