Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi "Skolēnu ar īpašām vajadzībām atpazīšana un iekļaušana mācību procesā"

2020.gada 22.oktobrī Tukuma novada speciālajā izglītības iestādē notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Skolēnu ar īpašām vajadzībām atpazīšana un iekļaušana mācību procesā”. Tajos piedalījās skolotāji, skolu atbalsta grupu speciālisti, klašu audzinātāji, izglītojamo asistenti un citi interesenti.

 

 

 

Audiologopēde un logopēde Ilze Blūmentāle izsmeļoši, saprotami un ar piemēriem no savas prakses stāstīja par pedagoģiskajiem paņēmieniem darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra traucējumi. Daudzie pedagogu jautājumi un secinājumi savstarpējās diskusijās liecināja, ka semināra tēma ir aktuāla un lektores sniegtie situāciju skaidrojumi, komentāri un konsultācijas ir ļoti noderīgas. Dalībnieki atzinīgi novērtēja lektores nesavtīgo dalīšanos ar informāciju un ieteikumiem (lekcijas materiāls skatāms www.tukumaips.lv un www.tip.edu.lv interneta vietnēs).

 

Pēc lekcijas kursu dalībniekiem notika nodarbības trīs darba grupās:

 

“Silto smilšu nodarbības “WARMSANBOX” iekārtā”, kuras vadīja Guna Misāne, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes silto smilšu nodarbību speciāliste;

 

“Nodarbības SENSORAJĀ (maņu, sajūtu) istabā” –  Armands Rūmnieks, SIA “Rehavita” pārstāvis;

 

“Mācību procesa organizācija, pieredze darbā ar skolēniem ar īpašām vajadzībām, mācību un metodisko materiālu veidošana, spēļu metodes pielietošana formatīvajā vērtēšanā” Linda Otto, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes direktores vietniece metodiskajā darbā un Aiva Leitāne, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes metodiķe.

 

Semināra noslēguma sarunās dalībnieki ļoti atzinīgi novērtēja gūto informāciju un praktisko pieredzi par Tukuma novada speciālās izglītības iestādē veiktajām terapijām un terapiju nodarbībām semināra laikā (Dabas vides estētikas nodarbības un silto smilšu nodarbības “Warmsandbox” iekārtā, nodarbības sensorajā istabā), gan par citu skolā veikto atbalstu skolēniem (ārstnieciskā vingrošana, ritmika, psihologa konsultācijas, Bowen terapija, Barboletas metode), kā arī par IT risinājumu idejām mācību materiālu veidošanā, spēļu metodes pielietošanā un skolotāju profesionālās pilnveides kursu piedāvājumu “Inovatīvu tehnoloģiju izmantošana mūsdienīgā mācību procesā”.

 

20201022 153258 Easy Resize samazin 600

 

 

Informāciju sagatavoja:

Silva Freimane

Tukuma novada speciālās izglītības iestādes

direktore

DMC Firewall is a Joomla Security extension!