Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Tukuma novadā

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2021.gadā notiek netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un svētku rīkotāju piedāvāto risinājumu 8.jūnijā apstiprināja valdība. Galvenais svētku mērķis ir nodrošināt bērnu un skolotāju psiholoģisko labsajūtu, kā arī gandarījumu par paveikto: “Mērķis būs noslēgt vairāku gadu darba ciklu, kura laikā skolēni apguva repertuāru. Tāpat arī dokumentēt svētku dalībniekus, pašu programmu, repertuāru videoversijā un atstāt skaistas vēstures liecības par svētkiem šajā citādajā laikā, kā arī pateikt paldies par darbu arī attālinātajā laikā pandēmijas apstākļos.

 

Svētku koncepts ir izveidoti videomateriāli: intervijas, foto, bērnu darbu videoizstādes, video priekšnesumi, kas plašākai sabiedrībai būs pieejami dažādās digitālajās platformās un televīzijas formātā un tiks nodoti Rakstniecības un mūzikas muzejam topošās Dziesmu un deju svētku ekspozīcijas vajadzībām.

 

Svētku kopējo programmu veido dažādas norises kora dziedāšanā, vokālajā mūzikā, instrumentālajā mūzikā, dejā, vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, folklorā. Tās tiks filmētas un/vai translētas LTV un citās digitālajās platformās.

 

Jau pavasarī tautas deju kolektīvi, kuri vēlējās, filmēja video sveicienus un izdejoja Svētku repertuāra fragmentus video projektam “Saule vija zelta rotu”, iesaistot kopā 175 dalībniekus.

 

Ar savu kolektīvo sveicienu piedalījās Tukuma 2.pamatskolas tautisko deju kolektīvs „Mare”, Tukuma Mākslas skolas Tautas deju kolektīvs „Luste”, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas tautas deju kolektīvs „Pastariņi”, Tumes pamatskolas tautas deju kolektīvs „Rikšiņš”, Pūres kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Pūrenieks”, Irlavas Kultūras nama tautas deju kolektīvs “Abaviņa”, Smārdes pamatskolas tautas deju kolektīvs „Dzērvītes”.

 

Projektā “Roku rokā dziesmu rotā” bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām piedalījās Tukuma novada speciālās izglītības iestādes Instrumentālais ansamblis, Vokālais ansamblis, Folkloras kopa, Teātra pulciņš “Valodiņa”. Pasākums notika 14.maijā iestādes ietvaros, iesaistot 68 skolēnus.

 

8.jūlijā Tukuma pilsētas parkā notika video ieraksta veidošana mūsdienu deju lieluzvedumam “Augstāk par zemi”, kurā piedalījās Tukuma profesionālās ievirzes deju skolas “DEMO” dalībnieki. Lieluzvedumu deju iestudēšanā tika iesaistīta arī Tukuma deju skolas “Demo” vadītāja Liene Bēniņa. Filmēšanas procesā iesaistījās četras grupas (64 dejotāji).

 

2021.gada 12.jūlijs sākās ar Svētku norisi “Saulesvija” četrdesmit trijās jaunajās pašvaldībās. Norise tika plānota kā simbolisks svētku gājiens, kad saposties, satikties un uzgavilēt VISC Svētku komandai ar Svētku simboliku rotātā automašīnā. Dalībnieku skaits bija ierobežots (norises vietā līdz 50 dalībnieki, ievērojot 2 metru distanci), lai izpildītu epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

 

Tukuma novads ir teritoriāli liels novads un Svētku norises “Saulesvija” dalībnieku filmēšana notika divas dienas.13.jūlijā Svētku auto ar simbolisku Saules ripu uz jumta ieripoja Kandavā, atvedot līdzi Svētku vēstnešus un virsdiriģentu Gintu Ceplenieku. Pirmajā pieturā pie Kandavas senā nosaukuma ar pilsētas himnu uzstājās Kandavas Mākslas un mūzikas skolas popgrupa “Taustiņi” (vadītāja Andra Vilkauša). Laukumā pie Bruņinieku pils maketa sveica Zantes pamatskolas 1.-4.klašu un 5.-9.klašu tautas deju kolektīvu dalībnieki (vadītāja Marita Jekuma). Kandavas pilsētas promenādē Svētku auto sagaidīja Kandavas Deju skolas 1.-2.klašu deju kolektīvs (vadītāja Solvita Jansone), 3.-6. un 5.-9.klašu deju kolektīvi (vadītāja Inese Cīrule) un 10.-12.klašu “Imuliņa” deju kolektīvu dalībnieki (vadītāja Andra Eimane). Savējos sveikt un atbalstīt  atnāca Kandavas Izglītības pārvaldes vadītāja Liene Šnikvalde un Tukuma novada Domes priekšsēdētāja vietniece Inga Priede. Maršruts Kandavā noslēdzās pie vides objekta “Saules pulkstenis” ar Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas kora muzikālu sveicienu (vadītāja Andra Vilkauša).

