Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Bērnu un jauniešu vasaras nometnes

www.izm.gov.lv 

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu integrāciju Ukrainas bēgļu bērniem.

Nometnes plānots organizēt 1. līdz 12.klases skolēniem,  aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas  skolēnu.

Nometņu organizatori Ukrainas un Latvijas jauniešiem varēs piedāvāt gan latviešu valodas nodarbības, gan daudzveidīgas cita veida norises un radošās aktivitātes, kas pilnveidos komunikācijas un saskarsmes iemaņas. Vienlaikus tas ir veids, kā sekmēt sociāli emocionālās prasmes un stiprināt psihoemocionālo labbūtību, kas ģeopolitiskās situācijas dēļ ir svarīgi kā Ukrainas, tā Latvijas bērniem un jauniešiem.

Valsts finansējumu nometņu organizēšanai skolēnu 2022. gada vasaras brīvlaikā no 1.augusta līdz 31.augustam saņems arī Tukuma novada pašvaldība. No 1. jūlija līdz 15. jūlijam plānots izsludināt atklāto projektu konkursu "Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm. Konkursā varēs pieteikties nometņu organizētāji, kas šovasar vēlēsies noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 6 līdz 18 gadiem.

Bērnu nometnes tiek organizētas, ievērojot Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” noteiktās prasības. Nometnēm jābūt reģistrētām un saskaņotām bērnu nometņu datu bāzē www.nometnes.gov.lv, un nometņu vadītājiem jābūt derīgai nometnes vadītāja apliecībai.

Organizējot nometnes, jāievēro arī Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumu Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 120. punkts: “Bērnu nometnes organizēšanā ievēro piesardzības pasākumus, kas noteikti Valsts izglītības satura centra vadlīnijās bērnu nometņu organizētājiem. Bērnu nometnē ir noteikta atbildīgā persona un izstrādāta procedūra rīcībai, ja nometnes dalībnieku vai darbinieku vidū konstatēta saslimšana ar Covid-19.” Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem atrodamas vietnē www.nometnes.gov.lv

Finansējums nometnēm tiks piešķirts atbilstoši līguma starp VISC un pašvaldību nosacījumiem. Pašvaldības, izsludinot konkursu nometņu organizētājiem, ir tiesīgas noteikt kritērijus un nosacījumus piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu nometnes norisi. Nometņu organizētāji var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd