Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skate un pieredzes apmaiņa

2022.gada 6.maijā tiešsaistē notika Tukuma novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņas Tukuma novada 1.kārta

Skates mērķis bija veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Skates tēma  - “Ideju kaste”. Tēmu skolotājs varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process “caur kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums.

Skolotājs varēja izvēlēties formu, kā tēma tiek atklāta: ar prezentāciju, ar aprakstu, kā darbs “kastē” tapis; ar video sižetu, ar foto kolāžu, plakātu u.t.t.

Skates dalībnieki ar skolēniem veidoja darbus atbilstoši skates tēmai, pēc tam apkopoja īstenošanas gaitu. Skatē tiešsaistē skolotājs ar savu metodisko darbu iepazīstināja citus dalībniekus un skaidroja plašāk, kas, kā veicies un kādas zināšanas un prasmes skolēns apguvis.

Skatē piedalījās 7 novada pedagogi.

Skates 1.kārtas darbus vērtēja Tukuma novada Izglītōbas pārvalde. Atzinību ieguvušie metodisko darbu autori izvirzīti skates 2.kārtai valstī. Skates 2.kārtas vērtēšanu organizē Valsts izglītības satura centrs.

!Visi skates dalībnieki aicināti vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu seminārā 10.jūnijā Tukuma 2.vidusskolā plkst.10.00.

Our website is protected by DMC Firewall!