Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums “STOP 4-7” Tukuma novadā

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs jau piekto reizi aicināja ģimenes, kurās aug 4 līdz 7-gadīgi bērni ar uzvedības problēmām, kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā “STOP 4-7”. 28.aprīlī noslēdzās piektās grupas kopīgās nodarbības.

 

Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē, un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

Programma saskaņota Tukuma novada Izglītības pārvaldē 30.11.2021., tajā iekļautās tēmas: noteikumus pārkāpjošas, agresīvas un opozicionāri izaicinošas uzvedības veidojošie un uzturošie faktori; prosociālu uzvedību veicinošie faktori; uzvedības novērošana un funkcionālā analīze; grupas/klases psihosociāli labvēlīga klimata un struktūras nodrošināšana; sociālo prasmju apguves pastiprināšana izglītības iestādē; nevēlamas uzvedības samazināšanas stratēģijas.

 

Kopskaitā Tukuma novadā izpētīts un uz nodarbībām pieteicies 81 bērns. 60 bērni un gandrīz 100 vecāki pabeiguši programmu “STOP 4-7”. Programmas ietvaros mācījušies arī iesaistītie pedagogi - apmēram 60 pedagogi ir ieguvuši apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Intervences 4-7 gadus vecu bērnu agresīvas, noteikumus pārkāpjošas un opozicionāri izaicinošas uzvedības mazināšanai izglītības iestādē” (16 stundu apjomā) apguvi. Programmā darbojās speciāli sagatavoti treneri.

 

Vecāki, kuri aktīvi iesaistījās programmā, atzina, ka programma ir ļoti noderīga un palīdz izprast situāciju:

 

“Palīdzēja izprast, kā bērnu sodīt par sliktu uzvedību bez vardarbības un bļaušanas. Saprast to, kad vecākiem ir vairāk jāiesaistās bērna dzīvē un kā viņu apbalvot par labu uzvedību un pa labiem darbiem. Saprast, kā palīdzēt bērnam tikt galā ar savām emocijām. Saprast, kad bērnam ir vajadzīgs ritms.”

 

“Man kā vecākam tas palīdzēja iedziļināties un vairāk izprast bērna emocijas. To, ka pati esmu kļuvusi mierīgāka uz bērna dusmu brīžiem. Cenšamies vēl vairāk stāstīt situācijas par notikušo... Cenšos bērnos vairāk ieklausīties, un abi ar vīru paslavējam. Esmu palikusi savaldīgāka un cenšos izmantot to, ko sarunas ir devušas/ ieteikušas...Esmu ieteikusi šo projektu arī citiem, tas palīdz gan bērnam, gan vecākiem... Liels Paldies par izturību arī Jums.”

 

“Man stopiņš (STOP 4-7) ļāva paskatīties uz dažādām situācijām no malas, pašai uz savu rīcību un bērna rīcības iemesliem no malas. Palīdzēja vairāk ieklausīties bērnā. Paldies Jums liels!”

 

“Stop 4-7 bija vērtīga programma kā bērnam, tā vecākiem! Esam apguvuši dažādas metodes, kā bērnā izcelt labās īpašības un palīdzēt mazināt nevēlamo uzvedību! Protams, liels atbalsts bija arī pārējo vecāku pieredzes stāsti. Paldies, bija interesanti!”

 

Rudenī Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs aicinās jaunus programmas dalībniekus. Informācija tiks publicēta Izglītības pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv

 

Paldies treneru grupai, vecākiem un pedagogiem, kuri kopā sniedz atbalstu bērnam, lai viņš spētu saprast savas emocijas, iekļauties savā kolektīvā un pilnvērtīgi darboties!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!