Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma 2.pamatskolas Erasmus+ projekta SMART MT darbības rezultātu prezentācijas pasākums

Ceturtdien, 22.oktobrī, atpūtas bāzē "Valguma pasaule" notika Erasmus+ projekta SMART MT darbības rezultātu O1, O2, O3 un O4 prezentācijas pasākums skolu izglītības jomas pārstāvjiem. Skolu direktori, vietnieki no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām, Izglītības pārvaldes darbinieki iepazinās ar projekta rezultātiem.

 

 

O1 - mācību programmu “Matemātikas mācīšana digitālajā laikmetā”, kura sastāv no apmācību kursa programmas un 3 moduļiem,  O2 - “Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu matemātikas prasmju uzlabošanai”, O3 - “ Mobilo lietotņu izmantošana skolēnu kritiskās domāšanas un radošuma veicināšanai matemātikas stundās”, un O4 - “Darbs ar daudzveidību klasē”, kas sastāv no partnervalstu pedagogu veiksmes stāstiem -  video un rakstītu stāstu formātā. Šajos veiksmes stāstos skolotāji dalās ar savu pieredzi darbā ar klasēm, kurās mācās dažāda sekmju līmeņa skolēni, kā arī skolēni ar uzvedības traucējumiem un zemu mācību motivāciju.

 

Pasākuma dalībnieki iepazinās ar intelektuālo rezultātu O2 un O3, kuru ietvaros tika izveidotas mobilās aplikācijas "Matemātika" un "Eureka". Tās ietver dažādu tēmu matemātikas uzdevumus, kuri balstīti uz reālās dzīves situācijām un ir saistīti ar citiem STEAM mācību priekšmetiem.  Ikviens no dalībniekiem varēja izmēģināt savas prasmes 4. - 6. klases matemātikas uzdevumu risināšanā. Mobilās aplikācijas "Matemātika" un "Eureka" piedāvā lielisku iespēju katram lietotājam (iepriekš reģistrējoties) veidot savus uzdevumus SMART EDIT platformā. Noslēgumā dalībnieki novērtēja projekta rezultātu prezentācijas pasākumu ar pozitīvām atsauksmēm.

 

Liels prieks bija par to, ka skolu vadītāji ieinteresējās par mobilajām lietotnēm un to pielietojumu savās skolās. Līdz projekta noslēgumam - 2020.gada 31.decembrim vēl ir veicami daži uzdevumi - apmācību kursa testēšana novadu 15 matemātikas un STEAM skolotājiem un lietotņu aprobācija 30 skolēniem (4. - 6.kl.). Partneri no Polijas (Danmar Computer) veidos IV moduli "Tiešsaistes didaktiskie rīki matemātikas skolotājiem", kurš tiks publicēti pēc 27.novembra. Šis apkopojums varētu būt ļoti noderīgs matemātikas skolotājiem, realizējot attālināto mācību procesu.

 

 

Plašāka informācija par projektu un tā ietvaros izstrādātajiem rezultātiem ir pieejama projekta mājaslapā smart.erasmus.site/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agrita Apine

Projekta koordinatore,

Tukuma 2.pamatskolas matemātikas un

informātikas skolotāja 

 

20201022 145131 samazin 600

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!