Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Atskats uz festivālu "Latvju bērni danci veda" Tukumā

Mirdzošas acis, koši tautas tērpi, neliels satraukums, bērnu čalas un smiekli. Tik koši un priecīgi tika pavadīts bērnu deju festivāls „Latvju bērni danci veda” Tukumā 3.jūnijā. Tukums tika pieskandināts ar deju mūziku un piedimdināts ar raitiem deju soļiem. Meiteņu plīvojošie brunči, puišu staltie augumi, solis pie soļa - un viss varēja notikt! 

 

Kādam dejotājam šī bija pati pirmā uzstāšanās reize, kādam tā bija ilgi gaidītā atkal satikšanās deju laukumā, bet kādam tā bija pēdējā uzstāšanās kopā ar savu bērnības kolektīvu. Noteikti katram no dejotājiem šī iespēja sadejoties deju takā Tukumā paliks mīļā atmiņā uz ilgiem laikiem. Laimes un prieka sajūta, ka atkal varam būt kopā, bija redzama ikvienā dejotājā un deju kolektīva vadītājā.

 

Festivālā pulcējās dejotāji no visas Latvijas - kopā 57 deju kolektīvi ar vairāk nekā 2100 dejotājiem. Dejotāji šajā dienā trīs pilsētas laukumos kopā nodejoja 267 dejas. Tas ir daudz vai maz – katrs var izlemt pats. 

 

Atskats uz paveikto

 

2019.gada septembrī Valsts izglītības satura centrs uzrunāja Tukuma pašvaldību par festivāla organizēšanu Tukuma novadā. Pašvaldība nolēma konceptuāli atbalstīt festivāla organizēšanu un, tāpat kā 2001.gadā, organizēšanu uzticēt Izglītības pārvaldei. Ņemot vērā, ka 2021.gadā plānoti XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki, tika pieņemts lēmums – uzņemt 2022.gadā Latvijas dejotājus un noorganizēt mazos deju svētkus Tukumā, Durbes estrādē.

 

Tomēr Covid pandēmija ienesa savas pārmaiņas. Bērni bija mācījušies dejas gan attālināti, gan ievērojot distanci, gan arī klātienē, kad tas bija atļauts, gan dejojot pa vienam un sūtot ierakstus kolektīvu vadītājiem, gan mācoties deju soļus, skatoties video. Rezultātā – priecīgi par iespēju satikties un dejot klātienē Tukumā savu dalību pieteica vairāk nekā 60 Latvijas deju kolektīvu – katrs ar savu unikālo deju programmu (kopējais koncerta laiks – apmēram 9 stundas).

 

Izglītības pārvaldē tika izveidota darba grupa, kura strādāja pie svētku norises un visiem ar to saistītiem jautājumiem. Darba grupā tikai nolemts festivālu organizēt Tukuma pilsētā vairākās vietās vienlaicīgi, lai bērni varētu uzstāties ar savu nelielo koncertprogrammiņu,  nebūtu piekusuši un viņiem būtu arī svētki un aktīva atpūta. Tā radās ideja par Tukuma deju taku: Tukuma Pilsētas parks – Brīvības laukums – laukums pie Tukuma pašvaldības ēkas. Darba grupai notikušas vairākas sanāksmes, kurās apspriesta gan koncertprogramma katrā vietā, gājiena organizēšana, t.sk. satiksmes ierobežojumi, ēdināšanas piedāvājumi,  atpūtas iespējas kolektīvu dalībniekiem un visi citi jautājumi. Pasākuma atpazīstamībai tika pieaicināta dizainere, lai izstrādātu pasākuma logo un citus informatīvos materiālus.

 

6.maijā Valsts izglītības satura centrs organizēja sanāksmi, kurā aicināja piedalīties visus deju festivāla dalībnieku kolektīvu vadītājus un kurā Tukuma darba grupa prezentēja svētku ideju un informēja par koncerta norisi visās trīs vietās, reģistrēšanos pasākumam, gājiena maršrutu, par iespēju pieteikt bērniem siltas pusdienas, ko organizēja SIA “Saltums” Tukuma 2.vidusskolā, iespējām, ko var redzēt Tukumā un novadā, kā arī citiem ar festivāla norisi saistītiem jautājumiem. Divas nedēļas pirms pasākuma deju kolektīvu vadītāji saņēma elektroniski visu informāciju, kas nepieciešama, lai sagatavotos svētkiem Tukumā un lai ne autobusu novietošana, ne stāšanās gājienam, ne arī kas cits neaizēnotu svētku sajūtu. Arī pilsētā pie pašvaldības ēkas tika izvietota informācija par svētkiem, un afišu stabi vēstīja par to, ka pēc divām nedēļām būs deju festivāls.

 

Un tad jau 3.jūnija rīts. No visas Latvijas sabraukuši 57 deju kolektīvi, vairāk kā 2100 dejotāju, līdzi – draugi, vecāki, pedagogi, iestāžu vadītāji. Svētki var sākties!

 

Gājiens, pasākuma atklāšana Tukuma Pilsētas parkā un deju programmas Brīvības laukumā, Pilsētas parkā un laukumā pie pašvaldības ēkas. Šajā koncertā visos trīs laukumos kopā nodejotas 267 dejas.

 

Dejotāju svētku sajūtu papildināja arī Radošās darbnīcas, kurās darbošanos organizēja Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Smārdes pamatskolas, Irlavas pamatskolas, Tukuma 3.pamatskolas, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēni un pedagogi, kā arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs. Svētku dalībniekiem bija iespēja gan veidot vannas bumbas, gan apgūt punktošanas tehniku, darinot koka dekoru, gan no māla izgatavot amuletu, gan apgūt dekupāžas tehniku, veidot koka piekariņus, iededzinot vai iegravējot ornamentus, gatavot papīra ziedus, gatavot uzlīmes, buru laiviņas un cepures. Bija iespēja arī darboties ar āra spēlēm.

 

Dejotājiem bija iespēja arī piedalīties orientēšanās spēlē, kuru tieši šim pasākumam sagatavoja Tukuma Tūrisma informācijas centra darbinieki. Kolektīvu vadītāji saņēma arī Tukuma novada kartes un informatīvos materiālus par atpūtas iespējām Tukuma novadā.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde sagatavoja katram dejotājam piemiņas magnētu ar pasākuma logo. Festivāla dalībnieki saņēma arī dāvanas no pasākuma atbalstītājiem: AS “Tukuma piens” katram dejotājam dāvināja jogurtu, SIA “Lestenes Maiznīca” – mafinu, SIA “Pure Chocolate” deju kolektīva vadītājam dāvināja saldumus un deju kolektīvam - atlaižu kuponu šokolādes muzeja apmeklēšanai.

 

Paldies katram bērnam par prieku, ko ienesāt Tukumā!

Paldies katram deju kolektīva vadītājam par kopā radīto svētku sajūtu!

Paldies katram pedagogam, kurš pavadīja kolektīvu, atbalstīja savējos un rūpējās par bērnu drošību!

Paldies katram bērna vecākam, kurš saposa bērnu svētkiem!

Paldies visiem svētku dalībniekiem par smaidu, svētku sajūtas radīšanu un labajiem vārdiem!

 

PALDIES!

 

Valsts izglītības satura centram – Agrai Bērziņai un Zandai Mūrniecei.

 

Pasākuma atbalstītājiem:

AS “Tukuma Piens”  - direktoram Intam Poškus, mārketinga nodaļas vadītājam Armandam Artihovičam, šoferim Andrim Bērziņam;

SIA “Pure Chocolate”  - valdes priekšsēdētājam Normundam Salam, pārdošanas projektu vadītājai Elīnai Haukai;

SIA “Lestenes Maiznīca”  - pārdošanas pakalpojumu speciālistei Ilutai Rautsepai un maiznīcas kolektīvam.

 

Logo un citu festivāla vizuālo materiālu autorei – Artai Dumbrei.

 

Festivāla režisorei – Lienei Bēniņai un viņas komandai: Lāsmai Ķimenei, Krišam Jēcim, Elzai Sležei, Martai Erzamai, Nilam Kreicbergam, Evai Pļaviņai, Luīzei Paulai Lobodinskai, Viktoram Šabovicam, Martai Ancānei.

 

Fotogrāfiem – Ievai Krūmiņai, Uldim Randoham, Aleksandram Zirņicinam par pasākuma iemūžināšanu.

 

3 koncerta vietu apskaņotājiem – SIA “MEZZOFORTE” kolektīvam.

 

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājām Inai Užulei un Vivitai Jaunkļaviņai par gājiena organizēšanu.

 

Tukuma Tūrisma informācijas centram – par orientēšanās spēles izstrādi festivālam un par Tukuma informatīvo materiālu nodrošināšanu katram kolektīva vadītājam.

 

SIA “Saltums Kandavā” valdes priekšsēdētājai Stefānijai Neibergai un viņas komandai.

 

Tukuma 2.vidusskolas skolotājām Vēsmai Kaņepei un Sandai Eglītei, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājai Unai Bērziņai, Smārdes pamatskolas direktorei Ingai Upatniecei un skolotājai Dacei Krēsliņai, Irlavas pamatskolas skolotājiem Sanitai Breidei, Ilvai Kalniņai un Kasparam Reihmanim, Tukuma 3.pamatskolas skolotājai Lailai Matīsai, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolotājiem Ingai Kuplei un Ilvaram Ruņģim,  visiem iepriekšminēto skolu skolēniem – radošo darbnīcu vadītājiem, kā arī Tukuma novada Izglītības pārvaldes un Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra darbiniekiem Sandim Ozoliņam un Ilzei Jansonei-Peipiņai un aktīvajiem centra jauniešiem par radošas darbošanās nodrošināšanu festivālā.

 

Tukuma 3.pamatskolas direktorei Zanei Selivanovičai par galdu un krēslu nodrošināšanu radošajām darbnīcām un informācijas/medicīnas teltīm.

 

Tukuma 3.pamatskolas saimniekam Mārtiņam Priedem, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolotājam Edijam Pāvilsonam un tehniskajam darbiniekam Aigaram Zagorskim, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas saimniekam Ainim Aparjodam, Tukuma 2.vidusskolas saimniekam Jurim Visockim.

 

Sēmes-Zentenes pagastu pārvaldei, Kandavas pagastu apvienībai, biedrībai “Kandavas Partnerība””, Tukuma Tūrisma informācijas centram, Multifunkcionālajam jaunatnes iniciatīvu centram – par teltīm radošajām darbnīcām un informācijas/medicīnas punktam.

 

Tukuma pašvaldības Komunālajai nodaļai un viņu palīgiem – Andrim Kalnozolam, Sigrijai Kairišai, Gatim Priedītim-Priedem, Ēvaldam Rundānam, Dacei Grenevicai, Leonardai Koršunovai, Kasparam Naglam, Aivo Švēderam, Spodrītei Māliņai, Veltai Gindrai.

 

Tukuma pašvaldības Finanšu nodaļas grāmatvedei Allai Lipskai.

 

Tukuma pilsētas Kultūras nama kolektīvam.

 

Medicīniskajam personālam – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas medmāsai Dacei Cīrulei, Tukuma 2.vidusskolas medmāsai Dacei Vecvagarei, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskolas medmāsai Lanai Rezanovičai.

 

Tukuma novada pašvaldības policijai – Armandam Hohfeldam un Edgaram Redko un pārējiem pašvaldības policijas darbiniekiem.

 

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa darbiniekiem.

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes kolektīvam.

 

Svētku organizatoru darba grupa saka paldies visiem, kuri iesaistījās,

lai šie svētki mums kopā izdotos!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd