Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk –VISC) sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību īsteno atbalsta programmu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, kas ir sociāli nozīmīgs atbalsts Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem.

 

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

·         Nometnes mērķauditorija ir Tukuma novada pašvaldības teritorijā dzīvojošie Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši, ne jaunāki par 7 gadiem un ne vecāki par 18 gadiem, un Tukuma novada pašvaldībā deklarētie bērni un jaunieši, ne jaunāki par 7 gadiem un ne vecāki par 18 gadiem;

 

·         bērnu skaits sadalās līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni);

 

·         nometnes veids – dienas vai diennakts nometne;

 

·         nometņu īstenošanas laiks – no 2023. gada 24.jūlija līdz 2023.gada 31.augustam un no 2023. gada 23. oktobra līdz 2023. gada 29. oktobrim;

 

·         nometnes var tikt organizētas gan iekštelpās, gan ārpus telpām Tukuma novada pašvaldības teritorijā;

 

·         nometnes saturs tematiski un mērķtiecīgi jāveido tā, lai sniegtu atbalstu bērniem un jauniešiem:

* izglītojošas aktivitātes kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē;

*  latviešu valodas praktizēšana un prasmju pilnveide;

*  komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;

*  sporta/fiziskās aktivitātes;

*  veselīga dzīves veida un cilvēkdrošības paradumu veidošana;

 

·         prasības dienas nometnēm:

*    dalībnieku skaits: 14 bērni un jaunieši (7 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši un 7 Tukuma novada pašvaldībā deklarētie bērni un jaunieši ne vecāki par 18 gadiem);

*    ilgums: trīs dienas;

*    dienas programmas garums: vismaz sešas secīgas stundas;

*    dalībniekiem tiek nodrošinātas pusdienas un launags;

 

·         prasības diennakts nometnēm:

*   dalībnieku skaits: 20 bērni un jaunieši (10 Ukrainas civiliedzīvotāju bērni un jaunieši un 10 Tukuma novada pašvaldībā deklarētie bērni un jaunieši ne vecāki par 18 gadiem);

*    ilgums: septiņas dienas;

*  dalībniekiem tiek nodrošināta ēdināšana vismaz 4 reizes dienā;

 

·         atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 47.00 euro apmērā (dienas nometne) vai 67.00 euro apmērā (diennakts nometne);

 

·         finansējums nometnēm tiek piešķirts, balstoties uz līguma starp VISC un pašvaldību;

 

·         Tukuma novada pašvaldība izsludina konkursu nometņu organizētājiem, un ir tiesīga noteikt kritērijus un nosacījumus piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu nometnes norisi;

 

·         nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas;

 

·         viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes;

 

·         nometnes organizējamas, ievērojot Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumus Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" un ievērojot tajos noteiktās prasības, kā arī ievērojot Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem: http://nometnes.gov.lv/news/newsview/140?return=aHR0cDovL25vbWV0bmVzLmdvdi5sdi9uZXdzL2xpc3Q

 

·         nometņu vadītājiem, reģistrējot nometni mājaslapā, obligāti ieklikšķināt atzīmi sadaļā "Valsts finansētās nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”;

 

·         pretendents līdz 2023.gada 7.jūlija plkst. 16.00 iesniedz Izglītības pārvaldei Konkursa pieteikumu (1.pielikums) un nolikumā pievienotos pielikumus;

*    slēgtā aploksnē Izglītības pārvaldei  Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101;

*      sūtot pasta sūtījumā uz adresi: Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

(saņemšanas datums ne vēlāk kā izsludinātā konkursa pieteikuma iesniegšanas datums, noteikts nolikuma 20. punktā);

*     elektroniski, ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

 

·         konkursa pieteikumi tiek atvērti 2023.gada 10. jūlijā plkst. 14.00 komisijas sēdē to iesniegšanas secībā;

 

·         komisija pieņem lēmumu par atbalstāmajiem konkursa pieteikumiem ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā pēc Konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņa;

 

·         komisija informē pretendentu par lēmumu 2 (divu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas;

 

·         informāciju par atbalstītajiem konkursa pieteikumiem publicē pašvaldības tīmekļvietnē www.tukums.lv un Izglītības pārvaldes tīmekļvietnē www.tip.edu.lv;

 

·         izglītības pārvaldes kontaktpersonas:

*    izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska, tālrunis: 25433432, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

*    izglītības darba vecākā speciāliste Egija Muižniece,  tālrunis: 26335356, e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

 

Informācijai pretendentiem par projekta konkursu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm 2023” - nolikumu un pielikumiem www.tip.edu.lv  sadaļā BĒRNU UN JAUNIEŠU VASARAS NOMETNES.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!