Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Paldies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem par sasniegumiem!

2024.gada 18.jūnijā Tumes kultūras namā notiks Tukuma novada skolēnu un pedagogu Apbalvošanas pasākums par izcilību 2023.2024.m.g.

Apbalvojamo skolēnu un pedagogu saraksts

 Katru gadu, mācību gada beigās, Izglītības pārvalde izvērtē skolēnu sasniegumus un atbilstīgi Tukuma novada Izglītības pārvaldes 28.04.2023. noteikumiem Nr.2 "Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu" un piešķirtā budžeta ietvaros, nosaka naudas balvas skolēniem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem.

Katru gadu esam lepni par 9.klases un 12.klases absolventiem, kuru mācību rezultāti nav mazāki par 8 ballēm, par vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri ieguvuši 1., 2., 3. vietu vai Atzinību VISC noteiktajās valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs, par vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri saņēmuši 1., 2., 3. vietu vai Atzinību valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos, pedagogu profesionālo organizāciju, pašvaldības izglītības funkciju nodrošinātāju vai augstāko izglītības iestāžu rīkotajos valsts mēroga konkursos un cita veida pasākumos, kuros ir konkursa elementi – aktivitātēs, kuras notikušas vismaz trīs posmos, ar ne mazāk kā divām atlases kārtām (šeit gan netiek iekļauti visi konkursi, bet tikai tie, kuri atbilst noteiktajiem kritērijiem), par profesionālās ievirzes skolu skolēniem, kuriem ir augsti sasniegumi un kurus profesionālās ievirzes skolas, atbilstoši skoleas noteiktajiem kritērijiem, izvirzījuši apbalvošanai, par vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuri apgūst pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kuri ieguvuši 1., 2. vai 3. vietu profesionāli orientēto mācību priekšmetu valsts mēroga konkursos izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu, kā arī lepojamies ar pedagogiem, kuri gatavojuši skolēnus, lai skolēni spētu konkurēt un saņemt godalgotas vietas! 

Sveicam visus un novēlam aizvien vairāk un augstākus sasniegumus nākamajā mācību gadā! 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd