Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Project “Strengthening a Europe of solidarity in times of migration”

Spānijas pilsētā A Laracha tika ieviests projekts "Strengthening a Europe of solidarity in times of migration". Šajā projektā, kā dalībvalsts piedalījās arī Latvija. Latviju pārstāvēja Tukuma novads, no kura gan dalīties pieredzē, gan smelties jaunas zināšanas devas Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Projekta galvenais mērķis bija, ar dialogu un dažādu Eiropas pilsoņu pārdomu un pieredzes stāstu palīdzību, veicināt izpratni par Eiropas dažādību un integrācijas veicināšanas iespējām. Tādējādi palīdzot uzlabot izpratni par Eiropas Savienību, kā arī tās vēsturi un pilsoņu dažādību, veicinot Eiropas pilsonības sajūtu, pilsoņu un demokrātiskās līdzdalības palielināšanu, pašreizējās ES situācijas izpratni saistībā ar migrācijas politiku un alternatīvu un jaunu pārvaramu izaicinājumu meklēšanu.

Projekta ietvaros tika organizētas 5 tematiskas tikšanās dažādās Eiropas valstīs: A Laracha (Spānija) no 2019.gada 12. līdz 15. novembrim, Kauņa (Lietuva) no 2020. gada 5. līdz 8. februārim, Qrendi (Malta) no 2021.gada 30. septembra līdz 3. oktobrim, Gornja Rijeka (Horvātija) no 2021. gada 29. novembra līdz 2. decembrim un Venēcijā (Itālija) no 2022. gada 11. līdz 14. janvārim.

Projekta dalībnieki: 800 tiešie dalībnieki, vairāk nekā 350 netiešo dalībnieku un 20 iesaistītās valstis (Spānija, Portugāle, Itālija, Grieķija, Francija, Bulgārija, Dānija, Ungārija, Bulgārija, Austrija, Latvija, Lietuva, Malta, Nīderlande, Polija, Rumānija, Zviedrija, Čehija, Slovākija un Horvātija).

Lai sasniegtu projekta mērķus, atbilstoši programmas Eiropa pilsoņiem prioritātēm, bija nepieciešams izveidot spēcīgu ilgtermiņa tīklu, ierosinot darbības, kuru pamatā ir aktīvas līdzdalības Eiropas sabiedrībā stiprināšana, tādas kā, piemēram, regulāras apaļā galda sarunas, interaktīvi semināri, konferences, kultūras vizītes un citas aktivitātes.

Projekta mērķis bija rast atbildi uz šobrīd piedzīvoto migrācijas krīzi Eiropā gan iekšēji, starp savām valstīm, gan ārēji; Veicinot sociālās un starpkultūru iespējas, tieši pievēršoties tādiem jēdzieniem kā migrācija, eiroskepticisms, solidaritāte, sociālās un kultūras integrācijas politika, tika veicināta iedzīvotāju izpratne par Eiropas Savienības politiskajiem procesiem. Tādējādi projekta dalībnieki tika iedrošināti apmainīties ar viedokļiem un paraugpraksi ar mērķi formulēt jaunas idejas un konkrētus priekšlikumus.

 

Template (angļu val.)

 

Description of the Project (angļu val.)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!