Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Aicinām bijušajā Tukuma novadā deklarētos jauniešus pieteikties pašvaldības stipendijai

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 23.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta bijušajā Tukuma novadā (Tukuma novada administratīvajā teritorijā līdz 30.06.2021.)  un kurš 2021.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

 

Lai pretendētu uz stipendiju, Tukuma novada Izglītības pārvaldē Šēseles ielā 3, Tukumā līdz 2021.gada 23.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

iesniegums (Word);

- atestāta un sekmju izraksta kopija;

- centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija;

- izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

 

 

Iesniegums Tukuma novada Domes stipendijas saņemšanai studijām augstākās izglītības iestādē

 

Tukuma novada Domes 28.03.2013. noteikumi Nr.5 „Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā

 

Kontaktinformācija:

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv

Our website is protected by DMC Firewall!