Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Aktivitātes Tukuma, Engures un Jaunpils novadu tautas deju kolektīviem

2021.gada pavasarī Tukuma novada Izglītības pārvalde organizēja divus deju radošos konkursus, kuros bija iespēja piedalīties ikvienam tautas deju kolektīvu dejotājam un tautas deju kolektīvu skolotājam no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem. Abu konkursu mērķis bija veicināt jaundarbu tapšanu, kā ari pilnveidot deju kolektīvu tradīcijas, radošo un māksliniecisko darbību.

 

Laikā, kad dejotāji nevarēja klātienē priecēt skatītājus ar dejotprasmi, tika dota iespēja digitālā veidā kaut nedaudz atgriezties uz skatuves un izbaudīt dejas burvību. Šoreiz tā gan bija virtuālā skatuve. Veidojot un filmējot dejas, tika ievēroti visi tajā brīdī valstī noteiktie epidemioloģiskie nosacījumi. Šādi jaundarbu konkursi video formātā tika organizēti pirmo reizi. Gan dejotājiem, gan deju skolotājiem bija jāsastopas ar jauniem izaicinājumiem un jāapgūst jaunas prasmes.

 

Konkursa video skatīt>>> ŠEIT.

 

Paldies katram deju kolektīva dejotājam, kurš uzņēmās šo izaicinājumu un sajuta sevī aicinājumu būt dejas līdzautors. Vislielākā atsaucība bija tieši no jaunāko klašu dejotājiem, kuri savu horeogrāfiju veidoja, izmantojot dziesmu „Āzītis, bucītis” (Tautas mūzikas kolekcija, albums „Pasaku dziesmas”).

 

Suminām un novēlam vēl daudzus radošus darbus tiem dejotājiem, kuri piedalījās konkursā „Lieli, mazi dancot gāja”:

Adelīna Kiževska – „Āzīti, bucīti”  (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi”);

Agija Birkenšteina – „Āzīša jautrā diena” ( Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Mare”);

Angelika Patrīcija Vinberga  - „Nerātnais āzītis” (Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Mare”);

Māra Āriņa – „Gudrais āzītis” (Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs „Luste”);

Evelīna Dzelzkalēja – „Āzītim, bucītim silti!” ( Pūres pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pūrīte”);

Emīlija Grošteina – Balode – „Āzīti, bucīti, nāc ar mani padejot” ( Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Mare”);

Ieva Vīksne – „Jautrais āzītis” ( Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Mare”);

Kārlis Volbergs -  „Āzītis ragainītis” ( Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Mare”);

Žanete Černova – „Gudrais āzītis” ( Smārdes pamatskolas tautas deju kolektīvs „Dzērvītes”);

Patriks Pauls Vītiņš – „Āzīti, bucīti” (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi”);

Šo deju autori arī paši izpildīja savas horeogrāfijas. Konkursā tika iesniegti divi darbi, kur deju autores savas horeogrāfijas bija iemācījušas citiem kolektīva bērniem no jaunāko vecumu grupām.

Marta Erzama – „Mazo āzīšu deja” ( Irlavas kultūras nama tautas deju kolektīvs „Abaviņa”), deju izpilda Nora un Reinis Krūmiņi;

Luīze Lobodinska – „Nāc ar mani badīties” ( Irlavas kultūras nama tautas deju kolektīvs „Abaviņa”), deju izpilda Enija Lobodinska un Atis Kreicbergs.

5.-9.klašu dejotāji veidoja jaundeju, izmantojot dziesmu „Leijerkastnieks” (Folkloras kopa „Tarkšķi”, albums „Smukā meitiņ’”).

Kristiāna Gudriniece – „Leijerkasnieka dancis” (Tukuma Mākslas skolas tautas deju kolektīvs „Luste”);

Daniela Amanda Arele – „Ciema jampadracis” ( Jaunpils vidusskolas tautas deju kolektīvs);

Marta Kristapsone – „Ciema jampadracis” ( Jaunpils vidusskolas tautas deju kolektīvs);

Kaspars Vistopols – „Leijerkastnieks” (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi”).

Katra bērnu veidotā deja ir vērtība mūsu dejotāju saimei, tā parāda viņu radošumu un uzdrīkstēšanos, vēlmi nepazaudēt saikni ar dejas pasauli un būt daļai no tās. Mūsu vidū ir jaunie horeogrāfi, deju skolotāji, kolektīvu vadītāji.

 

Deju skolotāju jaundarbu konkursā „Rakstu rakstiem dancojot” tika iesūtīti  trīs darbi. Divi veidoti jaunākā vecuma bērniem, pirmsskolēniem, bet trešais darbs jau paredzēts lielāku pieredzi ieguvušiem dejotājiem.

* Zane Pūce – Černova  „Ziemassvētku vecītis” ( Sēmes un Zentenes tautas deju kolektīvs „Ozolēni”), deju izpilda kolektīva dejotāja Karlīna Bertrama;

Zane Pūce – Černova „Hei, Saulīte!” ( Sēmes un Zentenes tautas deju kolektīvs „Ozolēni”), deju izpilda kolektīva dejotāja Karlīna Bertrama;

Tamāra Balode, Elīna Zvēra  „Saule kokles skandināja” (Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi”), deju izpilda kolektīva dejotāji Amanda un Renārs Fekļistovi.

 

Novēlam gan konkursā startējušajiem skolotājiem, gan tiem, kuri vēl tikai domā par savu deju radīšanu un rādīšanu, nezaudēt radošo dzirksti un  daudz jaunu ideju, kuras realizēt nākotnē. Mūsu dejotāju kuplā saime ir noilgojusies pēc jaunām dejām, skatuves gaismām un skatītāju aplausiem.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Madara Augule

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

tautisko deju pulciņu pārraudzības

metodiķe 

 

Foto: Ilmārs Znotiņš

Our website is protected by DMC Firewall!