Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par paveikto un aktualitātēm BTA jomā

19.novembrī būs pagājis mēnesis, kopš Izglītības pārvaldē kā speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos darbu uzsāka Ilze Skaistkalne.

 

Ilze darba gaitas uzsākusi kā juriste pašvaldībā, strādājusi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā kā diplomdarbu vadītāja, recenzente un diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas locekle. Kopš 1996.gada darbojusies kā individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.

 

Šobrīd Ilze Skaistkalne ir ievēlēta par Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāju, iepazinusi Izglītības pārvaldes darbu, tikusies ar izglītības iestāžu vadītājiem, piedalījusies semināros, bijusi vizītēs izglītības iestādēs u.c.

Ņemot vērā, ka līdz šim amats “speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos” pašvaldībā nav bijis, aicinājām Ilzi Skaistkalni padalīties iespaidos par esošo situāciju, veicamajiem tuvākā termiņa uzdevumiem, turpmākajām darba prioritātēm un vīzijām.

 

I. Skaistkalne:

Uzsākot  darbu, esmu sapratusi, ka speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Tukuma novadā tiešām ir bijis vajadzīgs jau sen. Arvien vairāk iepazīstoties ar situāciju, izkristalizējas problēmas, kuru risināšanu nevar atlikt.  Manos darba pienākumos ietilpst  sniegt konsultatīvu atbalstu  un ieteikumus izglītības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanai un pilnveidošanai, pārraudzīt bērnu tiesību ievērošanu izglītības iestādēs, sadarbībā ar izglītības iestādēm  nodrošināt  savlaicīgu  bērnu tiesību   pārkāpumu identificēšanu  un risināšanu, izskatīt sūdzības, koordinēt dažādu  institūciju  sadarbību bērnu tiesību  aizsardzības jautājumos. Tikko izstrādājām jaunu Nolikumu  Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības darba grupai, kurā detalizētāk uzskaitīti mērķi, uzdevumi, tiesības un pienākumi, kā arī Sadarbības grupas darba kārtība. Ir svarīgi, lai visas ar bērnu tiesību aizsardzību saistītās institūcijas  problēmas risinātu vienoti, sadarbojoties, katra ar savu informāciju, saviem resursiem. Svarīgs uzdevums man pašlaik ir koordinēt šo sadarbību, lai problēma, ja to nevar atrisināt uz vietas, nevilcinoties un neslēpjot tiktu virzīta ārpus mācību iestādes, piesaistot citus resursus. Redzams, ka ir gadījumi, kad iekšējie resursi nav bijuši pietiekami vai arī nav bijuši pietiekami kvalitatīvi, bet  problēma nav tikusi virzīta tālāk, un nu jau ir samilzusi.

Bērnu interesēs nedrīkst klusēt, nedrīkst baidīties. Būtiski ir paaugstināt izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla spējas saskatīt, kad vajag papildus atbalstu, papildus darbu, sarunas, kāpēc bērns kavē skolu, kāpēc ir vardarbība, kad jāceļ trauksme.

Nozīmīgi ir attīstīt prevenciju. Sodi  ir piemērojami tikai galējos gadījumos, bet pamatā jāstrādā roku rokā ar vienotu pozitīvu mērķi. Nepieciešams arī finansējums atbalsta resursu pilnveidošanai: mentori, terapijas u.tml. Ievērojot  minēto, esmu atvērta sadarbībai  un atbalstam! 

 

Arī kolēģi izjūt, ka pārvaldē darbu uzsācis speciālists bērnu tiesību jautājumos. Ar šajā jomā risināmajām problēmām Izglītības pārvalde saskaras ik dienas un, diemžēl, to skaits tikai pieaug.

Lai mūsu kolēģei arī turpmāk izturība, veicot amata pienākumus!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!