Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Koncertuzvedums "Pārspēj sevi"

12.maijā plkst.19.00 Slampes kultūras pilī notiks koncertuzvedums "Pārspēj sevi!", kurā kopīgi darbosies Tukuma novada jaunieši un jaunieši no starptaustiksas organizācijas Heart Global. 

Heart Global (HG) ir neformāla bezpeļņas organizācija, bez politiskas vai reliģiskas pārliecības. Organizācijas Heart Global ilggadējā darbība ir pierādījusi, ka mūzika un skatuves māksla spēlē nozīmīgu lomu pilnvērtīgā jauniešu personības attīstībā. Organizācijas dalībnieki- radošo jomu pārstāvji ar mūzikas un skatuves mākslas palīdzību izglīto jauniešus un rada pozitīvas pārmaiņas. Organizācijas darbība balstās uz trīs būtiskiem pamatprincipiem: vērtības un iekļaušana, radošums, komandas darbs.

Koncertuzvedums tapis kā projekta "Pārspēj sevi!" rezultāts.

Projekta mērķis

Izmantojot jaunā mācību satura kompetenču pieeju, praktiski darbojoties dinamiskās un priecīgās radošajās darbnīcās ar mūzikas, dejas un skatuves mākslas palīdzību:

·         attīstīt jauniešu komunikācijas prasmes,

·         attīstīt radošo potenciālu un vairot drosmi uzstāties auditorijai,

·         vairot savstarpējo cieņu un empātiju,

·         palīdzēt jauniešiem apzināties un izprast dažādu kultūru vērtības.

Projekta rezultāti:

Atvērtība, drosme un prasme uzstāties auditorijas priekšā ir ļoti nozīmīgas prasmes, kas jauniešiem nākotnē būs nepieciešamas ikvienā profesijā. Laikā, kad jauniešu socializēšanās ir bijusi ierobežota, šo prasmju attīstīšana ir īpaši svarīga. Piedaloties pasaules mēroga pedagogiem, citu valstu jauniešiem un, aktīvi līdzdarbojoties projekta aktivitātēs, novada jaunieši:

·         apzināsies savu identitāti un spējas, kļūs bezbailīgāki un atvērtāki,

·         vairos izpratni par skatuves mākslām – mūziku un deju, praktiski tajās darbosies,

·         apzinoties sevi un pārējos, attīstīs prasmi strādāt komandā,

·         uzstāsies auditorijas priekšā un demonstrēs projekta laikā radīto muzikālo kopdarbu,

·         veicinās sadraudzību un kultūrvides attīstību novadā.

Projekta dalībnieki

·         Tukuma novada skolu jaunieši:

o   5 jaunieši no pamatskolas un viens skolotājs,

o   7 jaunieši no vidusskolas un viens skolotājs.

Pasākuma forma

·         3 dienas dinamiskas, priekpilnas radošās darbnīcas ar kopīgu noslēguma uzvedumu uz skatuves Slampes kultūras pilī.

·         Pedagogi - Heart Global skatuves mākslinieki 35 cilvēku sastāvā.

·         Laiks 10. – 12. maijs, katru dienu no plkst. 9.00 -18.00

·         Norises vieta Zemgales vidusskola un Slampes Kultūras pils.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!