Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Es saprotu, tātad zinu!

Viktorīnas ir lielisks veids, kā pārbaudīt savas zināšanas, kā arī uzzināt daudz jauna un interesanta. 7.aprīlī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā norisinājās Tukuma novada 4.klašu skolēnu viktorīna  ”Es saprotu, tātad zinu!” 

Pirms viktorīnas ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus sveica ģimnāzijas skolēni. Jau priekšnesumu laikā viktorīnas dalībnieki parādīja savu erudīciju, atpazīstot nemaz ne tik populāro mūzikas instrumentu ukuleli.

Konkursa laikā visiem 20 dalībniekiem bija jātiek galā ar 14 dažādu jomu jautājumiem. Uzdevumu sarežģītāku padarīja tas, ka katram jautājumam bija atvēlēts noteikts laiks. Tomēr tas konkursantus nemulsināja, dažos jautājumos laiks tika pat ietaupīts. Pēc viktorīnas dalībnieku atzinuma visgrūtāk bijis atšifrēt vārdu, kuram sajaukti burti, kā arī atminēt vārdu, izmantojot angļu valodas alfabēta kodu.

Paldies skolotājiem par sagatavotajiem uzdevumiem un ieguldīto darbu - Tukuma 2.vidusskolas sākumskolas skolotājai Inesei Gasparovičai  (matemātika), Kandavas Reģionālās pamatskolas sākumskolas skolotājām Anitai Nikolajenko (dabaszinības) un Agitai Riekstiņai (angļu valoda),  Zemgales vidusskolas sākumskolas skolotājai Aijai Krūmiņai (latviešu valoda) un Tukuma 3.pamatskolas speciālajam pedagogam  Lienei Stepiņai (sociālās zinības un vēsture).

Pateicamies dalībniekiem, kas piedalījās un parādīja savas zināšanas un erudīciju!

Pateicamies skolotājiem, kas šīs zināšanas kaldina!

 

Viktorīnas rezultāti:

Pirmās vietas ieguvējs: Gustavs Kenebuks- Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija (skolotāja Ineta Mežniece)

Otrās vietas ieguvēja:   Māra Āriņa – Tukuma E.Birznieka-Upīša pamatskola (skolotāja Rudīte Miklašēviča)

Trešās vietas ieguvēja: Agneta Henriete Prātiņa – Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola (skolotāja Ginta Bogdanova)

 

Atzinības rakstus saņēma:

Rūdis Pušmucāns- Jaunpils vidusskola (skolotāja Valentīna Rubīna)

Jēkabs Balodis- Lapmežciema pamatskola (skolotāja Irina Dunaja)

Henrijs Ļisovs – Smārdes pamatskola (skolotāja Vineta Logina)

Gita Busenberga – Tukuma 2. vidusskola (skolotāja Ilze Bulaha)

Aija Krūmiņa (Zemgales vidusskolas sākumskolas skolotāja)

 

Sintija Aumale (Tukuma novada sākumskolas skolotāju MA vadītāja)

Our website is protected by DMC Firewall!