Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumu apmēru Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs no 2022.gada 1.februāra

2021.gada 29.decembra Tukuma novada domes sēdē tika lemts par izglītojamo ēdināšanas maksas atvieglojumiem Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs.

 

No 2022.gada 1.februāra tiek noteikti ēdināšanas maksas atvieglojumi pirmsskolas izglītības izglītojamo ēdināšanai, vispārējās izglītības iestāžu 5.-12.klašu izglītojamo ēdināšanai un 1.-4.klašu izglītojamo ēdināšanai; izglītojamo, kuri ir  daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni, ēdināšanai un izglītojamo, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ēdināšanai:

  • pirmsskolas izglītības 1,5 – 4 g.v. izglītojamo ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 1,17 EUR dienā vienam izglītojamajam;
  • pirmsskolas obligātās izglītības vecuma (5-6 gadīgie) izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu 100 % apmērā;
  • vispārējās izglītības iestādēs no 5. līdz 12. klasei 50 % apmērā;
  • vispārējās izglītības iestādēs no 1. līdz 4. klasei starpību starp ēdināšanas pakalpojuma maksu un normatīvajos aktos noteikto valsts budžeta finansējumu;
  • izglītojamajiem, kuri ir  daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni 81 % apmērā;
  • izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss 100 % apmērā.

Tukuma novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem uzdots informēt izglītojamo vecākus vai likumiskos pārstāvjus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, kas stāsies spēkā no 2022. gada 1. februāra.

Our website is protected by DMC Firewall!