Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums IZM aktualitātes darba organizēšanā izglītības iestādēs

Izglītības un zinātnes ministrija no 2022.gada 6.janvāra noteikusi kārtību, kādā izglītības iestādēs tiek īstenota interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība, sporta nodarbības, darbs ar jaunatni un interešu un profesionālās ievirzes izglītība bērniem pirmsskolas izglītības vecumā. (IZM infografikas)

IZM mājas lapā publicēti nosacījumi interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai no š.g. 7.janvāra.

Publicēti Latvijas Vēstnesī 06.01.2022 MK pieņemtie lēmumi, kas stājušies spēkā:

Grozījumi Rīkojumā Nr. 720. “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”:

https://www.vestnesis.lv/op/2022/5A.2

https://likumi.lv/ta/id/326729-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

 Grozījumi MK noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”

https://www.vestnesis.lv/op/2022/5A.1

https://likumi.lv/ta/id/326513-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai

 

Citas aktualitātes

Skolēnu un izglītības darbinieku testēšana 2022.gada janvārī

 

Nacionālā veselības dienesta informāciju par bērnu vakcināciju

https://covid19.gov.lv/sites/default/files/2021-12/BernuVakcinacija_1512_infografika.pdf

https://www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jautajumi-par-covid-19-0

Our website is protected by DMC Firewall!