 

14.jūlijā Svētku auto no Mērsraga puses ieripoja Engurē, kur “Zušuciema” parka teritorijā bija sapulcējušies  Lapmežciema pamatskolas 5.-9.klašu koris (vadītāja Benita Egle), Engures vidusskolas 5.-12.klašu koris (vadītāja Dace Lāce) un Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis (vadītāja Gita Andersone). Dalībnieki dziedāja tautasdziesmas un muzicēja kokļu pavadībā, izpildot svētku repertuāru, godinot Enguri un jūras tēmu.

 

Visvairāk “Saulesvijas” maršrutā pieturas vietu bija Tukumā. Pirmajā pieturā - Tukuma 2.pamatskolas pagalmā  - VISC filmēšanas komandu priecīgi sveica Tukuma 2.pamatskolas 5.a-9.a klašu meiteņu koris (vadītājas Sanita Apine un Ritma Zāģere), Tukuma 2.pamatskolas zēnu kora dalībnieki (vadītāja Dace Perševica)  un Tukuma 2.pamatskolas tautas deju kolektīva "Mare" pārstāvji (vadītājs Juris Poga). Pie Tukuma Raiņa ģimnāzijas ozoliem “Saulesvijas” Svētku auto sagaidīja skaisti tērpti Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauktā kora "Savējie" un “Savējās” dalībnieki. Diemžēl Svētkus nesagaidīja, bet visus gadus Tukuma Raiņa ģimnāzijas koru kolektīvus vadīja ilggadējā koru mākslas pedagoģe – virsdiriģente Rasma Valdmane. Esam patiesi viņai pateicīgi par ieguldīto darbu un sirdsdegsmi koru jomas attīstībā un izaugsmē Tukuma novadā.

 

Turpat, zem Raiņu dižajām liepām pulciņu "Mazā ota" un "Čaklās rokas" skolotāja Una Bērziņa sagaidīja ar skolēnu izveidotu citādu tautastērpu kolekcijas ekspozīciju.

 

Tālāk Svētku auto piestāja skvērā pie Naudas avotiņa, kur par svētkiem priecājās Tukuma Mūzikas skolas 5.-9.klašu talantīgais vijolnieku ansamblis (vadītāja Dace Šplīte-Lisova) un Koklētāju ansamblis (vadītāja Dace Bleikša). Lepni par savu skolu un par paveikto filmētājus sagaidīja Tukuma 3.pamatskolas kombinēto rokdarbu pulciņa "Radošā darbnīca" dalībnieki (skolotāja Laila Matīsa). Tālāk Svētku auto devās jau Brīvības laukuma virzienā, kurā savu skaitliski lielo kolektīvu prezentēja Tukuma profesionālās ievirzes deju skola “DEMO” ar priecīgiem sveicieniem (skolotāja Liene Bēniņa).

 

Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa un Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa sveica visus Tukuma novada “Saulesvija” dalībniekus un  pateicās par ieguldīto darbu un atbalstu XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gatavošanās procesā.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes sarūpēto dāvanu saņēma Svētku vēstnesis, Koru virsdiriģents Romāns Vanags.

