Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Dziesmu un deju svētku izskaņa Tukuma novadā

2021.gada 16.novembrī un 17.novembrī notiek XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Tukuma novada kolektīvu vadītāju godināšana izglītības un kultūras iestādēs.     

  

Katram ciklam, procesam vai darbam pienāk noslēgums, un Tukuma novada Izglītības pārvalde par radošo un pašaizliedzīgo veikumu XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku (turpmāk – Svētki) procesā vēlas pateikties Tukuma novada skolotājiem, kuri gatavojās Svētkiem un kuriem arī izdevās piedalīties svētkos.

Pirms 6 gadiem pirmo reizi skolotājus iepazīstināja ar plānoto Svētku vīziju, misiju, ieceri un to, kāda varētu izskatīties svētku simbolika. Esam piedalījušies vairāku Svētku modeļu plānošanā valstī un novadā.

Pavasarī arī mūsu novada skolotāji un dalībnieki bija gatavi koru, tautas deju, un citu kolektīvu atlases skatēm un konkursiem. Viss bija sagatavots, kolektīviem jauni tērpi sašūti, autobusi sarunāti, pat aizrunāta skola naktsmītnēm Rīgā Svētku laikā.

Vīrusa izplatība un epidemioloģiskā situācija krasi mainīja arī Svētku norisi un ietekmēja mūsu kolektīvu un skolotāju darbību ikdienā. Tomēr, neraugoties uz situācijas pasliktināšanos, mūsu pedagogi un Svētku dalībnieki pielāgojās, un ņemot vērā apstākļus un iespējas, piedalījās praktiski visās Svētku norisēs gan digitāli, gan virtuāli, gan klātienē.

Vēl iepriekšējā nedēļā bija iespēja LTV1 programmā redzēt notikumu koncerta “Dziesmubērns” un Tautas deju lielkoncerta “Saule vija zelta rotu” ierakstu translācijas, kurās uzstājās mūsu novada dalībnieki.

Mūsu skolotāju un skolēnu kopējā dalība Svētkos ir bijusi ļoti laba un sekmīga. Esam piedalījušies arī projektā bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām “Roku rokā dziesmu rotā", video VISC valsts kārtas skatuves runas konkursā, mākslas projektā "Radi rotājot", vides objektu konkursā-izstādē Jelgavas BJC “Junda”, vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē "Radi rotājot" VEF Kultūras pilī, un konkursa "Radi rotājot" tērpu kolekciju filmēšanā, mūsdienu deju koncertstāstā “Augstāk par zemi”, videoprojektā "Svinēt Sauli", dalībnieku gājienā "Saulesvija", video dziesmu un deju ceļā “Saulesvija”, Svētku dalībnieku koncertā un televīzijas spēlē "Lai top svētki", kokļu mūzikas koncertfilmā “Es varēju lielīties” un Svētku norišu “Svētki esam mēs” filmēšanā un translāciju tiešraidēs Kuldīgā un Jelgavā. 

Bet nu Svētki ir noslēgušies, un ir pienācis pateicības, pārdomu un jaunu cerību laiks.

Pēc labi padarīta darba bijām plānojuši arī skaisti pateikties par ieguldīto darbu skolotājiem un tiem, kuri īpaši atbalstīja mūsu bērnu dalību šajos Svētkos. Lai arī Svētkiem katrs novads gatavojās atsevišķi, tomēr Svētku ceļu noslēgsim kopīgi, godinot visus jaunā Tukuma novada skolotājus. Pateiksimies gan skolotājiem, kuriem šajos sarežģītajos apstākļos bija izdevies piedalīties Svētku norisēs, gan skolotājiem, kuri gatavojās svētkiem, bet dažādu iemeslu dēļ tas neizdevās, un mūsu īpašajiem cilvēkiem, kuri pašaizliedzīgi sniedza atbalstu Tukuma novada Svētku dalībniekiem.

Sākotnēji bija iecerēts mūsu kolektīvu vadītājus un pedagogus sveikt Slampes Kultūras pilī, skaistā pasākumā, klātienē, epidemioloģiski droši “zaļajā režīmā”, bet protams, esošā situācija pilnībā izmainīja arī šos plānus.

Un, ja jau Svētku moto ir “Svētki ir tur, kur esam mēs!”, un “Svētki ir tādi, kādi esam mēs!” tad nolēmām arī godināšanu organizēt, domājot par šo vadmotīvu. Tāpēc “godināšanas komanda” (Tukuma novada Izglītības pārvaldes darba vecākā speciāliste A.Dembovska, Tukuma novada Izglītības pārvaldes tautisko deju pulciņu pārraudzības metodiķe M.Augule, Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības mūzikas pulciņu pārraudzības metodiķe D.Perševica) dodas pie skolotājiem uz izglītības un kultūras iestādēm. Tādējādi ir iespēja katru skolotāju redzēt klātienē, pateikties tieši viņam, sirsnīgi apsveicot un sakot lielu paldies ar patiesi skaistu un noderīgu dāvanu, ziediem, Izglītības pārvaldes Pateicības rakstu un Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas D.Strazdiņas vēlējumus ceļa maizes veidā.

Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, protams, ir ierobežojumi un grūtības skolēnu mūzikas, deju vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas un citu interešu izglītības jomu darbības īstenošanā, un varbūt tāpēc ir vēl jo svarīgāk godināt skolotājus, tādējādi motivējot nepadoties, nemainīt savu darbības virzienu, jo katrs pedagogs ir profesionālis un  ārkārtīgi nozīmīgs, lai saglabātu skolēniem daudzveidīgo ārpusstundu aktivitāšu piedāvājumu Tukuma novadā, un veicinātu katra skolēna identitāti un piederību savam novadam un valstij.

 

Lai Svētku vērtības RADOŠUMS - ATBILDĪBA - SADARBĪBA dzīvo ikvienā sirdī!

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 darba vecākā speciāliste A.Dembovska

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!