 

Arī Tukuma novads saņēma Svētku atbalstītāja LMT dāvanu - simbolisku plakātu piemiņai par 2021. gada svētkiem. Turpat netālu, Katrīnas laukumā, svētku tērpos, ar kolektīva karogu un svētku gavilēm Svētku komandu sveica Tukuma Mākslas skolas Tautas deju kolektīva “Luste” dalībnieki (vadītāja Madara Augule). Svētku norises “Saulesvija” pēdējais pieturas punkts Tukuma novadā bija skaistajā Durbes pils pagalmā, kurā dalībnieki smaidīgi un ar gavilēm Svētku komandu sagaidīja Irlavas kultūras nama tautas deju kolektīva "Abaviņa" (vadītāja Evita Skavronska), Tumes pamatskolas tautas deju kolektīva "Rikšiņš", Smārdes pamatskolas tautas deju kolektīva "Dzērvītes" dalībnieki un viņu vadītāja Ilze Buka. Skaistu dziedāt prasmi Romānam Vanagam sniedza Tukuma 2.vidusskolas 5. -12.klašu koris (skolotāja Ērika Bogataja).

Jāpiemin, ka VISC Svētku komandai līdzi devās ceļotāja – dalībnieku sveicinātāja  Elīna Bojarkina.

Katrs kolektīvs “”Saulesvijas” komandu sagaidīja ar savu ģerboni vai karogu. Meitas un puiši bija tērpušies krāšņos Svētku tērpos un rokās turēja pļavas ziedus, kas pasākumā veicināja īpašu - svētku noskaņu un saviļņojumu.

Kopā Svētku ceļā “Saulesvija” piedalījās 222 dalībnieki.

 

Liels paldies par atbalstu un veldzējošiem enerģijas lādiņiem mūsu Tukuma novada Svētku dalībnieku lieldraugam AS “Tukuma Piens”, īpaši pateicamies mārketinga nodaļas vadītājam Armandam Artihovičam.

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas projekta “Radi rotājot” ietvaros 14.jūlijā notika Tukuma Raiņa ģimnāzijas pulciņu “Mazā ota” un “Čaklās rokas” meiteņu darinātās tērpu kolekcijas “Tukuma modes, “Citāds tautastērps”, skolotāja Una Bērziņa. Tukuma 3.pamatskolas skolēnu veidotās tērpu kolekcijas “Pasaka ap mums - mēs pasakā” un “Balts un melns”, (skolotāja Laila Matīsa) filmēšana digitālā materiāla veidošanai. Patiesi pārsteidzoša izdoma un pamatīgs darbs ieguldīts darbu tapšanā. Ar minimāliem finansiāliem un materiālu resursiem tapušas kvalitatīvas, oriģinālas tērpu kolekcijas.

Tā paša mākslas projekta ietvaros 14.jūlijā Jelgavā, BJC “Junda” notika vides objektu izstādes atklāšana un darbu filmēšana. No Tukuma novada piedalījās Zemgales vidusskolas pulciņu “Radošie darbi” un “Droši, koši, izzinoši”  kopdarbs (skolotājas Tija Vīksna un Aija Krūmiņa), Tukuma 2. vidusskolas pulciņš “Rotu darbnīca” (skolotāja Sanita Valdmane) un Tukuma 3.pamatskolas pulciņa “Radošā darbnīca” vides objekti (skolotāja Laila Matīsa).

 

Svētku norise vēl turpinās, 21. jūlija līdz 15. augustam VEF kultūras pilī būs skatāma Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu #dziedundejo2021 izstāde – “Radi rotājot” arī augustā ar Tukuma novada  koklētāju ansambļu sniegumu filmēšanu un digitālā materiāla veidošanu.

 

Paldies Svētku dalībniekiem, skolotājiem, vecākiem par ieguldīto darbu daudzu gadu garumā, gatavojoties šīm zvaigžņu stundām un mirkļiem. Mūsu mērķis ir saglabāt un pilnveidot svētku tradīcijas un kultūras mantojumu, lai visi kopā tiktos klātienē, dejotu Daugavas stadionā, Ķīpsalas Hallē, Jaunajā estrādē Mežaparkā, Gājienā Rīgas centra ielās, koncertzālēs, izstāžu zālēs.

 

Fotogaleriju skatīt>>> ŠEIT.

Tukuma novada skolēnu vides objektus skatīt>>> ŠEIT.

 

SVĒTKI IR TUR, KUR ESAM MĒS – DIŽAJĀ TUKUMA NOVADĀ!

SVĒTKI IR TĀDI, KĀDI ESAM MĒS – STIPRI, RADOŠI, GUDRI!

 

Informāciju sagatavoja:

Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba vecākā speciāliste 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd